ADRA Polska

Adopcja na odległość szansą na pomoc dzieciom z Kenii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Pomoc dzieciom w Kenii
  7. /
  8. Adopcja na odległość szansą...
Adopcja na odległość szansą na pomoc dzieciom w Kenii

W niniejszym artykule opisujemy jak działa program „Adopcja na odległość”, którego głównym  celem jest pomoc dzieciom z Kenii poprzez stworzenie im odpowiednim warunków do dalszej nauki. Kenia to nie tylko kraj egzotycznej turystyki, wspaniałych plaż i safari. To również jedno z najbiedniejszych miejsc na Ziemi, w którym ok. 45,2% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Choć w kraju nie ma wojny, sytuację trudno nazwać stabilną. Długotrwałe susze, korupcja na każdym szczeblu władzy, częste ataki terrorystyczne i  wszechobecna bieda przybierająca rozmiary, o jakich przeciętny Polak nie ma wyobrażenia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny przypominamy, że każda polska rodzina może się stać także rodziną dla kenijskiego dziecka, adoptując je na odległość i zapewniając mu edukację oraz posiłek. Tym samym pomaga mu wydostać się z ubóstwa i daje mu perspektywy na lepsze życie.

Witamy w Kenii

Kenia jest gospodarczym, finansowym i transportowym węzłem Afryki Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady wzrost realnego PKB wynosił tam średnio ponad 5%. Od 2014 roku Kenia jest krajem o niższym średnim dochodzie, ponieważ jej PKB na mieszkańca przekroczył próg Banku Światowego. Podczas gdy w państwie rośnie przedsiębiorcza klasa średnia, a kraj notuje stały wzrost, jej rozwój gospodarczy został osłabiony przez słabe rządy i korupcję. Chociaż trudno jest znaleźć wiarygodne liczby, bezrobocie i niepełne zatrudnienie są niezwykle wysokie i mogą sięgać blisko 40% populacji.

Jak wygląda system edukacji w Kenii?

Do niedawna zdecydowana większość mieszkańców Kenii nie miała żadnej styczności z jakąkolwiek placówką edukacyjną, a prawie 22% populacji tego 54-milionowego Państwa nie potrafiła czytać i pisać. Od kilkunastu lat sytuacja powoli ulega poprawie, za sprawą rządu Kenii, który w 2003 r. przestał pobierać opłaty za edukację podstawową. Wcześniej za uczęszczanie do szkoły trzeba było zapłacić. Od tamtej pory liczba uczniów wzrosła o prawie 2 miliony.

Obecnie dla przeciętnego dziecka z Kenii nauka zaczyna i kończy się na szkole podstawowej. Jeden uczeń spędzi w niej średnio 6,6 roku. O szkole średniej dającej szansę na wyrwanie się z systemowej biedy wielu może jedynie pomarzyć.

Kraj dzieci i sierot. Gdzie realizowana jest pomoc dzieciom w Kenii?

Fundacja ADRA Polska od kilku lat prowadzi programy edukacyjno-rozwojowe skierowane do społeczności zamieszkujących zachodnią część Kenii. Obszar ten stanowi najuboższy region kraju, w którym występuje bezwzględne ubóstwo przekraczające 60%. Szacuje się, że 2,5 mln osób jest zagrożonych niedożywieniem ze względu na niską produktywność rolniczą, niskie dochody gospodarstw rolnych i słaby stan zdrowia (współczynnik rozpowszechnienia HIV wynosi tu średnio 14%, a w powiecie Homa Bay County – aż 27%). Powiaty objęte projektami rozwojowymi należą do najuboższych w regionie. Dla przykładu w powiecie Homa Bay County 63,3% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Gospodarstwa domowe samotnych matek stanowią tu 35% wszystkich gospodarstw domowych, z czego 50% to wdowy. Duża część populacji jest niedożywiona, szczególnie dzieci i młodzież – stanowiące ponad 60% społeczeństwa. W Kenii zachodniej 18% dzieci jest osieroconych, a kolejne 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica.

Według Banku Światowego w krajach o niskich dochodach odsetek osób, które nie uczęszczają do szkoły, jest wyższy niż w krajach o średnim i wyższym dochodzie. W kraju, w którym ponad połowa obywateli żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, wielopokoleniowa bieda jest głównym czynnikiem niedoli dzieci, ograniczając ich prawa do dostępu do czystej wody, właściwej higieny, zdrowej żywności, podstawowej opieki medycznej, czy wreszcie do edukacji oraz innych praw gwarantowanych dzieciom. Rodziny żyjące w biedzie muszą wybierać między wysłaniem dziecka do szkoły a zaspokojeniem pozostałych, elementarnych potrzeb.

Program adopcji dzieci z Kenii

Adopcja na odległość to program realizowany z lokalnym partnerem, który ma celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie) swoim beneficjentom. Osobom objętych programem pomocowym opłacany jest czynsz wraz  z zakwaterowaniem w szkołach średnich (większość z nich to placówki z internatem). Jest to dla nich szansa na wyrwanie się ze spirali wielopokoleniowej biedy. W ADRA wierzymy w sprawczą moc edukacji, która potrafi zmieniać życie. Jej brak cementuje stare podziały, przyczynia się do przestępczości, bezrobocia oraz cementuje pokoleniowe ubóstwo.

Pomoc dzieciom w Kenii – jak mogę to zrobić?

Aby pomóc jednemu takiemu dziecku wystarczy wpłacać 250 zł miesięcznie na konto Fundacji ADRA Polska nr: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 tytułem: „darowizna na pomoc dzieciom w Kenii”.

Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przesłać Tobie zdjęcie oraz historię życia dziecka, które zostanie przez Ciebie zaadoptowane, po ustawieniu stałego polecenia przelewu napisz do nas e-mail na adres: adra@adra.pl.

Pobierz nasz Przewodnik po adopcji na odległość

Przypisy:

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kenya/

http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN

https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2010/abolishing-fees-boosts-african-schooling

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.