Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Kuchnie charytatywne oraz pomoc w walce z Covid-19

Od kilku lat ADRA Armenia zaangażowana jest w budowę kuchni charytatywnych w miejscowościach o wysokim wskaźniku ubóstwa. Przeczytaj jak działają kuchnie charytatywne, jak wygląda pomoc na wykluczonych obszarach w czasie pandemii oraz zobacz galerię zdjęć.

Kuchnie charytatywne w Armenii

Projekt budowy kuchni charytatywnych miał swoje początki w miejscowości Gyumri.  Miasto  ucierpiało znacznie po wielkim trzęsieniu ziemi w 1988 roku. Pomimo upływu lat Gyumri nadal nosi ślady ogromnych zniszczeń, jakie poczynił kataklizm. Od kilku lat wolontariusze ADRA prowadzą tam oraz kilku innych miejscowościach kuchnie charytatywne, które w każdą niedziele wydają ciepły posiłek dla potrzebujących, udostępniają bezpłatną łaźnię oraz pralnię, z której korzystają mieszkańcy. W niektórych działa punkt wydawania odzieży.

W ramach tego projektu w miejscowości Stepanavan zostały odnowione pomieszczenie socjalne wraz z kuchnią i przygotowane do wydawania posiłków tuż przed nastaniem restrykcji związanych z pandemią Covid19.

Podsumowanie działań w 2020 roku

Pomoc dla Armenii w 2020 roku realizowana była na terenach, na których ADRA realizowała już wcześniej swoje programy społeczne – w szczególności projekt kuchni charytatywnych (Kitchen Soup). Obszarami docelowymi były Gyumri, Stepanavan, Vanadzor i Kapan. Z powodu pandemii koronawirusa w Gyumri i Vanadzor projekt kuchni charytatywnej został czasowo wstrzymany, a beneficjenci znaleźli się w bardzo złej sytuacji.

W miejscowości Kapan koronawirus pokrzyżował plany fundacji ADRA i projekt kuchni charytatywnej nie został ukończony. Idea solidarności jest jednak mocno zakorzeniona wśród mieszkańców Kapan i kuchnia działa okresowo. Potrzebne są tam m.in. meble.

Beneficjentami projektu jest 35 gospodarstw domowych Gyumri (ponad 200 osób), 12 gospodarstw Vanadzor (60 osób), 10 gospodarstw Stepanavan (50 osób) oraz 10 gospodarstw Kapan (35 osób). Powyższe punkty pomocy potrzebują żywności oraz wyposażenia. Każda chętna osoba może wesprzeć ten projekt wpłacając swój dar na konto Fundacji ADRA Polska: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem: „Pomoc potrzebującym w Armenii”.

Galeria zdjęć

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.