Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rwanda: Projekt „Zdrowie dla wszystkich”

1 maja Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) rozpoczęła projekt „Zdrowie dla wszystkich – budowa toalet bez barier i nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2011 r. i współrealizowany z Fundacją ADRA Polska oraz organizacją ADRA Rwanda.

Czytaj również: Więcej o informacji dotyczących projektów w Rwandzie

Toalety w rwandyjskich szkołach to najczęściej rząd małych pomieszczeń, w których znajdują się najzwyczajniejsze dziury w ziemi. Nie spełniają one wymogów sanitarnych, które my uznalibyśmy za minimalne. Nie ma w nich też dostępu do wody, a dzieci nie instruuje się, w jaki sposób zadbać o higienę w trakcie i po załatwieniu potrzeby fizjologicznej. Z tych dziur w ziemi zupełnie nie są w stanie korzystać dzieci niepełnosprawne ruchowo. Wiele z nich nie pije więc i nie je, aby uniknąć chodzenia do ubikacji i wstydu z tym związanego, a nawet z tego powodu w ogóle przestaje uczęszczać do szkoły.

– W każdej ze szkół objętych pomocą zbudujemy po dwa rzędy toalet: dla dziewcząt i chłopców – mówi Nina Mocior, koordynatorka projektu. – Będą one spełniać wymogi sanitarne, a część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdrowie dla wszystkich – budowa toalet bez barier i nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie

Projekt przewiduje również szkolenia dla nauczycieli z zakresu higieny. Ci z kolei będą później instruować na ten temat przedstawicieli uczniów.

– Planujemy także zorganizować na terenie szkół kluby zdrowia oraz kampanię edukacyjną adresowaną do dzieci, rodziców i nauczycieli – kontynuuje Nina Mocior. – Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych wolontariuszy sanitarnych, którzy zajmują się edukacją zdrowotną w wioskach.

Przy realizacji projektu ChSCh ściśle współpracuje z miejscowymi władzami, dyrekcjami szkół, komitetami rodzicielskimi oraz organizacją ADRA Rwanda. Projekt ma zostać sfinalizowany do końca września br.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

Czytaj o projekcie „Uczmy niewidome dzieci”.

(aw)

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content