ADRA Polska

Rwanda: ani jednej toalety dla półtora tysiąca uczniów!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Rwanda: ani jednej toalety...

Statystyki rzadko przemawiają do ludzkiej wyobraźni i uczuć – wydają się nam tak nudne i abstrakcyjne. Pomoc niemal 6 tysiącom dzieci w Prowincji Wschodniej w Rwandzie nie robi na nas wrażenia. Jeśli jednak ten szereg cyfr zastąpimy w umyśle realnymi osobami z krwi i kości oraz poznamy osobiste historie choćby kilkorga z nich, z ich radościami i smutkami, los tych 6 tysięcy zaczyna nas obchodzić i poruszać. Wówczas owa statystyka nabiera właściwego sensu.

Dlaczego potrzebne są toalety dla uczniów w Rwandzie?

Inspiracją dla projektu „Zdrowie dla wszystkich” była też statystyka. Były i osobiste losy dzieci, szczególnie tych niepełnosprawnych: częste choroby, wykluczenie społeczne i stracone marzenia o edukacji. A przyczyna tych smutnych i przykrych wydarzeń – choć może to się wydawać nieprawdopodobne – tkwiła przede wszystkim w trudnych warunkach sanitarnych panujących w szkołach oraz w nieznajomości zasad higieny. Toalety szkolne w Rwandzie to najczęściej rząd małych pomieszczeń, w których znajdują się najzwyczajniejsze dziury w ziemi.

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo – zwłaszcza poruszający się na wózkach inwalidzkich – nie są w stanie korzystać z takich „urządzeń sanitarnych”; nie mogą samodzielnie zrealizować elementarnych potrzeb fizjologicznych. Aby więc ich nie mieć… nie piją i nie jedzą przed i w trakcie pobytu w szkole. A jeśli to nie pomaga, po prostu unikają… samej szkoły.

Problem braku ubikacji dotyka także dzieci pełnosprawnych. W szkołach zakwalifikowanych do projektu toalet po prostu nie ma – albo nigdy nie było, albo są zdewastowane; choćby w szkole w Mpanga, do której chodzi aż półtora tysiąca uczniów! Do nich też uczęszcza większy niż gdzie indziej odsetek dzieci niepełnosprawnych. Pomoc Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej oraz jej Partnerów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji ADRA Polska i organizacji ADRA Rwanda obejmie właśnie uczniów tych szkół – owe 6 tysięcy dzieci – by odmienić ich los, stworzyć lepsze warunki rozwoju, ocalić marzenia o edukacji. Po prostu dać szansę na lepsze jutro każdemu z nich.

Po naszej wizycie monitorującej, która odbyła się w sierpniu, wiemy, że działają już oddolne komitety nadzorowania budowy toalet, a prace trwają – opowiada Nina Mocior, koordynatorka projektu. – Przez najbliższe trzy miesiące toalety zostaną ukończone. Niektóre z nich dostosujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych: będzie m.in. podjazd, a wokół rzędu ubikacji betonowy chodnik, żeby dziecko na wózku inwalidzkim mogło samodzielnie dotrzeć. Żadna ze szkół nie ma też water tanków – wielkich zbiorników na wodę deszczową, przez co dzieci nie myją rąk. Dopiero my je kupimy i zainstalujemy.

Budowa toalety dla uczniów to jednak nie wszystko. Bo nie chodzi tylko o to, że ich zwyczajnie nie ma; że nie uwzględniają potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a konsekwencje tych braków dla dziecięcych marzeń i młodzieńczych planów są tak dramatyczne. Dodatkowy problem stanowi to, że uczniowie często chorują z powodu niewłaściwych nawyków higienicznych – zwykle nawet w pobliżu (sic!) ubikacji nie ma dostępu do wody, a dzieci nie wiedzą, jak dbać o higienę po skorzystaniu z toalety.

 Od września prowadzimy w szkołach szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu higieny. Dorośli otrzymują wskazówki, jak motywować dzieci i uczyć je odpowiednich nawyków. Dostają również dokładną instrukcję, jak korzystać z infrastruktury, którą im zapewnimy. Te same informacje przekazujemy uczniom. Polityka informacyjna w lokalnych społecznościach jest niezwykle ważna. Dlatego podczas spotkań rodzice i dyrektorzy szkół dowiadują się od nas, że dzieci niepełnosprawne będą mogły chodzić do szkoły i żeby je do tego zachęcać – kontynuuje Nina Mocior. – Poza tym będziemy mieli audycje w radiu na temat zdrowia i higieny – dodaje.

Do końca listopada pomoc dzieciom w Prowincji Wschodniej w Rwandzie ma zostać sfinalizowana. To oznacza lepsze jutro dla każdego z nich.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym budowę niejednej, wieloosobowej toalety dla uczniów w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.