Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Przyszłość świata jest w rękach młodzieży

Edukacja międzykulturowa szansą na lepsze jutro

Przezwyciężyć bariery, pokonać stereotypy i uprzedzenia panujące wśród młodych ludzi, rozwijać w nich poczucie solidarności i tolerancji – taki jest cel organizowanych przez nas wymian młodzieżowych współfinansowanych w ramach programów Erasmus+. Poznawanie innych kultur, to także doskonały sposób na promocję międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Dzięki Fundacji ADRA setki młodych ludzi wyrasta na osoby świadome i aktywnie zaangażowane w rozwój swoich społeczności.

Erasmus+ to ogromne możliwości

Nasze programy aktywizują młodzież

Jako ADRA Polska organizujemy wymiany młodzieżowe współfinansowane w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, łącząc przygodę z edukacją pozaformalną i poznawaniem innych kultur.

Wymiana umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży składającym się z minimum pięciu osób odwiedzenie grupy z innego kraju (przynajmniej jeden kraj musi być członkiem UE), aby razem mogły uczestniczyć we wspólnym programie zajęć. Jego tematem mogą być np. sztuka, kultura, historia, ekologia, zdrowie itp. Projekt zakłada aktywny udział młodych ludzi i danie im możliwości odkrywania i poznawania różnych realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Uczą się oni od siebie nawzajem, rozwijają swoją przedsiębiorczość i kreatywność, jak również wzmacniają swoje poczucie obywatelstwa europejskiego. 

Poruszamy problemy społeczne

Prowadzimy razem z partnerami z innych krajów projekty poruszające istotne problemy społeczne. Jednym z takich tematów było np. dziennikarstwo obywatelskie  jako narzędzie służące do poruszania istotnych problemów, w tym problemów młodzieży. Podczas wspólnych zajęć wyposażyliśmy uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości otwarcie i zrozumiale wyrażać własne opinie w przestrzeni publicznej.

Dzięki udziale w naszych programach zdobywasz nowe doświadczenie

Projekty, które realizujemy

Wymiana młodzieży współrealizowana z organizacjami z 5 krajów – ,,Generation of changes” z Ukrainy, ,,Associazione di Promozione Sociale Young Effect” z Włoch, ,,Youth for Peace and Equality” z Gruzji, ,,Young Leaders” z Czech oraz ,,Asset Based Community Development Innovation Center” z Armenii. Adresatami wymiany jest grupa 36 osób (w wieku 19-25 lat) z tychże krajów, a głównym tematem – rozwiązywanie konfliktów. Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im lepiej zrozumieć i radzić sobie z konfliktami w różnych kontekstach ich życia. Program wymiany, który skonstruowany został wspólnie (przez uczestników), zapowiada się bardzo ciekawie i różnorodnie – od warsztatów pokazujących jak analizować dyskursy i narracje obecne zawsze wokół konfliktów (prowadzone przez uczestniczkę z Gruzji), przez sesję filmową dotyczącą filmów dokumentalnych o tematyce konfliktów (prowadzone przez uczestniczkę z Włoch), aż po gry i symulacje mające na celu przećwiczenie rozwiązywania konfliktów i nauczenie się radzić sobie ze stresem oraz z formułowaniem krytyki w sposób konstruktywny. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass.

Kolejny nasz projekt współfinansowany z programu Erasmus+ „Social media for positive change”, w którym wezmą udział uczestnicy z 8 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania i Włochy. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacjami Asociatia Tinerilor Cu Initiativa Civica, VsI Inovaciju biuras, Institute Perspectives, Taller d’Art, Cultura i Creació, AUTONOMIA E DESCOBERTA CRL, NEANIKOI ORIZONTES M.K.O., EURO SUD, Regionalas attistibas un socialo iniciativu organizacija „Perspektiva”. Podczas tygodniowego szkolenia w Wiśle pracownicy młodzieżowi nabędą wiedzę i umiejętności jak bardziej efektywne wykorzystać media społecznościowe w pracy w organizacji non-profit, zaplanować, wdrożyć i ocenić kampanię w mediach społecznościowych oraz tworzyć interesujące i angażujące młodzież treści.

Program finansowany w ramach programu Erasmus+, a współrealizowany z organizacjami z 5 krajów:

– Yes Theatre z Palestyny,
– Generation for Change z Ukrainy,
– LUNEnuove Cooperativa Sociale z Włoch,
– Bait Al-Hikmah Foundation for Youth z Jordanii,
– Theatre Studio Yorick z Łotwy.

Adresatami treningu EMT jest grupa 24 osób pracujących z młodzieżą (tak zwanych youth workers) z tychże krajów, a głównym tematem – praca z osobami pochodzącymi z mniejszości metodami teatralnymi. Podczas treningu uczestnicy poznają różnorakie metody pracy z młodzieżą z zakresu technik teatralnych – na przykład teatr uciśnionych, teatr psychologiczny, teatr oparty na improwizacji. Dodatkowo, uczestnicy wspólnie zastanowią się nad problemami, wyzwaniami i sukcesami, jakie może nieść ze sobą praca osoby pracującej na co dzień z młodzieżą. Będą mieli okazję wymienić dobre praktyki i doświadczenia. Głęboko przeanalizowana zostanie również tematyka samych mniejszości wraz z przykładami. Organizacje z uczestniczących krajów podzielą się specyfiką mniejszości, z jakimi pracują na co dzień – np. mniejszości narodowe, uchodźcy, osoby niepełnosprawne. Co więcej, podczas treningu uczestnicy poznają wzajemnie swoją kulturę i zwyczaje, dzięki braniu udziału w tak zwanych wieczorach kulturowych. Dodatkowo, jednym z elementów treningu będzie tez wizyta w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, gdzie uczestnicy wspólnie przeprowadzą warsztaty teatralne dla uczniów.

Przeczytaj więcej o zrealizowanych przez nas programach w ramach Erasmus+

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.