ADRA Polska

Rwanda: taniec zwycięstwa na zakończenie projektów

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Rwanda: taniec zwycięstwa na...

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) zakończyła realizację kolejnych już projektów w Rwandzie, współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2011 roku. Zachęcona sukcesem dwóch ubiegłorocznych projektów – Tubakire dotyczącego budowy podjazdów dla wózków inwalidzkich przy szkołach podstawowych oraz kursów pierwszej pomocy dla nauczycieli, prowadzonych przez dwoje wolontariuszy – organizacja ruszyła z kolejnymi działaniami i z powodzeniem je sfinalizowała.

Rwanda: zakończenie projektów

Pierwszy z projektów „Zdrowie dla wszystkich”, współrealizowany z Fundacją ADRA Polska i ADRA Rwanda, polegał na budowie toalet szkolnych. Część z nich została także dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to przewidywało również szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu zdrowia i zasad higieny.

Drugi projekt – „Uczmy niewidome dzieci” – ChSCh przeprowadziła we współpracy z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji (KIRE). Anna Fajt i Ewa Sumera, specjalistki KIRE przeszkoliły w Rwandzie 46 nauczycieli dzieci niewidomych i niedowidzących, którzy stali się następnie trenerami dla kolejnych 273 nauczycieli z 27 szkół podstawowych w Prowincji Wschodniej.

Tematyka szkolenia objęła zagadnienia pedagogiki specjalnej, ale panie Ania i Ewa szczególny nacisk położyły na integrację dzieci z lokalną społecznością, rozwijanie ich umiejętności i wspieranie samodzielnego życia – mówi Nina Mocior, koordynatorka projektów ChSCh w Rwandzie.

W efekcie pozwoli to objąć pomocą 5 tysięcy uczniów niewidomych i niedowidzących oraz zmienić nastawienie do nich. Ponadto 27 szkół zostało wyposażonych w materiały dotykowe ułatwiające pracę z dziećmi z wadami wzroku. Najważniejszym jednak elementem tego projektu, i jego największym sukcesem, były warsztaty dla członków rodzin dzieci niewidomych. Prowadzili je właśnie wspomniani już przeszkoleni nauczyciele. Rodzice mogli usłyszeć o tej akcji w lokalnym radiu i bardzo licznie przychodzili do szkół, aby otrzymać pomoc dla swoich dzieci z wadami wzroku. Dowiedzieli się o projektach i o tym, że szkoły są już przystosowane do przyjęcia niewidomych dzieci i ich nauczania.

Dzięki takim lokalnym działaniom jesteśmy pewni, że w kolejnych latach do szkół będzie chodzić coraz więcej dzieci z wadami wzroku i ich sytuacja w społeczeństwie się poprawi – kontynuuje Nina Mocior.

W uroczystym zakończeniu obu projektów, które odbyło się w szkole w Janjagiro, wzięli udział przedstawiciele i koordynator projektów ze strony ADRA Rwanda, reprezentanci lokalnych władz i innych szkół rwandyjskich oraz Piotr Nowacki, dyrektor ChSCh.

Licznie przybyli rodzice, którzy zaangażowali się w budowę toalet, zaproszeni goście oraz sami zainteresowani, czyli najmłodsi. Uroczystość rozpoczęła się niezwykle widowiskowym akcentem, którego w Rwandzie nie mogłoby zabraknąć – grupa dzieci ubranych w koszulki projektu i przystrojonych w regionalne ozdoby odtańczyła powitalny taniec, który swoje pochodzenie wywodzi z tradycyjnego tańca wojowników. Podziękowanie w imieniu dzieci, śpiewając, wyraziła dziewczynka na wózku inwalidzkim. Po przemowach Piotr Nowacki jako przedstawiciel polskiego Partnera wraz z gospodarzem lokalnego dystryktu dokonali przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Po oficjalnej części wszyscy goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Cała uroczystość była filmowana przez TV Rwanda – jedyny kanał telewizyjny w tym kraju.

Toalety w rwandyjskich szkołach nie są przystosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wąskie drzwi i brak podjazdów powodują, że uczniowie na wózkach inwalidzkich nie są w stanie korzystać z toalet, przez co rezygnują ze szkoły. Konsekwencje marginalizacji tych dzieci widać na przykład po tym, że przez rok od wybudowania przez nas podjazdów dla wózków inwalidzkich w jednej ze szkół liczba uczniów niepełnosprawnych wzrosła czterokrotnie – wyjaśnia Piotr Nowacki. – W Rwandzie wszyscy byli nam bardzo wdzięczni za pomoc. Rwandyjczycy wiedzą, że jedyną szansą na lepsze życie w ich kraju jest edukacja, i doceniają działania, które podejmujemy dla dobra ich dzieci. Dzięki oszczędnościom i oddolnemu zaangażowaniu komitetów rodzicielskich zamiast planowanych 30 toalet w trzech szkołach udało się nam wybudować ich łącznie 36 w czterech szkołach. Sześć toalet zostało przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Edukacja szansą dla mieszkańców Rwandy

W Rwandzie, gdzie większość mieszkańców żyje w ubóstwie, jedyną nadzieją na lepsze życie jest edukacja. Jednak dzieci niepełnosprawne, a zwłaszcza niewidome, stoją na straconej pozycji. Uświadamia to np. historia Pierre’a, 17-letniego chłopca z Prowincji Wschodniej. Urodził się niewidomy, a jego rodziców nie było stać na wysłanie go do specjalnej szkoły. W zwykłej szkole podstawowej, gdzie nikt nie zna języka Braille’a, z powodu niepełnosprawności nie mógł zaliczyć wielu przedmiotów. Pewnego dnia w radiu usłyszał audycję, którą prowadził niewidomy redaktor. Pod wpływem tego wydarzenia Pierre uwierzył, że mimo że nie widzi, może normalnie żyć. Przyłożył się do nauki, dobrze opanował język angielski. Niestety, niepełnosprawność szybko ostudziła jego zapał: nie mogąc rozwiązać równania ani napisać jednego zdania, nie był w stanie zaliczyć matematyki i języka ojczystego. Mógł jedynie bezsilnie patrzeć, jak marzenia stają się coraz bardziej nieosiągalne.

Nasz projekt daje Pierre’owi i tysiącom innych uczniów szansę na lepsze życie. Pierre, jak wiele innych dzieci, otrzymał specjalne tabliczki i papier do pisania językiem Braille\’a, a kalkulator mówiący po angielsku pomoże mu w matematyce – relacjonuje Piotr Nowacki. – Niezwykłym optymizmem napawa nas też zaangażowanie, z jakim nauczyciele w szkołach objętych pomocą w nauce Braille’a szkolili kolejnych nauczycieli.

Razem dla Rwandy!
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:

Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z formularza przelewu on-line.

(pk)

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.