ADRA Polska

Tanzania - jak udało się zmienić szkołę?

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc dla Afryki
 5. /
 6. Pomoc dzieciom w Tanzanii
 7. /
 8. Tanzania – jak udało...

Jak funkcjonowałaby szkoła, do której każdego dnia uczęszcza  przeszło 2 300 dzieci, bez dostępu do toalet, umywalek, wody do picia i mycia rąk? Aktywny udział naszej Fundacji w projekcie „Poprawy warunków sanitarnych oraz promowania dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych” pozwala kolejnym tysiącom dzieci zapomnieć o takich problemach. 

Razem mamy ogromną moc pomagania

Dla regionu Singida (Tanzania) sukces tego projektu oznacza nie tylko doraźną pomoc, ale przede wszystkim daje szanse na lepszą przyszłość. Wystarczy powiedzieć, że jego zasięgiem zostało objęte około 90 wiosek zamieszkiwanych średnio przez 10 ooo mieszkańców, którzy na co dzień muszą zmagać się z brakiem dostępu do wody. Znając wagę problemów ludzi tam żyjących Fundacja ADRA Polska w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku aktywnie wsparła projekt realizowany przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania lokalnych społeczności i partnerów TAWASANET i HAPA. Działając razem udało się nam dokonać wielkich rzeczy. Projekt „Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych” był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tanzania – jak udało się zmienić szkołę?

Najbardziej widoczne zmiany to oczywiście nowa infrastruktura. Na terenie szkoły znajdowało się tylko sześć starych i zniszczonych toalet, które nie były w stanie zapewnić dzieciom godnych warunków codziennego funkcjonowania. Zrealizowany projekt pozwolił na ich rekonstrukcję oraz na wybudowanie dodatkowych 46 nowych pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet dla nauczycieli i dzieci niepełnosprawnych. Stworzono także infrastrukturę, która zapewni uczennicom na zmianę oraz wyrzucenie środków higieny intymnej. Kluczowym elementem projektu było również wybudowanie 5 zbiorników wody i systemu łapania wody deszczowej z dachu budynków, dzięki czemu został zapewniony dostęp wody do mycia rąk i obsługi urządzeń sanitarnych. Sprawdź też jak pomagamy dzieciom albinosom w Tanzanii.

 Remont szkoły to nie wszystko

Same stworzenie nowej infrastruktury nie jest w stanie rozwiązać problemów. Niezwykle ważne jest budowanie świadomości i kształtowanie prawidłowych zachowań, dlatego też w ramach prowadzonego projektu odbyły się również szkolenia dla członków Szkolnego Klubu Zdrowia oraz Komitetu Szkolnego wraz z monitoringiem ich pierwszych samodzielnych zadań. Dzięki przeprowadzeniu szkoleń w czterech wioskach, z których pochodzą uczniowie, mamy pewność aktywnego zaangażowania lokalnej ludności w rozwijanie oraz utrzymywanie zdrowych i higienicznych warunków w szkole objętej projektem. To właśnie praca z ludźmi gwarantuje, że wraz z naszym wyjazdem zapoczątkowane przez nas zmiany będą dalej kontynuowane.

Uroczyste przekazane wyremontowanych obiektów

Na początku grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie wyremontowanych obiektów do rąk lokalnej społeczności. Uroczyste spotkanie potwierdziło jak ważny był to projekt dla ludzi z regionu Singida w Tanzanii. W ceremonii udział wzięli reprezentanci organizacji partnerskich i przedstawiciele władz lokalnych oraz goście honorowi:

 • Odiria Mushi  – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Rządu Tanzanii w osobie Asystenta Dyrektora ds. Edukacji
 • Clara Jones – przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia
 • Elia Digha – przewodniczący Rady Dystryktu Singida
 • Amelye Mfugale – dyrektor wykonawczy Dystryktu Singida
 • Nelasia a Mulungu – kurator oświatowy na szczeblu regionu

Najważniejszym gościem tego dnia była jednak lokalna społeczność i uczniowie, bo to dzięki ich zaangażowaniu i dla nich udało się ten projekt zrealizować. Podkreślił to przedstawiciel partnerów ze strony polskiej – Piotr Nowacki, który podczas swojego przemówienia przekazał podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego, jakże ważnego projektu – począwszy od polskiego rządu, władz lokalnych, dyrektora szkoły, lokalnej społeczności oraz dzieci. Zwrócił on szczególną uwagę na zaangażowanie lokalnej społeczności, która nie tylko dostarczyła nieodpłatnie na potrzeby budowy toalet piasek, wodę oraz bezpłatną pracę swoich rąk, ale także dokończyła budowę jednego budynku szkolnego i pokryła go nowym dachem zwiększając tym samym bardzo znacznie sumaryczną powierzchnię dachów, z których będzie zbierana woda na potrzeby funkcjonowania umywalni w toaletach.

W tym ważnym dniu rolę osób odpowiedzialnych za prezentację nowo powstałych obiektów wzięli na siebie uczniowie szkoły w Ntunduu. Dzielnie oprowadzili gości po budynkach, omawiając zarazem poszczególne części projektu. Podczas uroczystości odbyło się też rozdanie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie na przygotowanie pracy artystycznej promującej higienę. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców zostały wręczone z rąk przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tak wielkie zaangażowanie tych dzieci w czasie całej uroczystości daje nadzieję, że funkcjonujący w oparciu o nie Szkolny Klub Zdrowia będzie się dalej rozwijał, rozciągając swój wpływ nie tylko na rodziców tych dzieci, ale także na całą lokalną społeczność.

Tanzania. To nie koniec potrzeb

Kończąc ten projekt mamy świadomość, że potrzeb jest wciąż sporo. Brakuje nauczycieli i klas lekcyjnych, tak samo jak wyposażenia i przyborów szkolnych. Razem możemy jeszcze wiele zmienić. „Bardzo cieszy, że projekt przyczynił się do jeszcze większego zaktywizowania lokalnej społeczności na rzecz pomocy szkole, a przez to swoim dzieciom” – powiedział Piotr Nowacki. Bądź blisko naszych działań i przeczytaj więcej o naszych innych akcjach pomocy dla dzieci w Afryce.

Tanzania – galeria zdjęć

Polska Pomoc logo

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.