ADRA Polska

Przyszłość świata jest w rękach młodzieży. Podsumowanie projektów Erasmus+ w 2022 roku

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Przyszłość świata jest w...

Projekty wolontaryjne i edukacja młodzieży to jeden żelaznych filarów działalności Fundacji ADRA Polska od początku jej istnienia. Nasze projekty poruszają istotne problemy społeczne, dzięki nim setki młodych ludzi wyrasta na osoby świadome i aktywnie zaangażowane w rozwój swoich społeczności.

W 2022 roku ADRA Polska zorganizowała 3 szkolenia dla młodzieży i pracowników młodzieżowych w ramach programu Erasmus+. W sumie w treningach wzięło udział ponad 60 uczestników z różnych części świata. Oprócz wymiany kulturowej, językowej i doświadczeń, uczestnicy zdobyli bezcenną wiedzę związaną bezpośrednio z tematyką projektu. Nad każdym z projektów czuwała nasza koleżanka Yana Silivestrava.

Archivist's Backpack: toolkit to link with community – tożsamość i pamięć

Pierwszy projekt Archivist’s Backpack: toolkit to link with community odbył się w czerwcu 2022 roku. W ramach projektu pracowaliśmy nad poszerzeniem wiedzy na temat budowania i prowadzenia archiwów społecznych, czyli alternatywnych „przestrzeni” dla grup  i osób do dokumentowania własnej lub cudzej przeszłości.

Archiwa społeczne powstają przy takich instytucjach jak dom kultury czy biblioteka publiczna, przy stowarzyszeniach albo fundacjach. Są one wyjątkowe, ponieważ decyzje o tym, jakie materiały zbierać, jak je opisywać i kto powinien mieć do nich dostęp, podejmowane są bezpośrednio przez członków społeczności. Bywa też, że nie mają zaplecza instytucjonalnego i wszystko zaczyna się od jednej osoby, która zakłada stronę internetową.

W ramach tego projektu chcieliśmy zachęcić młodzież do tworzenia własnych archiwów. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu uczestników udało nam się wyjść o wiele szerzej poza wyznaczone ramy i zbudować funkcjonalny prototyp eksperymentalnego archiwum dokumentującego „osobiste przestrzenie” uczestników projektu: https://mc-archives.com/

Archivist's backpack - projekt Erasmus+

Taking care of the care takers – jak radzić sobie ze stresem?

Drugi projekt Taking care of the care takers dotyczył sytuacji stresowych, które dotykają często pracowników młodzieżowych. Jego geneza sięga rok wstecz, kiedy nasza Fundacja realizowała projekt Erasmus+ „Wzmocnienie pozycji mniejszości poprzez teatr” (EMT). Doszliśmy wtedy do wniosku, że jakość pracy z młodzieżą w naszych organizacjach jest zagrożona przez wysoki poziom stresu oraz że pracownicy naszych organizacji są bardzo narażeni na zjawisko „wypalenia zawodowego”.

W trakcie projektu uczestnicy poznali różne techniki refleksji i sposoby radzenia sobie ze stresem, aby móc wykorzystać tę wiedzę i przekazać ją swoim uczniom i organizacjom, w których pracują. Podczas szkolenia odbyła się lekcja gry na bębnach, która pełniła również funkcję terapeutyczną. Dodatkowo w trakcie projektu przeprowadziliśmy warsztaty w Teatrze Rondo w Słupsku, w którym uczestnicy przeprowadzili prelekcje i wypróbowali to, czego nauczyli się podczas projektu. 

Yearning for non-formal learning – nauka pozaformalna

Projekt Yearning for non-formal learning dotyczył edukacji pozaformalnej. Jest to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji, uczenia się o świecie, o innych, a także o sobie samym. Współcześnie coraz częściej obserwuje się przesunięcie akcentu z edukacji formalnej, w której wiedza ma charakter obiektywny, na rzecz pozaformalnej. Jej efektem nie będzie dyplom czy certyfikat, ale wiedza, umiejętności i postawy, które oczywiście mogą się przydać w szkole, w życiu społecznym lub na rynku pracy.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia swoich umiejętności. W przedostatnim dniu projektu  przeprowadzili także zajęcia dla dzieci i młodzieży w lokalnej szkole.

Galeria zdjęć

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.