ADRA Polska

1 września, a my przypominamy, że edukacja zmienia życie

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. 1 września, a my...

1 września, to w Polsce ważna data dla każdego z uczniów! W tym roku wyjątkowo rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostało przesunięte na 4 września – z czego najbardziej cieszą się z pewnością uczniowie, dodatkowe kilka dni wakacji zawsze cieszą, jednak dla nas dzisiejsza data to symbol. Co roku tego dnia dzieci w całym kraju wracają do ławek szkolnych, gotowe zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i kształtować swoją przyszłość. Niestety nie wszyscy na świecie mają takie szczęście. Dlatego warto dziś przypomnieć sobie, jak ważna jest edukacja, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Inwestowanie w naukę? Same korzyści!

Jedno na 5 dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły. To druzgocący fakt, który nie tylko ogranicza szanse tych dzieci na lepszą przyszłość, ale także wpływa negatywnie na rozwój społeczeństw i gospodarek.

Według danych ADRA Global Education Report, w 2020 roku około 258 milionów dzieci i młodzieży nie miało dostępu do edukacji. To problem, który dotyka przede wszystkim regiony o niskim poziomie rozwoju i występowaniu konfliktów zbrojnych. Warto zdawać sobie sprawę, że brak edukacji to nie tylko strata dla jednostek, ale również dla całego społeczeństwa.

Jednak badania pokazują, że inwestowanie w edukację przynosi ogromne korzyści. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) wykazał, że każdy dodatkowy rok edukacji przekłada się na wzrost dochodów o 10% w krajach rozwijających się. To oznacza, że poprawa dostępu do edukacji może skutkować znacznym podniesieniem jakości życia milionów ludzi na całym świecie.

Jak edukacja zmienia życie?

Edukacja ma ogromny wpływ na jakość życia jednostki i społeczeństwa. Osoby wykształcone mają większe szanse na znalezienie pracy, lepsze zarobki i zdrowsze życie. Ponadto edukacja rozwija umiejętności społeczne, uczy kreatywności i otwiera drzwi do wielu możliwości. Dlatego też wsparcie dla edukacji na całym świecie jest nie tylko sprawą humanitarną, ale także inwestycją w przyszłość naszego globu.

Warto zastanowić się, jak wiele możemy zrobić, aby wspomóc edukację tam, gdzie jest ona niedostępna. Fundacje, takie jak ADRA Polska, podejmują się tego wyzwania, działając na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w najbardziej potrzebujących regionach świata (np. w Kenii, w której zmieniamy zastaną rzeczywistość uczennic i uczniów poprzez program Adopcji na odległość).

Każde dziecko na świecie zasługuje na szansę na naukę i rozwijanie swojego potencjału. Nasza wspólna odpowiedzialność to zapewnienie, że żadne dziecko nie pozostanie poza zasięgiem edukacji. Możemy to osiągnąć poprzez wsparcie organizacji takich jak Fundacja ADRA Polska, które pracują nieustannie nad zapewnieniem dostępu do edukacji dla najbardziej potrzebujących. Twoja darowizna może pomóc w zakupie podręczników, budowie szkół, szkoleniu nauczycieli i wielu innych działaniach, które umożliwią dzieciom naukę.

– Karolina Wójcik-Kozłowska, Prezeska Fundacji ADRA Polska.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.