ADRA Polska

O czym przypomina nam Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej?

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc ludziom w potrzebie
  5. /
  6. O czym przypomina nam...

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej został ustanowiony w 2009 roku. Ideą dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. W dzisiejszym wpisie podsumujemy dokonania ADRA Polska w tych obszarach.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej – co stało u jego podstaw?

Rządy, które spotkały podczas Światowego Szczytu na rzecz rozwoju społecznego w 1995 roku w Kopenhadze zobowiązały się do wsparcia walki z ubóstwem, dążąc do pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

Sprawa nie jest prosta, gdyż ubóstwo nie jest zjawiskiem statycznym, a czynniki powodujące popadanie w ubóstwo i wychodzenie z niego są różne w poszczególnych krajach.

Światowy Szczyt na Rzecz Rozwoju Społecznego 1995 Kopenhaga
Źródło: https://www.un.org/development/desa/dspd/world-summit-for-social-development-1995.html

Walka z ubóstwem

W 2000 roku ONZ uznało walkę ze skrajnym ubóstwem i głodem za najważniejszy z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju. Wkrótce potem cel ten stał się również priorytetem Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Eksperci ONZ bardzo optymistycznie założyli wtedy, że do 2030 roku problem głodu przestanie istnieć. Nawet w najbiedniejszych krajach świata każdy człowiek powinien być właściwie odżywiony.

Mimo że dzięki takim inicjatywom poziom ubóstwa na świecie zmniejszył się o 35%, nadal pozostaje kwestią krytyczną. Pandemia koronawirusa niestety przystopuje ten trend. W 2000 r. wskaźnik głodu na świecie wynosił 28,2 i sytuację uznano poważną; dziś ze wskaźnikiem 18,2 sytuacja jest trochę lepsza.

Problem głodu narasta w krajach, w których wzrost gospodarczy jest opóźniony i występują drastyczne nierówności w dochodach.

Jak donosi organizacja Welthungerhilfe:

Mimo postępów najnowsze dane są szokujące: prawie 690 milionów ludzi na całym świecie jest niedożywionych. 144 miliony dzieci ma zahamowany wzrost z powodu chronicznego niedożywienia. 47 milionów dzieci jest wycieńczonych głodem. W 2018 roku 5,3 miliona dzieci zmarło przed 5. urodzinami, często z powodu niedożywienia. (…) Nawet jeśli średnia światowa poprawiła się, różnice między poszczególnymi regionami i krajami są ogromne. Afryka Subsaharyjska (27,8) i Azja Południowa (26,0) to regiony o najwyższym wskaźniku głodu na świecie.

Pandemia Covid-19 może niestety podwoić liczbę ludzi dotkniętych ostrymi kryzysami żywnościowymi

Światowa Organizacja Żywności (FAO) szacuje, że może ona doprowadzić do niedożywienia nawet 80 milionów ludzi. Dlatego też musimy działać wspólnie. Konieczne są inwestycje w rozwój gospodarczy (w innym niż późno kapitalistycznym ujęciu), rozwój rolnictwa, zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej i psychicznej oraz zaprzestanie rabunkowej eksploatacji planety.

Aby utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe, niezbędna jest polityka gospodarcza i społeczna, by za wszelką cenę przeciwdziałać skutkom niekorzystnych cykli gospodarczych, unikając jednocześnie ograniczenia podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i oświata.

Źródło: Raport ONZ „Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie”. Cytat za: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C483947%2Craport-onz-glod-i-niedozywienie-nadal-trapia-ludzi-na-swiecie.html

 

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Jak jeszcze mogę pomóc?

Jeżeli masz możliwość pomóż ADRA w walce z ubóstwem na świecie właśnie z okazji Dnia Sprawiedliwości Społecznej. Nasza fundacja prowadzi zbiórki na rzecz wielu społeczności  – głównie ubogich dzieci oraz rodzin. Międzynarodowość naszej organizacji pozwala nam działać szybko i efektywnie.

Przykładem takich działań naszej organizacji w 2020 roku były zbiórki na rzecz ludzi poszkodowanych przez tajfuny, pomoc dla ofiar eksplozji w Bejruciepomoc pszczelarzom w Mołdawii, czy budowa kuchni charytatywnych w Armenii.

Obecnie nasza organizacja prowadzi zbiórki:

Wszystkie programy pomocowe fundacji ADRA kładą nacisk – nie tylko na pomoc żywnościową – ale również programy edukacyjne, zajęcia integracyjne oraz inne formy wsparcia. Nasza organizacja prowadzi placówki, finansuje programy edukacyjne oraz współpracuje z lokalnymi Partnerami tak, aby pomoc uwzględniała lokalną specyfikę. Zrozumienie jej stwarza większe szanse na eliminację problemu głodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Zachęcamy do wspierania naszych działań!

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.