Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc medyczna dla osób dotkniętych wojną w Iraku

Pomoc medyczna dla osób dotkniętych wojną w Iraku to jeden z projektów, który realizować będziemy we współpracy z ADRA Kurdystan.

Sytuacja uchodźców w Iraku

W ubiegłym roku na świecie każdej minuty średnio 20 osób musiało opuścić swój dom. To jedna osoba co 3 sekundy, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi czas potrzebny na przeczytanie tego zdania.

Obecnie wg UNHCR (Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) w Iraku znajduje się 3 065 112 osób przesiedlonych oraz dodatkowe 1 251 147 zakwaterowanych w tymczasowych schroniskach.

Nasz wolontariusz i realizowana przez niego pomoc medyczna

Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb w Iraku jako Fundacja ADRA Polska uruchomiliśmy projekt pomocy medycznej dla dotkniętych wojną w Iraku, w ramach którego wysłaliśmy do Iraku lekarza-wolontariusza Dawida Bernaciaka do pracy z powyższymi osobami.

Potrzeby medyczne są ogromne. Większość uchodźców to ludzie bardzo ubodzy, którzy zużyli większość swoich oszczędności na wydostanie się ze stref wojny. Stanowią grupę szczególnie narażoną na wyzysk oraz wykorzystywanie. Rodziny, które pozostały w Mosulu, mają trudności, aby zdobyć chociażby trawę jako pożywienie. Wielu z nich straciło swoich najbliższych, będąc bezpośrednimi świadkami ich śmierci lub kalectwa.

Nasz wolontariusz dołączył do zespołu Adventist Help i ADRA Kurdystan, pracującego obecnie w północnej części Iraku na terenie Kurdystanu, na wschód od Mosulu, objętego wcześniej walkami z ISIS. Powyższe organizacje utworzyły jedyny tego typu w tej strefie szpital polowy z izbą przyjęć w stanach nagłych, zapewniający pomoc medyczną w 5 obozach w odległości ok. 40 km na wschód od Mosulu. W skład jednostki wchodzi oddział ratunkowy dla dzieci i dorosłych, jak również oddziały dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Przy szpitalu działa także przychodnia, gdzie każdego dnia obsługiwane są setki pacjentów.

Lokalizację tego tymczasowego ośrodka medycznego stanowi punkt znajdujący się w centrum zespołu 5 obozów z całkowitą liczbą ludności wewnętrznie przesiedlonej (z ang. IDP – Internally Displaced People) przekraczającą 100 000 osób, z czego ponad 20 000 stanowią dzieci.

Dokładne miejsce powstania szpitala znajduje się w obrębie campu Hasansham U2, obejmując opieką także 4 okoliczne obozy (Hasansham U3, Hasansham M2, Khazer M1 i Chamakor). Jest także otwarty dla IDPs spoza ww. campów jak również mieszkańców tego rejonu, którzy również zmagają się z dotkliwym brakiem opieki medycznej.

Wiele osób, uciekając, doznało licznych urazów ciała, których konsekwencje ponoszą do tej pory. Dzięki zagranicznym dotacjom oddział ratunkowy został dobrze wyposażony w wózki z zestawami do nagłych wypadków, defibrylatory, zestawy do odsysania, monitory oraz oksymetry. Ważną część szpitala polowego stanowią strefa segregacji ciężkości przypadków medycznych, pomieszczenie do wykonywania zdjęć radiologicznych (RTG) oraz gabinet z aparatem USG, a także apteka i laboratorium.

Istotną częścią pomocy stanowi wsparcie psychologiczne dla rezydentów 5 obozów. Pośród uchodźców i osób przemieszczonych (w szczególności w grupie etnicznej Jezydów) znajduje się duża liczba kobiet i dzieci, które stały się ofiarami przemocy seksualnej i potrzebują pilnej opieki nie tylko medycznej, ale także psychologicznej. Ponieważ mają ograniczone możliwości otrzymania tak potrzebnego wsparcia psychologicznego w obozach i lokalnych społecznościach, w rezultacie stają się niezdolne do funkcjonowania w codziennym życiu.

Całość projektu tworzą wolontariusze (lekarze, pielęgniarki, psychologowie, farmaceuci, technicy, itp.), przybywający z różnych krajów i kontynentów, a także pracownicy ADRA Kurdystan.

Prawdziwa wartość Państwa darowizn

Darowizny na ten cel są pilne i niezmiernie potrzebne, aby utrzymać funkcjonowanie szpitala oraz zapewnić sprzęt, środki oraz zaopatrzenie medyczne, tak aby móc w sposób ciągły wychodzić naprzeciw potrzebom przesiedlonych, uchodźców oraz okolicznych rodzin i społeczności.

W imieniu potrzebujących na terenie północnego Iraku dziękujemy wszystkim, którzy wezmą udział we wspieraniu tego projektu. Wasze zaangażowanie jest tak samo decydujące i kluczowe, jak każdego z wolontariuszy, który decyduje się zaangażować czas i umiejętności w niesienie pomocy na miejscu. Waszym wsparciem możecie sprawić różnicę w życiu tych wielu osób dotkniętych różnego rodzaju cierpieniem.

Wesprzyj ten projekt, wpłacając swój dar na konto:

Fundacja ADRA Polska
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem: „darowizna na pomoc medyczną dla dotkniętych wojną w Iraku”

Zobacz film „Pomoc medyczna dla osób…”

Zobacz film, na którym Dawid Bernaciak (ADRA Polska) opowiada o sytuacji w Iraku:

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content