Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Zapraszamy na darmowe szkolenie z promocji organizacji

Zapraszamy na darmowe szkolenie z promocji organizacji. Dowiesz się z niego jak nakręcić film, przeprowadzić wywiad oraz skutecznie wykorzystać media społecznościowe w promocji organizacji. To tylko przykłady umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy naszego treningu organizowanego w ramach projektu SPEAK OUT LOUDLER. 

Dla kogo szkolenie?

Jesteś pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pracującej na rzecz młodych osób niepełnosprawnych? A może sam jesteś podopiecznym takiej organizacji? Interesują cię współczesne media oraz nowe technologie informacyjne? Masz pomysł na ich wykorzystanie przez twoją organizację do pracy z osobami niepełnosprawnymi? Zatem zapraszamy cię na trening w ramach projektu SPEAK OUT LOUDER współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji programu ERASMUS+ (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna).

W szkoleniu mogą brać udział osoby z całej Polski. Czas trwania:  12-20 października 2014 r. i odbywać się będzie w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym „Przystań” w Grzybowie (ośrodek położony jest 200 m od plaży, zapewnia przytulne warunki oraz smaczną kuchnię tradycyjną i wegetariańską – www.osrodekprzystan.pl). Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim przez trenerów z Polski i Macedonii.

Darmowe szkolenie z promocji organizacji

Dzięki treningowi rozwiniesz swoje kompetencje medialne oraz w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych; rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne i promocyjne (PR), które wykorzystasz w swojej organizacji; nawiążesz ciekawe kontakty osobiste i zawodowe z młodymi ludźmi z 10 innych państw.

Organizacje, których członkowie wezmą udział w szkoleniu, oraz sami uczestnicy szkolenia zyskają m.in.:

  • podniesienie sprawności działań organizacji w Internecie oraz większe włączenie/zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywności związanej z promocją i komunikacją,
  • rozwój kompetencji medialnych, ich krytycznej analizy i umiejętności identyfikowania różnic w tworzeniu przekazów medialnych wynikających ze zróżnicowania kulturowego czy niepełnosprawności,
  • rozwój kompetencji informacyjnych i informatycznych wśród osób niepełnosprawnych – posługiwanie się narzędziami TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
  • wzmocnienie organizacji uczestniczących w projekcie poprzez zwiększenie ich zdolności do wpływania na swoje społeczności dzięki lepszemu posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

W ramach projektu pokrywane są koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, materiałami szkoleniowymi oraz koszty podróży do/z Grzybowa (informacje o szczegółowych warunkach dofinansowania można uzyskać u koordynatora projektu).

W trakcie szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatów: Youthpass i Europass, będących świadectwami umiejętności nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i stanowiących atut na rynku pracy w Polsce i Europie.

Uwaga: rekrutacja potrwa do 9 października 2014 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego (do pobrania w załączniku) prosimy przesyłać na adres mailowy do koordynatorki projektu: adunajska@adra.pl, tel. 691 394 950.

Rozwiń swoje kompetencje medialne. Speak out louder!

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.