ADRA Polska

ADRA Polska wspiera finansowo uchodźców z Ukrainy

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. ADRA Polska wspiera finansowo...

ADRA Polska cash assistance

Dzięki środkom, jakie uzyskaliśmy od organizacji CARE, stworzyliśmy jeden z najbardziej uniwersalnych programów pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy – cash assistance. Łącznie ze wsparcia finansowego skorzysta około 3000 osób.

Cash assistance, czyli program wsparcia gotówkowego, to bezpośrednia, indywidualna pomoc finansowa skierowana do obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu wojny i znaleźli schronienie w Polsce. Ma ona zapewnić beneficjentom swobodę w zagospodarowywaniu środków na cele, które według nich są najistotniejsze.

Projekt zakłada wsparcie finansowe w kwocie 710 zł wypłacanej na pierwszą osobę w rodzinie i 610 zł dla pozostałych członków rodziny. Pomoc finansowa będzie wypłacana minimum przez 3 miesiące.
W programie mogą wziąć udział osoby, które do tej pory nie skorzystały z bezpośredniej pomocy finansowej oferowanej przez inne organizacje (np. UNHCR, PCPM).

Dzięki funduszom, jakie otrzyma każdy członek rodziny, środki te mogą pokryć dodatkowe wydatki i być przeznaczone m.in. na indywidualny rozwój zawodowy lub edukacyjny. Nauka języka, podnoszenie kwalifikacji, kursy zawodowe, to gwarancja lepszej przyszłości w naszym kraju.

Pierwsza transza wypłat została przekazana potrzebującym w lipcu, a już w tym tygodniu beneficjenci otrzymają drugą transzę – wypłaty sierpniowe. Łącznie z pomocy ADRA Polska i CARE w ramach projektu cash assistance do października bieżącego roku z pomocy skorzysta około 3000 osób.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.