Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Ceremonia przekazania Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi

Udało się !!! Dzięki staraniom ADRA Gruzja we współpracy z polskim oddziałem ADRA Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi uroczyście zostało otwarte!

Uroczyste otwarcie

W dniu 8 listopada, w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych”, odbyła się uroczysta ceremonia przekazania Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi. Ambasadę RP w Gruzji reprezentował pan Adam Gniazdowski. W wyremontowanym centrum, wsparcie otrzyma 41 dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie w wieku od 6 do 18 lat.

W utworzonym ośrodku zapewnione będą zajęcia mające na celu zminimalizowanie wpływu niepełnosprawności i upośledzenia na dziecko oraz ogólnej poprawy jakości życia dziecka. Ośrodek został gruntownie wyremontowany, następnie umeblowany i wyposażony w sprzęt niezbędny do rehabilitacji i fizjoterapii. Poniżej znajdują się zdjęcia na których widać, w jaki sposób zapomniana i od lat nieużywana piwnica, została przekształcona w nowoczesne centrum dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Finansowanie projektu

W ramach polskiej współpracy rozwojowej Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało utworzenie 3 ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Fundację ADRA w 2019 r. miał na celu poprawę dostępu do edukacji i usług społecznych dla grup defaworyzowanych – dzieci niepełnosprawnych w Gruzji.

W ramach projektu powstały trzy nowe ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek opieki dziennej w Kareli, ośrodek wczesnej interwencji (ECI) w Gori oraz ośrodek rehabilitacji i terapii w Tbilisi.

Otwarcie Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi – galeria zdjęć

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.