Wesprzyj ukraińskie rodziny,
które schroniły się w Polsce

Pomóż uchodźcom z Ukrainy w Polsce – dowolna wpłata
Dlaczego pomagamy?

Od początku wojny granicę z Polską przekroczyło ponad 8 mln mieszkańców Ukrainy. Ponad 1,5 mln uchodźców wojennych pozostało w naszym kraju. To głównie kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Ich domy zostały zniszczone, miasta zrujnowane, a wielu z nich straciło bliskich na wojnie. Matki chcą za wszelką cenę chronić swoje dzieci, dlatego pozostawiają wszystko za sobą i przekraczają granicę, nie wiedząc, co dalej. Nie mają planów, pieniędzy, mieszkania ani pracy. Po prostu szukają schronienia, by przeżyć.

W Fundacji ADRA Polska widzimy ogromną potrzebę integracji uchodźców z Ukrainy z polskim społeczeństwem, aby jak najszybciej stanęli na własne nogi, znaleźli pracę i mieszkanie – w pełni się usamodzielnili. To drugi etap pomocy, który jest równie ważny dla ofiar wojny, ponieważ ma ogromny wpływ na poczucie godności drugiego człowieka. Pomoc w uniezależnieniu się, w zbudowaniu na nowo ich życia w Polsce, aby uchodźcy czuli się równoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa – to główny cel naszych działań.

Wpłać darowiznę >
Jak pomagamy?

Fundacja ADRA Polska działa na rzecz uchodźców z Ukrainy od pierwszych dni wojny. Prowadzimy 43 schroniska w całej Polsce, gdzie osoby uciekające przed wojną znalazły bezpieczne schronienie – otrzymały dach nad głową, wyżywienie, odzież i środki pierwszej potrzeby. Udzielamy także regularnej pomocy żywieniowej dla potrzebujących.

Obecnie naszym kluczowym działaniem jest wsparcie w usamodzielnieniu uchodźców z Ukrainy. W ramach tych działań utworzyliśmy już do tej pory 5 Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców w różnych miejscach w Polsce. Centra działają w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Katowicach. Ich funkcjonowanie polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług pomocy eksperckiej, adresowanych do osób, które postanowiły pozostać w Polsce. 

Dzięki zatrudnieniu kadry doświadczonych specjalistów uchodźcy z Ukrainy korzystają z indywidualnych konsultacji i warsztatów psychologicznych, których celem jest m.in. pomoc w łagodzeniu stresu i traumy wojennej. Kluczowa w integracji z polskim społeczeństwem jest znajomość języka. Dlatego w każdym Centrum prowadzimy zajęcia z nauki języka polskiego. Pozwoli to m.in. w przyszłości znaleźć naszym beneficjentom pracę, aby mogli się usamodzielnić. Uchodźcy korzystają również z porad prawnych oraz usług doradcy zawodowego, a także specjalisty ds. integracji. Beneficjenci otrzymują również pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Wpłać darowiznę >

Jak możesz pomóc?

Biorąc pod uwagę napływ uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski, istnieje ogromna potrzeba w asymilacji ich z polskim społeczeństwem, aby jak najszybciej stanęli na własne nogi, stanowili sami o sobie i poczuli się równoprawnymi członkami społeczeństwa. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. Potrzebujemy jednak środków finansowych na kontynuowanie naszych działań na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Z całego serca zachęcamy Cię do wsparcia naszych działań. Twoja darowizna może pomóc przynajmniej jednej osobie uporać się z traumą wojenną dzięki pomocy psychologicznej, nauczyć się języka oraz znaleźć pracę w Polsce. Twoja jedna wpłata to szansa dla jednego uchodźcy na odbudowanie swojego życia, które zostało zupełnie zrujnowane przez działania wojenne w Ukrainie.

Prosimy, pomóż uchodźcom godnie przetrwać ten dramatyczny czas w ich życiu w naszej ojczyźnie. Razem możemy więcej!
Aktualności >


Fundacja ADRA Polska

Nr konta bankowego: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytuł przelewu: Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Sprawdź nasze artykuły

Zobacz więcej