Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Poznaj naszą fundację

Celem naszej Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Nasze działania

Pomoc humanitarna

Niesiemy pomoc ludności będącej w trudnej sytuacji szczególnie z powodu kataklizmów czy wojen.

Pomoc rozwojowa

Nasze projekty stawiają sobie za cel dawanie przysłowiowej "wędki" całym społecznościom w krajach zdecydowanie biedniejszym niż nasz.

Edukacja międzykulturowa młodzieży

Organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieżowe, treningi i wolontariat zagraniczny, poprzez które aktywizujemy do odpowiednich zachowań dla dobra społeczeństwa.

Wspieranie organizacji pozarządowych

Pomagamy innym organizacjom pozarządowym w ich codziennych działaniach poprzez np. szkolenia, różnego rodzaju porady oraz prowadzenie księgowości.

Naszą misją jest czynić pozytywną zmianę w życiu społeczeństw poprzez współpracę i kształtowanie odpowiedzialnych działań. 

Naszą wizją jest pragnienie życia w świecie ludzi samodzielnych i otwartych na innych.

Naszym celem jest służenie ludzkości.

Nasze motto: Sprawiedliwość. Współczucie. Miłość.

Zasady jakimi się kierujemy:

  • Decyzje i strategie fundacji ADRA są zgodne z jej przekonaniami, celem i wartościami.
  • ADRA szanuje różnorodność i okazuje to traktując ludzi równo, bez względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, płeć, różnice ekonomiczne, polityczne czy wyznanie. 
  • ADRA działa w społeczeństwie obywatelskim, angażując się w odpowiednie i wspierające partnerstwa, aby określić, ułatwić i wprowadzić trwałe rozwiązania zaspokojenia potrzeb ludzkich. 
  • ADRA prowadzi swoją działalność i dostarcza swoje programy uwzględniając ekologiczną wrażliwość.
  • ADRA dokumentuje i stosuje nauczanie operacyjne, aby zwiększyć indywidualną i organizacyjną skuteczność oraz innowacyjność.
  • ADRA utrzymuje środowisko pracy i systemy, które umożliwiają pracownikom osiągnięcie profesjonalnego, osobistego i duchowego rozwoju.
  • ADRA stosuje najsurowsze zasady przejrzystości i uczciwości, przestrzega profesjonalnych standardów i wymagań oraz wykazuje odpowiedzialność podatkową i prawną poprzez wdrażanie rygorystycznych systemów kontroli i zgodności. 
  • ADRA powiększa swoją bazę zasobów w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych zgodnie z możliwościami zarządczymi, technicznymi i organizacyjnymi. 
  • ADRA dzieli się planami, informacjami, zasobami i wiedzą na temat nauczania w ramach swojej sieci, zwiększając wydajność, skuteczność i elastyczność. 
  • ADRA opowiada się za podstawowymi prawami ludzi, z którymi współpracuje, umożliwiając im mówienie za siebie.

Materiały do pobrania:

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content