ADRA Polska

CARE® International w Polsce – raport współpracy z fundacjami w roku 2022

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. CARE® International w Polsce...

Przedstawiamy roczny raport 2022 z działalności CARE ® International w Polsce, w którym podsumowane zostały również projekty realizowane wraz z naszą Fundacją. Cieszymy się, że mogliśmy być ważnym partnerem dla tak znaczącej międzynarodowej organizacji humanitarnej.  

Kilka słów o CARE® International

Od 77 lat organizacja udziela pomocy humanitarnej i rozwojowej tam, gdzie ludzkie życie, zdrowie i godność są zagrożone. Do 2022 roku CARE® realizowało swoją misję w 111 krajach na świecie. Działalność CARE® w Europie Środkowo Wschodniej była podejmowana okresowo od zakończenia drugiej wojny światowej. W lutym 2022 roku organizacja wznowiła swoje działania na terenie Europy w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który spowodował exodus 10 milionów osób.  

W Polsce schronienie znalazło ponad 1,5 miliona osób uchodźczych – głównie kobiety, dzieci, seniorzy i seniorki. Od początku kryzysu CARE® International wspólnie z lokalnymi władzami, polskimi organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym udzieliła pomocy ponad 400 tysiącom osób w Ukrainie, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. 

Środki finansowe, jakie otrzymaliśmy od organizacji CARE®, dały nam możliwość wszechstronnego i pełnego działania emergency na terytorium okupowanej Ukrainy oraz wdrożenie bezpośredniej pomocy uchodźcom wojennym w Polsce.  

Otrzymane środki przeznaczyliśmy m.in. na: 

Galeria zdjęć

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.