ADRA Polska

Rwanda: Projekt „Zdrowie dla wszystkich”

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Rwanda: Projekt „Zdrowie dla...

1 maja Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) rozpoczęła projekt „Zdrowie dla wszystkich – budowa toalet bez barier i nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2011 r. i współrealizowany z Fundacją ADRA Polska oraz organizacją ADRA Rwanda.

Czytaj również: Więcej o informacji dotyczących projektów w Rwandzie

Toalety w rwandyjskich szkołach to najczęściej rząd małych pomieszczeń, w których znajdują się najzwyczajniejsze dziury w ziemi. Nie spełniają one wymogów sanitarnych, które my uznalibyśmy za minimalne. Nie ma w nich też dostępu do wody, a dzieci nie instruuje się, w jaki sposób zadbać o higienę w trakcie i po załatwieniu potrzeby fizjologicznej. Z tych dziur w ziemi zupełnie nie są w stanie korzystać dzieci niepełnosprawne ruchowo. Wiele z nich nie pije więc i nie je, aby uniknąć chodzenia do ubikacji i wstydu z tym związanego, a nawet z tego powodu w ogóle przestaje uczęszczać do szkoły.

– W każdej ze szkół objętych pomocą zbudujemy po dwa rzędy toalet: dla dziewcząt i chłopców – mówi Nina Mocior, koordynatorka projektu. – Będą one spełniać wymogi sanitarne, a część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdrowie dla wszystkich – budowa toalet bez barier i nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie

Projekt przewiduje również szkolenia dla nauczycieli z zakresu higieny. Ci z kolei będą później instruować na ten temat przedstawicieli uczniów.

– Planujemy także zorganizować na terenie szkół kluby zdrowia oraz kampanię edukacyjną adresowaną do dzieci, rodziców i nauczycieli – kontynuuje Nina Mocior. – Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych wolontariuszy sanitarnych, którzy zajmują się edukacją zdrowotną w wioskach.

Przy realizacji projektu ChSCh ściśle współpracuje z miejscowymi władzami, dyrekcjami szkół, komitetami rodzicielskimi oraz organizacją ADRA Rwanda. Projekt ma zostać sfinalizowany do końca września br.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

Czytaj o projekcie „Uczmy niewidome dzieci”.

(aw)

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.