ADRA Polska

Wsparcie osób z albinizmem w Tanzanii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Wsparcie osób z albinizmem...
Wsparcie osób z albinizmem w Tanzanii

W Tanzanii i graniczących z nią krajach regionu albinizm wiąże się z uprzedzeniami i negatywnym nastawieniem. Osoby cierpiące na bielactwo są postrzegane jako godne litości, zależne i jako takie nie stanowią integralnej części społeczeństwa, w której żyją. Pogląd ten – sprzeczny z Powszechną deklaracją Praw Człowieka oraz Konstytucją Zjednoczonej Republiki Tanzanii – jest niestety szeroko rozpowszechniony. Aby zmienić ten stan rzeczy ADRA Polska we współpracy z ADRA Tanzania dzięki środkom programu Polska pomoc realizuje obecnie projekt Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem (SEEPA II), skierowany do 315 młodych ludzi.

Sytuacja społeczna osób z albinizmem w Tanzanii

Według Krajowego Planu Działań na rzecz osób dotkniętych albinizmem na lata 2020-2024, 65% osób z tej grupy to osoby bezrobotne.

Większość z nich nie ma dostępu do informacji o ofertach pracy lub programach rządowych, głównie z powodu słabej komunikacji systemowej w Kraju, ale po części dlatego też, że brakuje im pewności siebie i nie są aktywni na polu zawodowym. W poprzednich latach ADRA oraz inni partnerzy tworzyli programy ukierunkowane do osób z albinizmem, aby zdobyli oni wykształcenie na poziomie college’u z certyfikatami. Niestety wielu, z powodu stygmatyzacji, nadal nie konkuruje o dostępne miejsca pracy w swoich miastach i wsiach. Szczególnie widoczne jest to w przypadku kobiet – absolwentek, które napiętnowane są podwójnie: jako albinoski i kobiety (dyskryminacja ze względu na płeć nadal jest problemem w Tanzanii, podobnie jak w wielu innych krajach afrykańskich).

Społeczność osób dotkniętych albinizmem nie jest odpowiednio zorganizowana, usieciowiona, a nawet przygotowana by szukać informacji i mówić jednym głosem. Jest to konsekwencja wieloletniej stygmatyzacji.

Projekt "Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem (SEEPA II)"

W ramach projektu utworzono 26 grup dla osób w wieku 18 – 40 lat liczących po 15 członków. Każda z tych grup przeszła trening wprowadzający, który miał na celu uwrażliwienie ich na ryzyko związane z COVID-19 oraz szkolenie w zakresie dynamiki grupy i umiejętności samodzielnego zarządzania – uwzględniającym parytet płci – tak, aby w przyszłości mogli oni działać w swych społecznościach jako aktywni agenci zmiany. Mobilizacja tych osób dokonała się poprzez Wiejskie stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe (VSLA)

(Village Savings and Loan Association) – Samodzielnie zarządzane grupy od 15 do 25 osób, które spotykają się regularnie, aby zaoszczędzić pieniądze w bezpiecznej przestrzeni, uzyskać dostęp do małych pożyczek czy ubezpieczenie na wypadek nagłego wypadku. 

Prócz treningów wprowadzających beneficjenci programu skorzystali z:

  • szkolenia i mentoringu umożliwiającego im zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im konkurować o dostępne miejsca pracy w ich społecznościach (140 osób)
  • treningu wspierającego z zakresu przedsiębiorczości z udziałem trenerów oraz dostępem do materiałów Organizacji Rozwoju Małego Przemysłu (315 osób)
  • krótkich staży (trwających od 1 do 3 miesięcy) opartych na konkretnych umiejętnościach zawodowych zorganizowanych we współpracy z Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO) (40 osób)

Ponadto, w ramach programu w sierpniu br. zorganizowano konkurs dla osób starających się o kapitał „na start”. W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy beneficjenci projektu. 61 zwycięzców konkursu (w tym 34 kobiety) otrzymało kapitał “na start” – wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 61 działalności gospodarczych zostanie zarejestrowanych. Relacja z wręczenia kapitału beneficjentom opublikowana została w gazecie oraz pokazana w telewizji.  

Wpływ programu na społeczność

Już teraz widzimy pozytywne zmiany jakie przyniósł program: podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększony udział w formalnym zatrudnieniu i możliwościach biznesowych, a środowisko beneficjentów zostało dodatkowo wsparte technologicznie. W celu promowania dostępu do zatrudnienia podjęliśmy współpracę z różnymi zainteresowanymi stronami: z Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO), Ministerstwem Zdrowia oraz z Tanzańskim Stowarzyszeniem Albinizmu (TAS), które otrzymało od nas komputery w celu stworzenia baz danych dotyczących możliwości zatrudnienia osób z albinizmem w regionach Dodoma i Morogoro.

Galeria zdjęć

Finansowanie projektu

Polska Pomoc logo

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy:
https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.