ADRA Polska

Druga odsłona projektu pomocy rozwojowej w Tanzanii

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc dla Afryki
 5. /
 6. Druga odsłona projektu pomocy...

Albinosi stanowią najbardziej dyskryminowaną grupę zamieszkującą Tanzanię. Osoby te żyją na marginesie społeczeństwa, wykluczeni przez wspólnotę, rodzinę, edukację oraz rynek pracy. W ramach drugiej odsłony projektu włączymy do projektu większą liczbę osób, przeszkolimy, wyłonimy liderów aktywności zawodowej, a także postaramy zmienić obowiązujące tabu w zakresie zatrudnienia dzięki szeroko zakrojonej kampanii społecznej.

Albinizm w Tanzanii – tło społeczne i kulturowe

Albinizm (bielactwo) stanowi ogromną barierę społeczną i kulturową dla osób zamieszkujących kontynent afrykański. Pozornie jest to choroba genetyczna, która objawia się brakiem melaniny w skórze, włosach i tęczówkach oczu. Często powiązana jest z dużymi problemami ze wzrokiem. Ale to jeszcze nie wszystko… W Afryce, szczególnie Środkowej i Wschodniej, każdego roku zabijanych jest kilkadziesiąt osób dotkniętych albinizmem. Szacuje się, iż w ciągu ostatnich lat doszło do co najmniej 300 zabójstw albinosów w ponad 20 krajach Afryki, a 10 tysięcy osób zmagających się z niedoborem melaniny w skórze musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania w obawie o własne życie.

Osoby z albinizmem w Tanzanii, w większości żyją na marginesie społeczeństwa, wykluczeni przez wspólnotę, rodzinę, edukację oraz rynek pracy. W niektórych krajach programy edukacyjne dostosowywane są do różnych niepełnosprawności: na przykład osobom z niepełnosprawnością neuropsychologiczną oferuje się inny rodzaj wsparcia życia zawodowego niż osobom z niepełnosprawnością ruchową. W tej kwestii bardzo niewiele zrobiono dla osób z bielactwem (w Państwie, w którym albinizm uznawany jest jako niepełnosprawność w konstytucji Zjednoczonej Republiki Tanzanii).

Projekt pomocy rozwojowej dla albinosów w Tanzanii w dwóch odsłonach

W pierwszej odsłonie projektu przeszkoliliśmy w niewielkich grupach prawie 300 młodych ludzi z albinizmem. Warsztaty ukierunkowane były na takie zagadnienia jak: dynamika grupy, demokratyczne samorządności, a liderzy tych grup dodatkowo m.in. w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz planowania i rejestracji w urzędzie

Niestety wielu spośród nich, ze względu na stygmatyzację, nadal nie konkuruje o dostępne miejsca pracy w swoich społecznościach. Dlatego wraz z naszym lokalnym partnerem w 2022 roku kontynuujemy projekt  SEEPA (polska nazwa projektu to „Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób dotkniętych albinizmem w Tanzanii”).

Zgodnie z Krajowym Planem Działania dla osób dotkniętym bielactwem na lata 2020-2024, 65% osób albinosów jest bezrobotnych. Większość z nich nie ma dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia lub programach rządowych, częściowo dlatego, że brakuje im pewności siebie, aby postrzegać siebie jako odpowiedzialnych.

Społeczność ta nie jest zorganizowana do poszukiwania informacji i mówienia jednym głosem dlatego druga odsłona projektu SEEPA ukierunkowana będzie na:

 • Dalsze krótkie praktyki zawodowe;
 • Wsparcie szkoleń poprzez zapewnienie im dostępu do komputerów i biur regionalnych;
 • Łączenie pracodawców z potencjalnymi kandydatami we współpracy z Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO);
 • Organizację seminarium przed zatrudnieniem dla 140 osób, w tym liderów grup;
 • Promocję zatrudnienia albinosów w mediach lokalnych.

Albinizm a zatrudnienie

Istnieją dwie kluczowe kwestie dotyczące albinizmu i zatrudnienia:

Albinizm wpływa na zdolność do pracy

Osoby niepełnosprawne (w tym przypadku albinosi) mają nie tylko trudności z akceptacją, ale także trudności zdrowotne związane z ekspozycją na słońce i problemy z pielęgnacją skóry w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi, (których to niepełnosprawności) nie wpływają na ich zdolność do pracy. Zwiększa to ich zaniżoną wrażliwość, a co za tym idzie poczucie własnej wartości.

Albinizm jest multi-niepełnosprawnością

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną (multi-niepełnosprawnością) jest bardziej narażona na trudności w dostępie do pracy i jej utrzymaniu w porównaniu z osobą z pojedynczą niepełnosprawnością, ale ustawodawstwa wielu Państwa mają tendencję do wrzucania ich do jednego worka jako osób niepełnosprawnych (PWD). Osoby z albinizmem w Tanzanii mają kombinację do 3 cech niepełnosprawności, takich jak bariery: medyczne, psychologiczne i komunikatywne, co potrójnie utrudnia im zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.

ADRA Polska zaangażowana w pomoc albinosom

Fundacja ADRA Polska już od kilku lat aktywnie angażuje się w pomoc społeczności albinosów w Tanzanii. Do tej pory nasze działania skupiały się na pomocy albinoskim dzieciom, które od najmłodszych lat żyją w lęku przed uprowadzeniem, okaleczeniem i utratą życia z powodu zabobonnych przekonań mieszkańców, że części ciała albinosów posiadają magiczne właściwości. W ramach programu adopcji na odległość zapewniamy albinoskim dzieciom bezpieczne schronienie wraz z wyżywieniem oraz edukacją. Więcej na temat tego projektu można przeczytać tutaj.

Zdjęcie grupowe po szkoleniu z zakresu dynamiki grupowej i świadomości COVID-19, zdjęcie autorstwa Denisa Roberta, data: 28.03.2022 r.

 

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.