Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Fundacja ADRA Polska – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej zbiórki publicznej wydanego Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 75/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r., przedkłada sprawozdanie z jej realizacji, stan na 29.12.2011 r.

Suma zebranych pieniędzy z poszczególnych form wynosiła:

Wpłaty na konto: 3 522,72 zł
Odsetki: 0,22 zł
Do puszek kwestarskich: 0,00 zł
Połączenia z infolinią: 97,44 zł

Suma wszystkich środków  zebranych w ramach zbiórki na dzień 29.06.2011r wynosiła: 3620,38 zł

Rozliczenie na dzień 28.12.2011 r.

Koszty transportu artykułów biurowych: 709,5 zł
Koszty wynajęcia samochodu: 2 420,24 zł
Koszty wypłacenia wynagrodzenia: 490,64 zł

Suma wszystkich wydatków wynosiła: 3 620,38  zł

Prezes
Piotr Nowacki

Rate this post

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Fundacja ADRA Polska – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej zbiórki publicznej wydanego Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 3/2011 z dnia 11.01.2011 r., przedkłada sprawozdanie:

Suma zebranych pieniędzy z poszczególnych form wynosiła: 0,00

Nie została przeprowadzona kwesta do puszek, a na konto bankowe nie dokonano żadnej wpłaty.

Prezes
Piotr Nowacki

Rate this post

Rozliczenie zbiórki publicznej

  • Bez kategorii

Rozliczenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej przeprowadzonej na mocy zezwolenia wydanego decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 66/2010 z późniejszymi zmianami.

Fundacja ADRA Polska – organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8 – działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej, wydanego decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nr 66/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r., zmienionego decyzją nr 25/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz decyzją nr 314/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r., przedkłada częściowe sprawozdanie z jej realizacji: stan w dniu 20 czerwca 2011 r.

Kwoty zebrane w ramach poszczególnych form wynosiły:
– wpłaty na konto: 3 432,72 zł
– odsetki: 0,22 zł
– do puszek kwestarskich: 0,00 zł
– połączenia z infolinią: 97,44 zł

Suma wszystkich środków zebranych w ramach zbiórki – stan w dniu 20 czerwca 2011 r. – wynosiła: 3 530,38 zł.

Zbiórka do puszek kwestarskich nie była prowadzona.

Na koncie zbiórki publicznej na rzecz Rwandy odnotowano dwie wpłaty:
– z dnia 23 czerwca 2010 r. w wysokości 40,00 zł z tytułem: „pomoc powodzianom”
– z dnia 26 października 2010 r. w wysokości 50,00 zł z tytułem: „pomoc dla Haiti”

Są one w trakcie wyjaśnienia. Kwota 90 zł z ww. przelewów nie została ujęta w rozliczeniu.

Zebrane środki wydatkowane i rozliczone zostaną do 31 sierpnia 2011 r.

Dorota Niedźwiedzka
Fundacja ADRA Polska

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.