ADRA Polska

Już niebawem dwa odremontowane ośrodki dla trudnej młodzieży rozpoczną edukacje i wsparcie terapeutyczne!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc zagraniczna
  5. /
  6. Już niebawem dwa odremontowane...

Połączone siły ADRA Polska i ADRA Gruzja zakończyły niedawno pierwszy moduł projektu: Zwiększenie dostępu do usług dla dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z zaburzeniami zachowania w Gruzji„, który rozpoczął się we wrześniu 2022 roku. Jego celem był remont i utworzenie Ośrodka dziennego pobytu dla dzieci z niepełnosprawnościami w Khashuri oraz małego domu rodzinnego dla nastolatków ze skrajnymi zaburzeniami zachowania w Tbilisi. Placówki w Khashuri i Tbilisi będą pierwszymi tego typu obiektami w całej Gruzji. 

Zadanie 1: Remont i przystosowanie placówki w Khashuri

O tym projekcie wspominaliśmy przy okazji trwania remontów oraz wizyty monitorującej naszej specjalistki ds. projektów międzynarodowych w Gruzji. Teraz jednak możemy oficjalnie poinformować o jego pomyślnym zakończeniu. Obecnie rozpoczęliśmy realizację drugiego modułu, którego koniec planowany jest na lipiec 2023 roku. 

W wyniku realizacji projektu w Khashuri (z liczbą mieszkańców wynoszącą 52 000), działa pierwszy Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych (w wieku od 0 do 7 lat). Remont placówki i reorganizacja przestrzeni została przeprowadzona ekspresowo: od września do grudnia 2022 roku. Jest to przykład doskonałej współpracy na szczeblu: krajowym, ponadnarodowym i kooperacyjnym.  

Partnerem w tym działaniu projektowym była organizacja Biliki działająca w regionie Shida Kartli (Gori). Stowarzyszenie prócz zarządzania nowym ośrodkiem w Khashuri, prowadzi dwa Domy Małych Rodzin i jeden Bezpieczny Dom dla Matki i Dzieci w tym samym mieście. Placówki te były remontowane w ramach naszych wcześniejszych projektów. Biliki zarządza również Centrum Wczesnej Interwencji Dziecka i Rehabilitacji w Gori utworzonym wspólnie z ADRA Gruzja dzięki finansowaniu z Polskiej Pomocy w 2019 i 2021 roku.  

Zadanie 2: Stworzenie domu rehabilitacyjnego nowego typu

Divine Child Foundation działa od 2011 roku na rzecz wsparcia, opieki specjalnej i ochrony dzieci mieszkających w Gruzji. Zajmuje się również promowaniem odpowiedniego rozwoju dzieci i ich społeczną integracją. Od samego początku fundacja realizuje projekty w ramach Państwowego Programu Rehabilitacji Społecznej i Opieki nad Dziećmi. Tym razem przypadło jej przeprowadzanie pilotażowego programu, którego nie organizował jeszcze żaden z krajowych podmiotów. 

Nowy program zainicjowało Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Gruzji do którego realizacji wybrano DCFG. Jego celem było stworzenie domu rehabilitacyjnego nowego typu: mały dom rodzinny dla dzieci ze skrajnymi zaburzeniami zachowania. 

Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 12 do 18 lat, którym zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w zakresie pedagogiki społecznej. Aby go zainicjować Ministerstwo zwróciło się do ADRA Gruzja z prośbą o pomoc w wyremontowaniu jednego małego rodzinnego ośrodka rehabilitacyjnego w Tbilisi. W rezultacie ADRA Gruzja przy wsparciu finansowym Polskiej Pomocy i ADRA Polska wyremontowała budynek, a już niebawem placówka zostanie wyposażona w niezbędne meble, sprzęt i materiały dydaktyczne.  

Obie placówki przeszły gruntowną modernizację infrastruktury, w tym remont podłóg, ścian, sufitów, a także instalację systemów wodnych i elektrycznych, dodano funkcjonalną kuchnię i umywalnie, oraz dostęp do wózków inwalidzkich. Niedawno zostały oficjalnie przekazane odpowiednim partnerskim organizacjom.  

W ramach drugiego modułu zostaną przeprowadzone szkolenia dla personelu oraz zakupione niezbędne meble, sprzęt i materiały do każdego pokoju terapeutycznego.  

Galeria zdjęć

Finansowanie projektu

Polska Pomoc logo

Polska Pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy:
https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.