Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozwijamy przedsiębiorczość na Ukrainie

Wspieramy przedsiębiorczość na Ukrainie. Od maja br. Fundacja ADRA Polska przy współpracy z ADRA Ukraina realizuje projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie”.

Przedsiębiorczość na Ukrainie – zarys sytuacji na rynku lokalnym

Gospodarka Ukrainy jest wysoko zmonopolizowana, gdyż warunki ustawodawstwa podatkowego skierowane są bardziej na poparcie wielkiego biznesu, który posiada zdolność zapłaty znacznych kwot podatków, a także częściowo zapewnia pomoc finansową w realizacji ważnych projektów o znaczeniu krajowym i regionalnym.

Powodem tego, że małe firmy w wielu branżach znajdą się w kłopotach finansowych (posiadają zadłużenia) są wysokie stopy procentowe i problem z kapitałem początkowym. Zwykle banki pożyczają na krótki termin i za kaucją, która przekracza wielkość kredytu.

Skąd pomysł na projekt?

Rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie jest złożonym zagadnieniem i wymaga całościowego podejścia.

Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska, dlatego najpierw należy zająć się tą kwestią, oferując im kursy zawodowe, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego należy zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.  Z powodu powyższych czynników wiele osób przesiedlonych wewnętrznie nie jest gotowych na otwarcie własnego biznesu. Warto, by najpierw odbudowały wiarę we własne możliwości i poczucie wpływu na swoje życie oraz rozwinęły zdobyte umiejętności zawodowe, zanim zaczną rozwijać własne inicjatywy biznesowe.

– mówi Anna Skowera, koordynatorka projektu z ADRA Polska.

Projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie” zawiera w sobie wszystkie powyższe elementy. 160 osób z 4 miast (100 z Dniepropietrowska, oraz po 20 z miast Kamieńskie, Synelnykowe oraz Nowomoskowsk) otrzymają wszechstronne wsparcie, które w konsekwencji stworzy solidną bazę, która będzie mogła być użyta do rozwoju ich własnych inicjatyw biznesowych. Bez uwzględnienia tych etapów pośrednich rozwój przedsiębiorczości u osób przesiedlonych wewnętrznie byłby bowiem powierzchowny i mało trwały.

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ich nowych społecznościach oraz przygotowanie osób wewnętrznie przesiedlonych do tego procesu nie tylko pozwoli na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przeczytaj podsumowanie projektu: https://www.adra.pl/podsumowanie-projektu-adra-dla-bezrobotnych-na-ukrainie/

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.