ADRA Polska

Współpraca się opłaca! Trwają remonty kolejnych ośrodków opieki w Gruzji

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc zagraniczna
  5. /
  6. Współpraca się opłaca! Trwają...
Trwają remonty kolejnych ośrodków w Gruzji

Dwa ośrodki pomocy w Gruzji dedykowane grupom narażonym na wykluczenie społecznie są obecnie remontowane. To kolejny wspólny projekt ADRA Polska i ADRA Gruzja z lokalnymi Partnerami: Social Biliki oraz Welfare and Development Center. Do końca roku w Khashuri i Tbilisi uruchomione zostaną Centra zapewniające: edukację, terapię, wsparcie dla opiekunów oraz odpowiednie środowisko do życia przyszłych beneficjentów. Przeczytaj naszą relację z wizyty monitorującej, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. 

Skąd wziął się pomysł na projekty w Gruzji?

ADRA Polska w ramach swojej misji bardzo często podejmuje współpracę na rzecz projektów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi za granicą. Nasza filozofia działania to wspólna walka o świat bez ubóstwa! 

W Gruzji, liczącej 4 miliony ludzi, nie wszystkie miasta i miasteczka oferują usługi dla ludności znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Rząd stara się rozszerzyć i włączyć więcej osób potrzebujących do programów opieki społecznej, ale istnieją ograniczenia spowodowane niewystarczającym finansowaniem, brakiem wykwalifikowanych partnerów krajowych lub niewystarczającą powierzchnią budowlaną. Organy samorządu terytorialnego w całym kraju wciąż otrzymują prośby o wsparcie i pomoc społeczną, ale w większości przypadków z powodu braku utworzonych ośrodków/instytucji pomocy społecznej prośby spotykają się z odmową. 

Miasto Khashuri z populacją 52 000 nie ma ani jednego ośrodka wczesnego rozwoju dziecka i ośrodka rehabilitacyjnego. W związku z tym priorytetem rządu stało się udostępnienie takiej usługi w jurysdykcji ich gminy. Lokalny oddział ADRA Gruzja razem, z którym udało nam się utworzyć w zeszłym roku trzy takie ośrodki poprosił nas o pomoc w utworzeniu dwóch Centrów: w Kashuri i Tbilisi. 

Rozwój psychospołeczny dzieci w okresie dojrzewania

Wczesne lata dziecka mają kluczowe znaczenie dla rozwoju różnych umiejętności społecznych i motorycznych. Wsparcie go od początku jego rozwoju daje mu szansę na bycie częścią nurtu społeczeństwa i życie z godnością i pewnością siebie. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych, dla ich dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego.  

Ośrodki, które do tej pory stworzyliśmy nie tylko zapewniają edukację i terapię beneficjentom, ale także edukują rodziców/opiekunów w zakresie zapewniania lepszej opieki i środowiska w domu oraz w innych sytuacjach społecznych. To samo dotyczy młodzieży z ekstremalnymi zaburzeniami zachowania, poprzez odpowiednią edukację, terapię i zarządzanie, oni również mogą mieć nadzieję na zdobycie wiedzy i umiejętności społecznych wymaganych do normalnego życia.  

Zaniedbanie opieki nad nieuprzywilejowanymi dziećmi i młodzieżą o skłonnościach przestępczych i antyspołecznych może prowadzić do większych szkód dla społeczeństwa. Ponieważ taka grupa docelowa jest podatna na dołączanie do gangów przestępczych, większą skłonność do uzależnień, a ostatecznie stania się zagrożeniem dla reszty społeczeństwa. 

O projekcie

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury placówek edukacyjnych, uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością, wsparcie systemu edukacji i szkoleń dzieci oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podnoszenie kompetencji kadr nauczycielskich.  

W ramach projektu do końca roku zostaną przeprowadzone remonty w dwóch Centrach:  

  • Centrum „Wczesnej Interwencji dla Dzieci” w Khashuri 
  • Centrum „Rehabilitacja dla młodzieży z zaburzeniami zachowania” w Tbilisi 

Pozostałe działania zaplanowane na ten rok to wizyta naszej koordynatorki w Gruzji (która miała miejsce w ubiegłym tygodniu) oraz promocja i szkolenia kadry do przyszłych placówek. 

Wizyta monitorująca – relacja koordynatorki

W ubiegłym tygodniu miała miejsce wizyta monitorująca naszej specjalistki ds. projektów międzynarodowych Marii Smolarek-Wyeth. W poniedziałek odbyło się  spotkanie z zespołem ADRA Gruzja. We wtorek odwiedziliśmy ośrodki w Gori, Khasuri i Kareli, które działają prężnie działają po uruchomieniu ich w ramach naszych poprzednich projektów. Poniżej jej relacja z wizyty. 

W pierwszej kolejności pojechaliśmy do Centrum rehabilitacji dla dzieci” w Gori, które oddane zostało do użytku zeszłym roku. W Khashuri wizytowaliśmy Dom Wsparcia dla Samotnych Matek wyremontowany finalnie w 2019 roku, gdzie także robiliśmy remont wnętrz i kanalizację w 2018 roku – oba miejsca także są koordynowane lokalne ngo – Social Biliki, które wypełnia swoje zadania nad wyraz dobrze. W Khashuri byliśmy także w domu, który daje nam lokalna władza (jedno piętro) na stworzenie wspólnie z organizacją partnerską Social Biliki Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci. To jest miejsce, które remontujemy obecnie i powinno zostać ukończone do końca roku. 

Dom dzienny dla dzieci z niepełnosprawnością w Kareli, a właściwie jego parter remontowaliśmy w 2019 roku. To miejsce jest pięknie utrzymane, bardzo gościnne, mieliśmy tu spotkanie z panią dyrektor Lamara Breqvadze oraz dwiema przedstawicielkami lokalnych ngo’s otwartych na współpracę w kolejnych projektach, na zdjęciu na wózku: Nino Sabashvili (nauczyciel). 

W piątek z kolei miała miejsce wizyta w Marneuli (remontowaliśmy tutaj Centrum Opieki dla Osób Dorosłych, oddane do użytku w grudniu ubiegłego roku), a także wizyta w Gardabani – lokalizacji, którą chcielibyśmy wykorzystać w przyszłym projekcie. 

Wszystkie osoby, z którymi miałam spotkania są pełne pasji do tego co robią i to przyjemność widzieć efekty ich pracy i dbałość z jaką zajmują się odremontowanymi miejscami

–  Maria Smolarek-Wyeth, koordynatorka ds. projektów międzynarodowych. 

Galeria zdjęć

Finansowanie projektu

Polska Pomoc logo

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy:
https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.