Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku już dostępny!

Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku już dostępny!

W zakładce „Raporty” pojawiła się nowa publikacja opracowana przez zespół ADRA Polska.  Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku skupia się wyłącznie na aktywnościach, skierowanych do mieszkańców naszego sąsiedniego państwa, które od ponad roku dzielnie stawia czoło rosyjskiej agresji.   

Co zawiera Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku?

Raport zawiera informacje o wszystkich naszych działaniach skierowanych do mieszkańców Ukrainy na terenie Polski oraz innych państw. Opisana została tam m.in. działalność schronisk i Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców, transporty humanitarne wysyłane do Ukrainy, ewakuacje, zakup agregatów prądotwórczych, pomoc psychologiczna realizowana przez platformę GiveAndGetHelp.com, a także inne formy pomocy materialnej i niematerialnej.

Jak możemy przeczytać we wstępie:

Działania wojenne na terenie Ukrainy spowodowały, że w 2022 roku działalność Fundacji ADRA Polska skupiła się głównie na pomocy uchodźcom z Ukrainy i transportach humanitarnych. ADRA Polska swoją pomoc humanitarną uruchomiła już w pierwszych dniach konfliktu. Czas w jakim zareagowaliśmy był najistotniejszy, ponieważ właśnie ten okres był najbardziej traumatyczny dla obywateli Ukrainy. Wszystkie nasze działania pomocowe sfinansowane zostały dzięki hojności indywidualnych darczyńców, firm komercyjnych, a także dotacjom zagranicznych partnerów: głównie CARE, HIAS oraz ADRA International. Bez tego wsparcia tak intensywny rozwój działań dobroczynnych Fundacji w 2022 roku nie byłby możliwy.

O intensywności działań i zakresie pomocy w 2022 roku, skierowanej do obywateli ukraińskich na terenach wojennych i w naszym kraju, mogą świadczyć poniższe szczegółowe dane liczbowe:

  • 83 813 usług noclegu, z których skorzystało 1 177 osób;
  • 55 placówek, które w ciągu roku działały jako schroniska udzielające pomocy uchodźcom w 53 miejscowościach na terenie całego kraju;
  • 300 miejsc noclegowych zapewniono średnio na dobę;
  • 1 404 gospodarstw domowych, którym udzielono bezwarunkowej pomocy finansowej (świadczenie pieniężne w kwocie średnio 700 zł wypłacane przez 3 miesiące);
  • 586 gospodarstw domowych, które skorzystały z pomocy finansowej na wynajem;
  • 71 487 paczek z pomocą rzeczową wydawaną w Ukrainie (5 106 osób, które korzystały z pomocy rzeczowej);
  • 1 167 osób ewakuowanych z Ukrainy, uciekających przed wojną;
  • 8 545 godzin konsultacji indywidualnych i zajęć w ramach kursów realizowanych w centrach integracji (4 512 osób, które korzystały z działań integracyjnych);
  • 1 660 konsultacji psychologicznych realizowanych poprzez platformę online i telefon.
Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.