ADRA Polska

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji - zrealizowany!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Gruzji
  5. /
  6. Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom...

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji – zrealizowany! W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy ADRA Polska i ADRA Gruzja stworzyliśmy trzy lokalne centra pomocowe – ośrodki rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą “Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych”.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. a zakończył 31 grudnia 2019 r.

O projekcie

Projekt pomocy dzieciom niepełnosprawnym obejmował utworzenie trzech ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w Tbilisi, Kareli i Gori oraz szkolenie zawodowe dla pracowników.  Jego głównym założeniem była poprawa codziennej opieki i dostępu do edukacji i usług socjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w Gruzji. Projekt składał się z dwóch istotnych elementów:

  1. Wsparcie infrastruktury i utworzenie 3 ośrodków rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Tbilisi, Kareli i Gori;
  2. Szkolenie zawodowe dla pracowników, aby podnieść standard ich codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;

Zgodnie z naszym projektem, władze lokalne przekazały lokale do prowadzenia ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Niestety, te pomieszczenia były w bardzo złym stanie i wymagały całkowitego remontu, dlatego żadne przedsięwzięcia dla dzieci nie mogły się odbyć przed zakończeniem projektu.

W trakcie trwania projektu, obiekty przeszły gruntowną przebudowę infrastruktury, w tym remont całych podłóg, sufitu, ścian oraz instalacji wodnych i elektrycznych. Projekt wyposażył również centra w meble i sprzęt potrzebny do rehabilitacji i fizjoterapii.

W rezultacie powstały trzy nowe ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek opieki dziennej w Kareli, ośrodek wczesnej interwencji (ECI) w Gori oraz ośrodek rehabilitacji i terapii w Tbilisi.

12 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące i jednocześnie zamykające projekt. Dzięki tej wspólnej i pięknej inicjatywie, niepełnosprawne dzieci z Gruzji otrzymają wsparcie i specjalną opiekę, w odpowiednich warunkach, bez której nie miałyby szansy na normalne funkcjonowanie. Pomoc otrzymają również ich rodzice i opiekunowie. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Poniżej prezentujemy zdjęcia i film ze spotkania podsumowującego cały projekt.

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom – galeria zdjęć oraz film

Zdjęcia i film: Polska pomoc

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.