ADRA Polska

Podsumowanie pobytu w Rwandzie

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Podsumowanie pobytu w Rwandzie

Nasz pobyt w Rwandzie zbliża się ku końcowi i przychodzi czas na podsumowanie naszej pracy jako wolontariuszy Fundacji ADRA Polska. W ciągu niemal roku spędzonego w kraju tysiąca wzgórz udało nam się – z pomocą życzliwych osób – dokonać wielu małych oraz kilku nieco większych rzeczy. Oto skrót tego, co wydaje nam się istotne.

Nasz pobyt w Rwandzie

Celem naszego wyjazdu było przede wszystkim wsparcie koordynacji projektu „Tubakire – szkoły podstawowe bez barier dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Rwandzie”, współfinansowanego przez MSZ w ramach polskiej pomocy zagranicznej w 2010 roku. Doprowadziliśmy to przedsięwzięcie do końca i dzięki temu w 64 szkołach zbudowano łącznie ponad 240 podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych. Wpłynęło to nie tylko na polepszenie dostępności szkół dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi. Stanowiło także pewnego rodzaju kampanię społeczną – w niektórych regionach kraju Rwandyjczycy podjęli decyzje, że od tej pory wszelkie budynki szkolne powinny posiadać podjazdy, a nie schody. Pewna szkoła została nawet wytypowana na miejsce głosowania podczas wyborów tylko dlatego, że była przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Razem z naszym przyjacielem Michałem Poleckim, również wolontariuszem Fundacji ADRA Polska, zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy zbiórkę sprzętu rehabilitacyjnego pod nazwą „Białostoczanie Afryce”. We współpracy z wieloma ludźmi dobrego serca zorganizowaliśmy transport tego sprzętu do Rwandy. Dotarło tutaj dokładnie 27 wózków inwalidzkich oraz sześć kul. Przekazaliśmy je młodym Rwandyjkom i Rwandyjczykom, którzy z powodu niepełnosprawności mieli utrudniony dostęp do edukacji. Cztery wózki otrzymały dzieci, które dzięki nim pierwszy raz w życiu wezmą udział w zajęciach szkolnych.

Aby zwiększyć świadomość polskich dzieci o realiach życia w krajach rozwijających się, zachęciliśmy uczniów z Polski do kontaktu z rówieśnikami w Rwandzie. Cztery szkoły polskie nawiązały korespondencję z czterema rwandyjskimi. Dwie z nich do tej pory utrzymują kontakt.

W 14 białostockich szkołach razem z Michałem przeprowadziliśmy zbiórkę materiałów edukacyjnych dla uczniów w Rwandzie. W najbliższym czasie przesyłka powinna dotrzeć do Afryki.

W Centrum Dzieci Ulicy w Kigali zorganizowaliśmy warsztaty komputerowe, w których udział bierze obecnie ponad 20 podopiecznych. Dzięki zostawionemu laptopowi zajęcia będą kontynuowane po naszym powrocie do Polski. Okazały się one dużym sukcesem, gdyż dla większości chłopców był to pierwszy kontakt z komputerem.

W tym samym centrum zrealizowaliśmy kilkutygodniowy trening dla nauczycieli i opiekunów dotyczący lepszego rozumienia dzieci. Od stycznia prowadziliśmy także cotygodniowe zajęcia arteterapii dla młodszych chłopców. Dla dzieciaków stanowiło to niesamowitą atrakcję, bo rzadko mają w swoich dłoniach jakiekolwiek materiały plastyczne, a poza tym wykazują duże zamiłowanie do muzyki i tańca. Byliśmy też autorami wielu innych drobnych aktywności.

Szkoła podstawowa w Cygenzi została zaopatrzona w 60 ławek. To bardzo wsparło nauczanie. Jednak nadal brakuje tam ławek i w większości sal uczniowie siedzą na ziemi lub wykorzystują gałęzie drzew jako siedziska.

I co dla nas najważniejsze: troje dzieci mieszkających na ulicach wioski, w której i my obecnie mieszkamy, trafiło do Centrum Dzieci Ulicy. Teraz mają zapewnione podstawowe warunki bytowe oraz – co było ich marzeniem – naukę w szkole.

tekst: Anna i Paweł Romaniukowie
korekta: mon

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.