Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozwijamy przedsiębiorczość na Ukrainie

  • Bez kategorii

Od maja br. Fundacja ADRA Polska przy współpracy z ADRA Ukraina realizuje projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie”.

– Rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie jest złożonym zagadnieniem i wymaga całościowego podejścia – mówi Anna Skowera, koordynatorka projektu z ADRA Polska. – Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska, dlatego najpierw należy zająć się tą kwestią, oferując im kursy zawodowe, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego należy zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.  Z powodu powyższych czynników wiele osób przesiedlonych wewnętrznie nie jest gotowych na otwarcie własnego biznesu. Warto, by najpierw odbudowały wiarę we własne możliwości i poczucie wpływu na swoje życie oraz rozwinęły zdobyte umiejętności zawodowe, zanim zaczną rozwijać własne inicjatywy biznesowe.

Projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie” zawiera w sobie wszystkie powyższe elementy. 160 osób z 4 miast (100 z Dniepropietrowska, oraz po 20 z miast Kamieńskie, Synelnykowe oraz Nowomoskowsk) otrzymają wszechstronne wsparcie, które w konsekwencji stworzy solidną bazę, która będzie mogła być użyta do rozwoju ich własnych inicjatyw biznesowych. Bez uwzględnienia tych etapów pośrednich rozwój przedsiębiorczości u osób przesiedlonych wewnętrznie byłby bowiem powierzchowny i mało trwały.

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ich nowych społecznościach oraz przygotowanie osób wewnętrznie przesiedlonych do tego procesu nie tylko pozwoli na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera