Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Problemy Ukrainy wciąż żywe

Pomimo, że o problemach Ukrainy już tak wiele się nie mówi, to sytuacja mieszkańców tego kraju jest wciąż dramatyczna. Konflikty zbrojne panujące we wschodniej Ukrainie niosą za sobą ogromne konsekwencje. Ludzie uciekają w obawie o swoje życie, w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Zmiana miejsca zamieszkania oznacza dla nich pozostawienie dobytku swojego życia, wykonywanej pracy, otoczenia, w którym się dorastało. Ci ludzie przeżywają swoje wewnętrzne dramaty, a w szczególności dzieci narażone są na niebezpieczeństwo. Dajmy im wiarę i nadzieję w to, że czeka ich lepsza przyszłość.

Gdy tracisz dom

Pomyśl tylko, jak mogą czuć się ludzie pozbawieni z dnia na dzień swoich domów, bezpiecznego schronienia i dobytku swojego życia? Utrata wszystkiego, to dla nich zarazem początek walki o odnalezienie się  w nowej rzeczywistości.

Fundacja ADRA Polska niesie pomoc Ukrainie już od 2009 roku

Pomagamy dzieciom na Ukrainie

Fundacja ADRA Polska od samych początków swoich działań na Ukrainie troszczy się o los ubogich dzieci. Każdego roku przekazujemy do domów dziecka niezbędne środki czystości, odzież i bieliznę. Ściśle współpracujemy z ośrodkami opieki, dlatego przekazywana przez nas pomoc jest odzwierciedleniem pilnych potrzeb najmłodszych.

Natomiast dla dzieci znajdujących się w rejonach objętych wojną, takich jak Donbas organizujemy nieodpłatne kolonie. Możliwość wyjazdu, to dla nich odskocznia od otaczającej ich przykrej rzeczywistości. To także możliwość przebywania pod opieką pedagogów dbających o ich delikatną psychikę.

Możesz objąć opieką jedno dziecko na Ukrainie wpłacając swój dar na nasze konto.

Dajemy ludziom szanse na odnalezienie się w nowej rzeczywistości

Podejmujemy też działania, których celem jest walka z bezrobociem. Fundacja ADRA Polska realizuje projekty zapewniające wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowska wśród osób przesiedlonych wewnętrznie. Wiele osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska, dlatego najpierw zajmujemy się tą kwestią, oferując im kursy zawodowe, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego należy zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy. Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ich nowych społecznościach oraz przygotowanie osób wewnętrznie przesiedlonych do tego procesu nie tylko pozwoli na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content