ADRA Polska

O nas

O Fundacji

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem 2009 roku.  Naszym celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami, a także wsparcie osób uchodźczych w Polsce.  

Obszar naszej działalności to przede wszystkim: 

Pomoc osobom uchodźczym

Obecnie jednym z naszych kluczowych działań jest wsparcie w usamodzielnieniu się osób uchodźczych w Polsce. Dlatego też utworzyliśmy 7 Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców w różnych miejscach w kraju: Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, by zapewnić naszym beneficjentom kompleksową pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, pomoc psychologiczną oraz prawną. 

Edukacja żyjących w ubóstwie dzieci z Kenii

Fundacja ADRA Polska swoją akcję rozwojową skierowała w najuboższy region kraju – Kenię zachodnią. To tutaj 18% dzieci to sieroty, a kolejne 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica. W ramach projektu adopcji na odległość, staramy się odmienić los tych dzieci poprzez stworzenie im godnych warunków życiowych. Dzieciom pozbawionych rodziców opłacamy czesne w szkole i zapewniamy podstawowe potrzeby życiowe takie jak zakwaterowanie, ciepły posiłek i ubranie.

Wsparcie dzieci z albinizmem z Tanzanii

ADRA Polska we współpracy z ADRA Tanzania już od kilku lat wspiera dzieci dotknięte albinizmem w ramach projektu adopcji na odległość. Zakłada on zapewnienie bezpiecznego schronienia z wyżywieniem i edukacją dzieci dotkniętych bielactwem wrodzonym.

Edukacja ubogich dzieci w Bangladeszu

W ramach programu adopcji na odległość pragniemy zapewnić lepsze życie uczniom szkoły podstawowej z miejscowości Tongi, położonej 20 km od wielomilionowej stolicy Bangladeszu – Dhaki. Wszyscy nasi podopieczni zamieszkują slumsy Ershad Nagar. 

Pomoc humanitarna w różnych regionach świata

Docieramy do miejsc, gdzie wsparcie jest szczególnie potrzebne. Pomoc słabszym to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale przede wszystkim szansa na bezpieczniejszy, zrównoważony świat.

Rozwój platformy wsparcia psychologicznego GiveAndGetHelp.com

GiveAndGetHelp.com to w pełni darmowy, anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przystań, gdzie całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc.

Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.