Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozwijamy przedsiębiorczość na Ukrainie

Wspieramy przedsiębiorczość na Ukrainie. Od maja br. Fundacja ADRA Polska przy współpracy z ADRA Ukraina realizuje projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie”.

Przedsiębiorczość na Ukrainie – zarys sytuacji na rynku lokalnym

Gospodarka Ukrainy jest wysoko zmonopolizowana, gdyż warunki ustawodawstwa podatkowego skierowane są bardziej na poparcie wielkiego biznesu, który posiada zdolność zapłaty znacznych kwot podatków, a także częściowo zapewnia pomoc finansową w realizacji ważnych projektów o znaczeniu krajowym i regionalnym.

Powodem tego, że małe firmy w wielu branżach znajdą się w kłopotach finansowych (posiadają zadłużenia) są wysokie stopy procentowe i problem z kapitałem początkowym. Zwykle banki pożyczają na krótki termin i za kaucją, która przekracza wielkość kredytu.

Skąd pomysł na projekt?

Rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie jest złożonym zagadnieniem i wymaga całościowego podejścia.

Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska, dlatego najpierw należy zająć się tą kwestią, oferując im kursy zawodowe, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego należy zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.  Z powodu powyższych czynników wiele osób przesiedlonych wewnętrznie nie jest gotowych na otwarcie własnego biznesu. Warto, by najpierw odbudowały wiarę we własne możliwości i poczucie wpływu na swoje życie oraz rozwinęły zdobyte umiejętności zawodowe, zanim zaczną rozwijać własne inicjatywy biznesowe.

– mówi Anna Skowera, koordynatorka projektu z ADRA Polska.

Projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie” zawiera w sobie wszystkie powyższe elementy. 160 osób z 4 miast (100 z Dniepropietrowska, oraz po 20 z miast Kamieńskie, Synelnykowe oraz Nowomoskowsk) otrzymają wszechstronne wsparcie, które w konsekwencji stworzy solidną bazę, która będzie mogła być użyta do rozwoju ich własnych inicjatyw biznesowych. Bez uwzględnienia tych etapów pośrednich rozwój przedsiębiorczości u osób przesiedlonych wewnętrznie byłby bowiem powierzchowny i mało trwały.

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ich nowych społecznościach oraz przygotowanie osób wewnętrznie przesiedlonych do tego procesu nie tylko pozwoli na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przeczytaj podsumowanie projektu: https://www.adra.pl/podsumowanie-projektu-adra-dla-bezrobotnych-na-ukrainie/

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.