Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Chsch i ADRA ratują życie noworodków w Tanzanii

Projekt ratowania życia noworodków. Kwa Ugoru. Tanzania
Ponad 10 000 mieszkańców okręgu Maroroni w Tanzanii nie ma dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej. Według statystyk10 na 200 urodzonych dzieci w tym kraju umiera przed osiągnięciem wieku pięciu lat, a 5 na 600 przyszłych matek umiera z powodu dolegliwości związanych z porodem. Projekt realizowany obecnie przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Blisko Serca przy wsparciu Fundacji ADRA Polska ma na celu zmniejszenie śmiertelności niemowląt podczas porodu, zwiększenie bezpieczeństwa przyszłych matek oraz poprawę opieki zdrowotnej w przychodni Kwa Ugoro. W ramach projektu rozbudowany i wyremontowany zostanie oddział położniczypowstaną nowe stanowiska sanitarne oraz sfinansowany zostanie zakup sprzętu i przeszkolenie personelu.   

Służba zdrowia w Tanzanii

Tanzania to kraj o bardzo słabej dostępności do usług medycznych. Służba zdrowia jest płatna, a niskie zarobki większości mieszkańców nie pozwalają na korzystanie z usług lekarzy i szpitali. Tylko nieliczna grupa społeczna posiadająca ubezpieczenie zdrowotne może korzystać ze służby zdrowia po części nieopłatnieW kraju o powierzchni trzy razy większej od Polski i zamieszkanym przez blisko 60 mln ludzi pracuje zaledwie 260 chirurgów. W szpitalach brakuje wszystkiego: jak choćby sprzętu medycznego, fartuchów, krwi, podstawowych leków, rękawiczek jednorazowych, a przede wszystkich lekarzy specjalistów i infrastruktury.  

Projekt ratowania życia noworodków to odpowiedź na zapotrzebowanie populacji liczącej 25 000 osób

Przychodnia Kwa Ugoro jest jedynym oddziałem położniczym dla trzech wiosek (Valeska, Migandini i Kwa Ugoro, o łącznej populacji 25 000 osób). I choć w dystrykcie Meru znajdują się inne oddziały położnicze, znajdują się one z dala od większych szlaków transportowych. 

W ramach projektu “Podniesienie poziomu opieki okołoporodowej w okręgu Maroroni“ zapewniony zostanie dostęp do profesjonalnych usług medycznych dla nawet 100 000 osób rocznie. Przebudowa oddziału położniczego, pełna elektryfikacja, zapewnienie sprzętu medycznego oraz podłączenie do systemu wody grawitacyjnej z Migandini do skrzydła nie tylko zapewni czystą wodę dla przychodni, ale również zmniejszy o 60% ryzyko śmierci noworodków. 

Śmiertelność noworodków wynosi 160 noworodków na 1000 urodzeń

Wybór kobiet w ciąży i dzieci nie jest przypadkowy. Mimo że służba zdrowia w Tanzanii z roku na rok zmienia się na lepsze, to śmiertelność okołoporodowa i tak jest bardzo wysoka: umiera 160 noworodków na 1000 urodzeń. Połowa kobiet w okręgu Maroroni  jest w wieku rozrodczym, dlatego zapewnienie opieki przyszłym matkom z pobliskich wiosek pomoże zmniejszyć liczbę niepotrzebnych zgonów niemowląt z powodu braku niezbędnych usług. Projekt realizowany przez – ChSCh Blisko Serca i ADRA Tanzania przy wsparciu ADRA Polska przyczyni się również do zmniejszenia liczby zakażeń HIV / AIDS noworodków o 60%. 

O projekcie

Projekt będzie wykorzystywał podejście partycypacyjne z beneficjentami i władzami lokalnymi na każdym etapie, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie odnowionego oddziału. Prócz poprawy infrastruktury oddziału wyszkolone zostaną 2 kobiety przyjmujące porody i 5 pracowników ambulatorium w celu kontynuowania obsługi i konserwacji zakupionego sprzętu medycznego po projekcie. 

Projekt “Podniesienie poziomu opieki okołoporodowej w okręgu Maroroni“ jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Więcej informacji: www.gov.pl/polskapomoc 

Projekt ratowania życia noworodków
Projekt przychodni Kwa Ugoro po renowacji | Źródło: ADRA Tanzania
Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.