Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji – zrealizowany!

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji – zrealizowany! W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy ADRA Polska i ADRA Gruzja stworzyliśmy trzy lokalne centra pomocowe – ośrodki rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą “Poprawa dostępu do usług społecznych dla grup defaworyzowanych w Gruzji – dzieci niepełnosprawnych”.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. a zakończył 31 grudnia 2019 r.

O projekcie

Projekt pomocy dzieciom niepełnosprawnym obejmował utworzenie trzech ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w Tbilisi, Kareli i Gori oraz szkolenie zawodowe dla pracowników.  Jego głównym założeniem była poprawa codziennej opieki i dostępu do edukacji i usług socjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w Gruzji. Projekt składał się z dwóch istotnych elementów:

  1. Wsparcie infrastruktury i utworzenie 3 ośrodków rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Tbilisi, Kareli i Gori;
  2. Szkolenie zawodowe dla pracowników, aby podnieść standard ich codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;

Zgodnie z naszym projektem, władze lokalne przekazały lokale do prowadzenia ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Niestety, te pomieszczenia były w bardzo złym stanie i wymagały całkowitego remontu, dlatego żadne przedsięwzięcia dla dzieci nie mogły się odbyć przed zakończeniem projektu.

W trakcie trwania projektu, obiekty przeszły gruntowną przebudowę infrastruktury, w tym remont całych podłóg, sufitu, ścian oraz instalacji wodnych i elektrycznych. Projekt wyposażył również centra w meble i sprzęt potrzebny do rehabilitacji i fizjoterapii.

W rezultacie powstały trzy nowe ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek opieki dziennej w Kareli, ośrodek wczesnej interwencji (ECI) w Gori oraz ośrodek rehabilitacji i terapii w Tbilisi.

12 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące i jednocześnie zamykające projekt. Dzięki tej wspólnej i pięknej inicjatywie, niepełnosprawne dzieci z Gruzji otrzymają wsparcie i specjalną opiekę, w odpowiednich warunkach, bez której nie miałyby szansy na normalne funkcjonowanie. Pomoc otrzymają również ich rodzice i opiekunowie. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Poniżej prezentujemy zdjęcia i film ze spotkania podsumowującego cały projekt.

Projekt pomocy niepełnosprawnym dzieciom – galeria zdjęć oraz film

Zdjęcia i film: Polska pomoc

 

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content