Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Nowa szkoła w Kenii współfinansowana przez ADRA Polska

Nowa szkoła w Kenii jest już prawie gotowa. Dzięki środkom przekazanym przez ADRA Polska dzieci z Ukundy w Kenii mogą uczęszczać do szkoły dostosowanej do swoich potrzeb.   

Nowa szkoła w Kenii ze wsparciem ADRA Polska

Środki przekazane przez ADRA Polska – 40 900 szylingów kenijskich (1,7 tys. zł)  pozwoliły na wykonanie dachu na toaletach w szkole budowanej w mieście Ukunda. Ponadto dzieci otrzymały nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz mundurki szkolne.

W Kenii za mundurki, przybory szkolne, podobnie jak i żywienie szkolne zazwyczaj muszą płacić rodzice. Jeśli nie stać ich na te opłaty, czasami decyduje to o braku możliwości wysłania dziecka do szkoły. Wspomniana szkoła do kwietnia br. mieściła się w zaledwie jednym pomieszczeniu i z tego powodu była bardzo ciasna i zatłoczona. Dzięki postawieniu nowego budynku, w tym pokryciu dachu toalet za sprawą środków od ADRA Polska szkoła może przyjmować dziś, nie pobierając opłat, 60 uczniów uczących się w oddziałach od przedszkola do klasy drugiej.

Co ciekawe – szkoła w Ukundzie jest prowadzona przez chrześcijan (adwentystów dnia siódmego), a jej uczniowie w 90% są muzułmanami. W samej Kenii większość religijną stanowią chrześcijanie (84%). Muzułmanie stanowią około 10% populacji tego kraju.

Dary na mundurki, podręczniki i pokrycie dachu od ADRA Polska zostały przekazane za pośrednictwem ADRA Kenia.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.