ADRA Polska

Centrum Wczesnej Interwencji w Gori - oficjalnie otwarte!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Gruzji
  5. /
  6. Centrum Wczesnej Interwencji w...

Centrum Wczesnej Interwencji w Gori – oficjalnie otwarte! W ramach projektu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych”, której celem było utworzenie trzech ośrodków, udało się utworzyć kolejną placówkę.

O projekcie

„Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych” jest programem terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. W Centrum Wczesnej Interwencji w Gori pomoc znajdzie 40 najmłodszych dzieci, w wieku 0-7 lat.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest promowanie integracji społecznej oraz przygotowanie dzieci do uczestniczenia w publicznym systemie edukacyjnym w przedszkolu lub szkole, z pomocą rodziców lub opiekunów. D

Dodatkowo ma on na celu pomoc rodzicom i opiekunom dzieci objętych pomocą. Radość jest jeszcze większa, bo to pierwszy i jedyny tego typu ośrodek w całym mieście.

Finansowanie projektu

W ramach polskiej współpracy rozwojowej Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało utworzenie 3 ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Fundację ADRA w 2019 r. miał na celu poprawę dostępu do edukacji i usług społecznych dla grup defaworyzowanych – dzieci niepełnosprawnych w Gruzji.

W ramach projektu powstały trzy nowe ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek opieki dziennej w Kareli, ośrodek wczesnej interwencji (ECI) w Gori oraz ośrodek rehabilitacji i terapii w Tbilisi.

Otwarcie Centrum Wczesnej Interwencji w Gori – galeria zdjęć

Zdjęcia i film: Polska pomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.