Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wizyta monitorująca w Gruzji na zakończenie projektu

W dniach 21 – 28 czerwca miała miejsce wizyta monitorująca naszej koordynatorki Katsiaryny Kasykh na zakończenie drugiego modułu projektu „Zwiększenie dostępu do usług dla dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z zaburzeniami zachowania w Gruzji”. Podczas wizyty oficjalnie zostały oddane do użytku dwa centra dla trudnej młodzieży. Obie placówki będą pierwszymi tego typu obiektami w całej Gruzji.

Otwarcie „Centrum Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Khashuri”

W piątek, 23.06.2023 odbyło się uroczyste otwarcie „Centrum Rehabilitacji” dla dzieci i młodzieży w Khashuri. Głównym celem tego zadania było zwiększenie dostępu do usług socjalnych dla  niepełnosprawnych dzieci. W ramach drugiego modułu projektu przeprowadzono prace remontowo-naprawcze na terenie udostępnionym przez władze lokalne w Khashuri oraz zakupiono sprzęt i meble. W uroczystości wzięło udział ok. 50 osób m.in. przedstawiciele władz lokalnych, Ambasady Polski w Gruzji, Ministerstwa zdrowia i Departamentów ds. Socjalnych, oraz pracownicy Fundacji BILIKI.

Otwarcie Centrum Rehabilitacji dla młodzieży z ekstremalnymi zaburzeniami zachowania w Tbilisi

W środę, 28.06.2023, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rehabilitacji dla młodzieży z ekstremalnymi zaburzeniami zachowania w Tbilisi. W wydarzeniu  wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Gruzji, Fundacji ADRA Polska i ADRA Gruzja oraz partnerskich NGOsów. W trakcie realizacji projektu Pracownicy Fundacji ADRA Gruzja wraz z dyrektorką  NGO „Divine Child Foundation of Georgia”  Lali Tsertsvadze i pracownikami wyremontowali lokal, zakupili niezbędny sprzęt i meble. W wyniku tego powstało pierwsze w Gruzji Centrum dla młodzieży z ekstremalnymi zaburzeniami zachowania.

W Centrum jednoczenie mogą mieszkać 3 osoby na zasadach „small family type house”. Specjaliści pracować będą z młodzieżą z wykorzystaniem autorskiego socjal-pedagogicznego podejścia. Głównym warunkiem zatrudnienia specjalistów w Centrum będzie posiadanie certyfikatu ukończenia szkoleń z wyżej wymienionej metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Według Dyrektorki Departamentu Obrony Społecznej Ministerstwa Zdrowia Nato Chapidze:

Centrum jest jedynym w Gruzji, pozwalającym na zamieszkanie i jednoczesną pracę z młodzieżą z zaburzeniami z wykorzystaniem nowoczesnych praktyk i będzie objęty wszechstronnym wsparciem w przyszłości (w tym finansowym). 

Finansowanie projektu

Polska Pomoc logo

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy:
https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.