ADRA Polska

Ruszamy z projektem pomocy rozwojowej dla społeczności albinosów z Tanzanii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Pomoc dzieciom w Tanzanii
  7. /
  8. Ruszamy z projektem pomocy...
Projekt pomocy rozwojowej dla społeczności albinosów w Tanzanii

Dyskryminacja i marginalizacja osób dotkniętych albinizmem jest bardzo poważnym problemem w Tanzanii. Dotyczy to wszystkich obszarów ich życia, w tym m.in. edukacji, zdrowia i zatrudnienia. Albinosom w tym kraju każdego dnia towarzyszy strach o swoje życie, a dodatkowo mierzą się z wieloma innymi przeszkodami wynikającymi z ostracyzmu społecznego, jaki ich dotyka praktycznie na każdym kroku. Jedną z nich jest problem z zatrudnieniem. Z tego powodu aż 65 proc. dorosłych albinosów to ludzie bezrobotni. Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych możemy to zmienić. 

Projekt pomocy rozwojowej dla społeczności albinosów z Tanzanii

Z początkiem września ADRA Polska wspólnie z ADRA Tanzania rozpoczęła realizację projektu, który dotyczy wsparcia dla przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób dotkniętych albinizmem w Tanzanii. Celem naszych działań jest przede wszystkim poprawa możliwości dostępu do zatrudnienia 300 młodym w wieku od 18 do 40 lat. 

Jak pomagamy?

Projekt jest podzielony na dwa moduły. Pierwszy z nich będzie trwał do końca tego roku. W ramach tej części projektu zaplanowaliśmy działania szkoleniowe w regionach: Dodoma (w środkowej części kraju) i Marogoro (we wschodniej części Tanzanii). 

W ramach pierwszego działania przeszkolonych zostanie 300 młodych ludzi z albinizmem. Szkolenia odbędą się w małych grupach. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie dynamiki grupy, demokratycznej samorządności, a liderzy tych grup dodatkowo m.in. w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz planowania i rejestracji w urzędzie. Dzięki zorganizowanym grupom ich członkowie będą mogli mówić jednym głosem, ponieważ jednym z głównych celów ich utworzenia jest właśnie zjednoczenie społeczności albinosów, aby wspólnie mogli walczyć z dyskryminacją i stygmatyzacją społeczną, a także wzajemnie się wspierać. Grupy te będą tworzyły niejako zabezpieczenie społeczne dla albinosów. 

W ramach tego działania zostaną również przeprowadzone badania obejmujące sytuację społeczno-ekonomiczną młodych osób z albinizmem, w tym lukę w zatrudnieniu, możliwości biznesowe, odpowiednie umiejętności zawodowe i źródła utrzymania, a także mapowanie kluczowych struktur wsparcia i partnerów. Zostaną również przeprowadzone spotkania na szczeblach regionalnych i w okręgach, w których wezmą udział beneficjenci projektu, a także przedstawiciele rządowi.  

Szkolimy i dajemy szansę na założenie własnego biznesu

Kolejnym z działań jest zorganizowanie szkoleń z przedsiębiorczości również dla 300 uczestników programu – 150 kobiet i 150 mężczyzn. Szkolenia są współorganizowane z tanzańską Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO). Jest to instytucja rządowa upoważniona do prowadzenia i certyfikowania stażystów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.  
 
Organizacja działa w całym kraju, a jej programy są dostępne w prawie każdym okręgu. SIDO posiada też grupę trenerów oraz wszelkie materiały szkoleniowe, co ułatwi uczestnikom naszego programu podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.  
 
W ramach tego działania zostanie także przeprowadzony konkurs grantowy na kapitał początkowy, który ma zachęcić uczestników do wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego prowadzenia biznesu. Konkurs  będzie otwarty dla wszystkich 300 członków zorganizowanej i przeszkolonej grupy, ale jedynie 50 zwycięzców otrzyma kapitał początkowy. Laureaci konkursu będą również i przez 8-9 miesięcy pod opieką trenerów, którzy będą ich wspierać w skutecznym wykorzystaniu dotacji. 

Pomagamy zdobyć nowe kompetencje

W ramach projektu 40 osób weźmie również udział w szkoleniach trwających o 1 do 3 miesięcy. Dzięki szkoleniom nabędą oni umiejętności zawodowe, które obecnie są pożądane na tanzańskim rynku pracy. Szkolenie będzie współorganizowane z Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO).  

Organizacja zapewni krótkie kursy zawodowe z różnych dziedzin, w tym m.in.: rzemiosła, pieczenia, murowania, fryzjerstwa i innych. Dzięki zdobyciu nowych kompetencji uczestnicy szkoleń będą mogli znaleźć zatrudnienie w nowych zawodach. 

Fundacja ADRA Polska już od kilku lat aktywnie angażuje się w pomoc społeczności albinosów w Tanzanii. Do tej pory nasze działania skupiały się na pomocy albinoskim dzieciom, które od najmłodszych lat żyją w lęku przed uprowadzeniem, okaleczeniem i utratą życia z powodu zabobonnych przekonań mieszkańców, że części ciała albinosów posiadają magiczne właściwości. W ramach programu adopcji na odległość zapewniamy albinoskim dzieciom bezpieczne schronienie wraz z wyżywieniem oraz edukacją. Więcej na temat tego projektu można przeczytać tutaj

Logotyp Polska Pomoc

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.