Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Zmieniamy życie na lepsze. Ruszyły remonty trzech ośrodków dla osób niepełnosprawnych w Gruzji

ADRA Polska remontuje trzy ośrodki dla osób niepełnosprawnych w Gruzji. Partnerem projektu jest ADRA Gruzja a planowany czas oddania do użytku ośrodków to koniec 2021 roku.

Już niebawem trzy ośrodki pomocy dla osób niepełnosprawnych staną się nowym domem dla dzieci i dorosłych. Niepełnosprawność jest w Gruzji tematem niewygodnym, a osoby dotknięte kalectwem są po ukończeniu pełnoletniości pozostawiane bez opieki. W ramach wspólnego projektu ADRA Polska i ADRA Gruzja zapewnimy osobom potrzebującym nie tylko dach nad głową, ale również zorganizujemy serię spotkań z mieszkańcami oraz zadbamy o odpowiednie przeszkolenie personelu medycznego. Prace remontowe powinny zakończyć się przed końcem roku. 

Dlaczego pomagamy osobom niepełnosprawnym w Gruzji?

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Gruzji jest znacznie gorsza niż w Polsce. Osoby dotknięte niepełnosprawnością nie mają dostępu do odpowiedniej infrastruktury, która pomogłaby im brać czynny udział w edukacji oraz życiu społecznym, szczególnie jeśli są mieszkańcami terenów wiejskich. Należy przy tym pamiętać, że Gruzja jest krajem górzystym – ponad 80% jej powierzchni leży na wysokości powyżej 400 m n.p.m., przy czym 55% powyżej 1000 m n.p.m. Nie znajduje się w niej zbyt wiele ośrodków miejskich, a ponad 40% mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie. 

Ośrodki wsparcia działają jedynie w większych miastach: Tbilisi, Rustawi, Kutaisi, a pomoc świadczona jest tylko do osiągnięcia pełnoletności. Po ukończeniu 18 lat osoby niepełnosprawne pozostawiane są same sobie (lub rodzinom), co przerywa ich proces rehabilitacji fizycznej i psychicznej.  

Państwo nie prowadzi regularnego spisu osób niepełnosprawnych. Najbardziej wiarygodne dane z 2014 roku mówią o 100 – 113 tys. osób z niepełnosprawnością różnego stopnia. Brak aktualnych danych oraz chęci przeprowadzenia szczegółowych badań (wiek, płeć, niepełnosprawność) pokazuje małe zainteresowanie ze strony władzy potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ponadto raport Rzecznika Praw Obywatelskich Gruzji wskazuje na tendencję pośród władz gmin do nieprzestrzegania zatwierdzonych standardów względem aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych i nie jest prowadzony żaden nadzór nad ich egzekwowaniem. Sytuacja ta skłoniła nas do podjęcia działań bezpośrednio z lokalnymi organizacjami w celu poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością. 

Ośrodki wsparcia, które powstaną w ramach projektu

W ramach projektu zostaną wyremontowane i wyposażone trzy następujące ośrodki: 

  • „Centrum opieki dziennej dla dzieci” w Cziaturze, w którym codzienne wsparcie znajdzie 35 dzieci niepełnosprawnych fizycznie i /lub umysłowo w wieku 6-18 lat. 
  • „Centrum rehabilitacji dla dzieci” w Gori, które zapewni niezbędną rehabilitację dla minimum 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-18 lat. 
  • „Centrum opieki dziennej dla osób dorosłych” w Kizilajlo (Marneuli), którego beneficjentami będzie 25 dorosłych niepełnosprawnych (fizycznie i /lub umysłowo). 

Wybrane przez nas centra: Kizilajlo i Cziatura to jedyne tego rodzaju miejsca w swoich regionach. Jeśli one nie działają, to osoby niepełnosprawne pozostają w domach. Tak też się dzieje od dłuższego czasu – ośrodki nie wspomagają okolicznych mieszkańców, gdyż ich stan techniczny nie pozwala na to. Po zakończeniu niezbędnych prac remontowych mieszkańcy Kizlajlo i Cziatury uzyskają w nich bezpłatną pomoc. 

Polska Pomoc w Gruzji

To nie pierwsza inicjatywa naszej organizacji ukierunkowana na pomoc niepełnosprawnym w GruzjiW 2019 r. ADRA Polska oraz ADRA Gruzja zrealizowały z sukcesem projekt, który miał ma na celu stworzenie trzech centrów dla dzieci z niepełnosprawnością (GoriTbilisiKareli). Doświadczenie zdobyte wówczas stało się kluczowe do planowania aktywności obecnego projektu 

Informacja o finansowaniu

Logotyp Polska Pomoc

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.