Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Poznaj naszą fundację

Celem naszej Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Nasze działania

Pomoc humanitarna

Niesiemy pomoc ludności będącej w trudnej sytuacji szczególnie z powodu kataklizmów czy wojen.

Pomoc rozwojowa

Nasze projekty stawiają sobie za cel dawanie przysłowiowej "wędki" całym społecznościom w krajach zdecydowanie biedniejszym niż nasz.

Edukacja międzykulturowa młodzieży

Organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieżowe, treningi i wolontariat zagraniczny, poprzez które aktywizujemy do odpowiednich zachowań dla dobra społeczeństwa.

Wspieranie organizacji pozarządowych

Pomagamy innym organizacjom pozarządowym w ich codziennych działaniach poprzez np. szkolenia, różnego rodzaju porady oraz prowadzenie księgowości.

Naszą misją jest czynić pozytywną zmianę w życiu społeczeństw poprzez współpracę i kształtowanie odpowiedzialnych działań. 

Naszą wizją jest pragnienie życia w świecie ludzi samodzielnych i otwartych na innych.

Naszym celem jest służenie ludzkości.

Nasze motto: Sprawiedliwość. Współczucie. Miłość.

Zasady jakimi się kierujemy:

  • Decyzje i strategie fundacji ADRA są zgodne z jej przekonaniami, celem i wartościami.
  • ADRA szanuje różnorodność i okazuje to traktując ludzi równo, bez względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, płeć, różnice ekonomiczne, polityczne czy wyznanie. 
  • ADRA działa w społeczeństwie obywatelskim, angażując się w odpowiednie i wspierające partnerstwa, aby określić, ułatwić i wprowadzić trwałe rozwiązania zaspokojenia potrzeb ludzkich. 
  • ADRA prowadzi swoją działalność i dostarcza swoje programy uwzględniając ekologiczną wrażliwość.
  • ADRA dokumentuje i stosuje nauczanie operacyjne, aby zwiększyć indywidualną i organizacyjną skuteczność oraz innowacyjność.
  • ADRA utrzymuje środowisko pracy i systemy, które umożliwiają pracownikom osiągnięcie profesjonalnego, osobistego i duchowego rozwoju.
  • ADRA stosuje najsurowsze zasady przejrzystości i uczciwości, przestrzega profesjonalnych standardów i wymagań oraz wykazuje odpowiedzialność podatkową i prawną poprzez wdrażanie rygorystycznych systemów kontroli i zgodności. 
  • ADRA powiększa swoją bazę zasobów w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych zgodnie z możliwościami zarządczymi, technicznymi i organizacyjnymi. 
  • ADRA dzieli się planami, informacjami, zasobami i wiedzą na temat nauczania w ramach swojej sieci, zwiększając wydajność, skuteczność i elastyczność. 
  • ADRA opowiada się za podstawowymi prawami ludzi, z którymi współpracuje, umożliwiając im mówienie za siebie.

Materiały do pobrania:

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.