Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Centrum Wczesnej Interwencji w Gori – oficjalnie otwarte!

W ramach projektu pt. “Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych”, gdzie celem było utworzenie trzech ośrodków, udało się utworzyć Centrum Wczesnej Interwencji w Gori. Program ten jest programem terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Pomoc znajdzie tam 40 najmłodszych dzieci, w wieku 0-7 lat. Jednym z najważniejszych celów projektu jest promowanie integracji społecznej oraz przygotowanie dzieci do uczestniczenia w publicznym systemie edukacyjnym w przedszkolu lub szkole, z pomocą rodziców lub opiekunów. Dodatkowo ma on na celu również pomoc rodzicom lub opiekunom tych dzieci. Radość jest jeszcze większa, bo to pierwszy i jedyny tego typu ośrodek w całym mieście. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera