Przemów w imieniu dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły
GDY DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄ DO SZKOŁY

Żadnemu dziecku nigdy nie powinno być odmówione prawo do edukacji. Nie z powodu miejsca zamieszkania. Nie dlatego, że ich rząd nie zapewnia odpowiedniej i bezpłatnej edukacji. Nie dlatego, że ich rodzina jest uboga. Nie z powodu konfliktu lub wysiedlenia. Nie z powodu ich płci, pochodzenia etnicznego lub niepełnosprawności. Każde dziecko, w każdym miejscu, ma prawo chodzić do szkoły i zdobywać wykształcenie. Niestety, obecnie odmawia się tego prawa 262 milionom dzieci, nastolatków i młodzieży.

PODPISZ PETYCJĘ
DLACZEGO TAK WIELE DZIECI NIE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY?

1. Środowisko zewnętrzne

Niedofinansowane lub niedostosowane do okoliczności systemy edukacyjne nie docierają do najbardziej zmarginalizowanych dzieci. Dziewczęta rzadziej uczęszczają do szkoły, gdy placówki nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb w zakresie higieny, godności i bezpieczeństwa.

Dzieci mieszkające na wsi, żyjące w ubóstwie i niepełnosprawne są znacznie bardziej narażone na znalezienie się poza systemem edukacji.

Konflikty i inne sytuacje kryzysowe przyczyniają się do migracji rodzin i zakłócają oraz przerywają proces edukacji, szkodliwie wpływając na dostęp do edukacji obecnie dla ponad 30 milionów dzieci.

2. Okoliczności rodzinne

Ubóstwo i brak wykształcenia rodziców ogranicza ich wybory życiowe, często zmuszając ich do podejmowania trudnych decyzji. Rodzice mogą decydować o nadaniu priorytetu rolom niektórych lub wszystkich swoich dzieci w pracy (w tym pracy przymusowej), opiece nad dziećmi i obowiązkach domowych, czy też wczesnym małżeństwie (szczególnie w przypadku dziewczynek) kosztem uczęszczania do szkoły.

3. Dyskryminacja

Niektóre społeczeństwa, kultury czy religie nie cenią edukacji każdego dziecka w równym stopniu, a niektóre dzieci napotykają dodatkowo na dodatkowe bariery w edukacji ze względu na normy kulturowe, płeć, pochodzenie etniczne, status prawny czy niepełnosprawność.CO DAJE SZKOŁA I EDUKACJA?

Edukacja zmienia życie. Bez niej nie zmienia się nic. Bez edukacji nadal trwa nieuprzywilejowanie, nierówne szanse, np. związane z niepełnosprawnością. Bez edukacji nadal trwa ubóstwo.

Gdy dziecko kończy edukację, otwiera się przed nim całkiem nowy świat pełen możliwości.

Kiedy kształcisz dziecko, nie zmieniasz tylko jednego życia, ale życie jego rodziny, społeczności i przyszłych pokoleń. Kiedy każde dziecko otrzymuje wykształcenie, całe społeczeństwo odnosi korzyści. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże - gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49% mniej śmierci dzieci , 64% mniej przedwczesnych małżeństw , i 59% mniej dziewczynek w ciąży, a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45% więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia.

PODPISZ PETYCJĘ PODPISZ PETYCJĘ
O KAMPANII
Kampania Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole. jest globalną inicjatywą, która ma na celu sprawienie, by każde dziecko, w każdym miejscu, miało możliwość uczęszczać do szkoły i ukończyć edukację – tak, aby móc realizować swój potencjał.

SKĄD TAKA INICJATYWA?

Każde dziecko, wszędzie, ma prawo do edukacji. Niestety, 262 milionom dzieci na całym świecie odmawia się obecnie tego prawa. Dziecko, które nie uczęszcza do szkoły, jest bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne małżeństwa, nastoletnie ciąże i dziecięcą pracę. Chcemy rozszerzyć zmieniającą życie moc edukacji na dzieci znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji - dzieci w strefach konfliktu, dzieci z odległych obszarów, dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie oraz dzieci, które są dyskryminowane ze względu na płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne.

DLACZEGO TERAZ?

Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji. Obecnie 41 000 dziewcząt wychodzi za mąż przed osiągnięciem 18. roku życia. Dziś 15 000 dzieci zmarło z przyczyn, którym w większości przypadków można było zapobiec . W ostatnich latach ponad miliard ludzi musi żyć za mniej niż 1,25 dolara . Obecnie 262 miliony dzieci nie chodzą do szkoły . Jeśli czegoś nie zrobimy, jutro też nie pójdą do szkoły, a ostatecznie doprowadzi to do tego, że więcej młodych dziewcząt wyjdzie za mąż, że dzieci będą skazane na śmierć w niemowlęctwie i a cykl ubóstwa zostanie utrwalony. Nie czekaj na kolejny dzień, aby podjąć działania!

PODPISZ PETYCJĘ PODPISZ PETYCJĘ