ADRA Polska

Edukacja i sytuacja dziewcząt w Kenii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Pomoc dzieciom w Kenii
  7. /
  8. Edukacja i sytuacja dziewcząt...

W niniejszym artykule prześledzimy, jak wygląda stosunek do edukacji dziewcząt w tradycyjnych społecznościach wiejskich w Kenii, a jak w mieście. Jakie role pełnią dziewczynki w tamtejszym systemie społeczno-klasowym oraz jak pomóc wyrwać się im z narzuconej przez społeczeństwo roli?  

Realny koszt edukacji w Kenii

Teoretycznie, od 2003 roku w Kenii istnieje obowiązek szkolny, a edukacja podstawowa jest bezpłatna. Od 2020 roku rząd deklaruje też dostęp do szkół średnich. W praktyce państwo pokrywa tylko część kosztów edukacji, pozostałe spadają na rodziców dzieci. W społeczeństwie, które nie radzi sobie z biedą, brakiem wody, pożywienia czy podstawową ochroną zdrowotną, odpłatność za posyłanie dzieci do szkoły schodzi na dalszy plan. Im mniejsza miejscowość i bardziej tradycyjny rejon, tym słabsza świadomość wagi edukacji, a w szczególności edukacji dziewczynek.  

Stosunek do kształcenia dziewczynek na wsi

Społeczność wiejska ma ogólnie bardzo negatywny stosunek do kształcenia dziewczynek i kobiet. Nie stać ich na to, by dzieci nie były w godzinach lekcyjnych w domu, bo potrzebne są do pracy na roli, pomagają nosić wodę, wychowywać młodsze rodzeństwo. Często za jedyne zadanie dziewczynek ciągle uważa się zamążpójście, rodzenie dzieci i zajmowanie domem. Nierzadko ojcowie uważają córki za swoja własność i liczą na wzbogacenie w zamian za wydanie dziewczynki za mąż. Szkoły są więc postrzegane jako miejsca, w których dziewczęta są narażone na „obce” idee prowadzące do nieposłuszeństwa.  

Dziewczynki znacznie częściej niż chłopcy nie kończą szkół lub z nich rezygnują. W każdej kolejnej klasie procent dziewczynek drastycznie spada. Codzienne domowe czynności, którymi obarcza się córki zabierają większą część dnia i na naukę nie starcza już zwyczajnie czasu. Te dysproporcje w traktowaniu dziewczynek i chłopców oraz w podejściu do edukacji są niestety nadal bardzo widoczne i odzwierciedlają się w statystykach.  

Szkoły publiczne są na dość niskim poziomie i nadal obowiązuje tam „tradycyjny” podział na czynności odpowiednie dla chłopców i dziewczynek. Szkoły podstawowe często nie mają wody i higienicznych toalet. Przez to wiele dzieci, a szczególnie dziewczynek przestaje do nich chodzić. Dziewczynki nie czują się bezpiecznie i wstydzą menstruacji. Z powodu braku środków higieny intymnej muszą opuszczać lekcje, najpierw okresowo, z czasem zupełnie rezygnują z edukacji.  

Ograniczony dostęp do artykułów higienicznych, na które wiele kobiet nie może sobie pozwolić, to problem sam w sobie. Dodatkowo brak edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego sprawia, że są one narażone na zakażenie wirusem HIV lub zajście w ciążę w młodym wieku.  

Szkoły w miastach i z internatem

Nieco inaczej wygląda sytuacja w większych miastach i szkołach prywatnych, które często powiązane są z internatem. Zwraca się tutaj uwagę na to, by dzieci bez względu na płeć traktowane były tak samo i miały dostęp do identycznych zajęć. Dziewczynki biorą więc udział w sportach zespołowych dawniej uważanych za „chłopięce”, nie ma też podziału na czynności odpowiednie dla dziewcząt lub te dla chłopców.  

Szkoły z internatem pełnią szczególną rolę, zwłaszcza dla nastoletnich dziewcząt. Dzięki temu, że dzieci pozostają w internacie mogą skupić się tylko na nauce. Dziewczyny i kobiety zgodnie z lokalną tradycją obciążone są szeregiem obowiązków domowych, a czasami także pomagają rodzicom w zdobywaniu pieniędzy i/lub pożywienia. W przypadku młodych dziewcząt szkoła średnia ważna jest z jeszcze jednego powodu. Odsuwa wiek, w którym zachodzą w przedwczesną ciążę i zamążpójście, o co najmniej 4 lata.  
Profesjonalna kadra uczy tam świadomej kontroli zdrowia, edukuje w zakresie życia seksualnego i równouprawnienia kobiet. Edukacja wyrównuje też szanse chłopców i dziewczynek na znalezienie pracy i wyjście z biedy całych rodzin. Uświadamia czym jest powszechna przemoc i wykorzystywanie, aranżowanie małżeństw z powodów finansowych oraz inne krzywdzące praktyki stosowanie wobec dziewczynek i kobiet. 

Jak pomóc dziewczynkom z Kenii?

Niemal wszystkie dziewczynki, którym pomagamy w ramach adopcji na odległość potwierdzają, że szkoła pozwala im oderwać się od tradycyjnych ról i oczekiwań. Jedna z naszych podopiecznych Quinter Jepkirui Otieno w liście do darczyńcy pisała tak: 

Moja rodzina nie była w stanie opłacić mojej edukacji, więc zostałabym wydana bardzo szybko za mąż. Z całą pewnością uratowałeś mnie przed zaaranżowanym małżeństwem. Zawsze będę Ci za to wdzięczna. 

Jeśli chciałbyś pomóc naszym podopiecznym w kontynuacji edukacji, w ramach programu adopcja na odległość, prosimy o kontakt adra@adra.pl lub pod numerem telefonu 730 799 243. 

Program adopcji na odległość umożliwia dzieciom naukę, przebywanie w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, wsparcie życiowe i stwarza perspektywy na godne, dalsze życie. Edukacja pozwala na wyjście z zaklętego kręgu biedy i nierówności społecznych, a daje szanse i nadzieję na lepszą przyszłość tych cudownych dzieciaków. Prowadzimy także program adopcji na odległość dla dzieci w Tanzanii i Bangladeszu.  

Bezpośredniej darowizny na rzecz Kenii można dokonać tutaj  
https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.