Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Dajmy wszystkim równe szanse

Świat potrzebuje pomocy

Wyobraź sobie, że jest wiele miejsc, gdzie aby kupić bochenek chleba, trzeba poświęcić całodzienny zarobek, będąc wykwalifikowanym nauczycielem w szkole. Wyobraź sobie, że ciągle jest wiele krajów, gdzie ludzie jedzą nie więcej niż jeden prosty posiłek w ciągu dnia. Wyobraź sobie życie z całą swoją rodziną bez łazienki i bez ubikacji w jednopokojowym mieszkaniu. Wyobraź sobie, że codziennie musisz spędzać kilka godzin na chodzeniu po wodę i na zdobywaniu pożywienia. Wyobraź sobie, że nie stać Cię na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla swoich dzieci. Wyobraź sobie, że żyjąc w takich warunkach, jako dziecko tracisz oboje rodziców. Jaka przyszłość Cię czeka?

Dla nas to może tylko wyobrażenia, ale dla wielu ludzi to niestety przykra rzeczywistość. Są w życiu rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie od nas zależy, gdzie się rodzimy i jakimi chorobami jesteśmy dotknięci. Tak samo jak nie mamy wpływu na to, czy w przeciągu jednego dnia, w skutek kataklizmu, dobytek naszego życia nie będzie nam odebrany. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale z wieloma rzeczami możemy walczyć. Zamiast zastanawiać się „dlaczego świat nie jest sprawiedliwy?”, odpowiedzmy sobie na pytanie „co sami możemy zrobić, żeby świat był lepszy?”.

Wyobraź sobie, że:

Razem zbudujmy lepszy świat

Pomoc międzynarodowa szansą na lepszy świat

Pomoc międzynarodowa nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach. Kryzys humanitarny na świecie osiągnął niespotykaną dotąd skalę. Obserwujemy wyraźny podział na kraje bogate i po prostu biedne. Proces globalizacji postępuje coraz szybciej, a różnica staje się coraz bardziej widoczna. Niestety o ile kraje wysoko rozwinięte stają się bogatsze, o tyle kraje biedniejsze nie potrafią dotrzymać im kroku. Cierpią na tym głównie osoby znajdujące się w już i tak ciężkich sytuacjach życiowych. Fundacja ADRA Polska stara się dotrzeć do osób i miejsc, gdzie wsparcie jest szczególnie potrzebne. Pomoc słabszym to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale przede wszystkim szansa na bezpieczniejszy, zrównoważony świat. Nie bądź obojętny na los tych, którzy nie mieli tyle szczęścia co ty rodząc się w biednej rodzinie w ubogim kraju.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.