Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Fundacja ADRA Polska – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej zbiórki publicznej wydanego Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 75/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r., przedkłada sprawozdanie z jej realizacji, stan na 29.12.2011 r.

Suma zebranych pieniędzy z poszczególnych form wynosiła:

Wpłaty na konto: 3 522,72 zł
Odsetki: 0,22 zł
Do puszek kwestarskich: 0,00 zł
Połączenia z infolinią: 97,44 zł

Suma wszystkich środków  zebranych w ramach zbiórki na dzień 29.06.2011r wynosiła: 3620,38 zł

Rozliczenie na dzień 28.12.2011 r.

Koszty transportu artykułów biurowych: 709,5 zł
Koszty wynajęcia samochodu: 2 420,24 zł
Koszty wypłacenia wynagrodzenia: 490,64 zł

Suma wszystkich wydatków wynosiła: 3 620,38  zł

Prezes
Piotr Nowacki

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Fundacja ADRA Polska – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej zbiórki publicznej wydanego Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 3/2011 z dnia 11.01.2011 r., przedkłada sprawozdanie:

Suma zebranych pieniędzy z poszczególnych form wynosiła: 0,00

Nie została przeprowadzona kwesta do puszek, a na konto bankowe nie dokonano żadnej wpłaty.

Prezes
Piotr Nowacki

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Rozliczenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej przeprowadzonej na mocy zezwolenia wydanego decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 66/2010 z późniejszymi zmianami.

Fundacja ADRA Polska – organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8 – działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej, wydanego decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nr 66/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r., zmienionego decyzją nr 25/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz decyzją nr 314/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r., przedkłada częściowe sprawozdanie z jej realizacji: stan w dniu 20 czerwca 2011 r.

Kwoty zebrane w ramach poszczególnych form wynosiły:
– wpłaty na konto: 3 432,72 zł
– odsetki: 0,22 zł
– do puszek kwestarskich: 0,00 zł
– połączenia z infolinią: 97,44 zł

Suma wszystkich środków zebranych w ramach zbiórki – stan w dniu 20 czerwca 2011 r. – wynosiła: 3 530,38 zł.

Zbiórka do puszek kwestarskich nie była prowadzona.

Na koncie zbiórki publicznej na rzecz Rwandy odnotowano dwie wpłaty:
– z dnia 23 czerwca 2010 r. w wysokości 40,00 zł z tytułem: „pomoc powodzianom”
– z dnia 26 października 2010 r. w wysokości 50,00 zł z tytułem: „pomoc dla Haiti”

Są one w trakcie wyjaśnienia. Kwota 90 zł z ww. przelewów nie została ujęta w rozliczeniu.

Zebrane środki wydatkowane i rozliczone zostaną do 31 sierpnia 2011 r.

Dorota Niedźwiedzka
Fundacja ADRA Polska

 

Close Menu

Zapisz się do newslettera