ADRA Polska

Raport: „Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie"

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc uchodźcom
  5. /
  6. Raport: „Diagnoza potrzeb dzieci...
Raport Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie cz. 2”

Fundacja Adra Polska prowadzi obecnie 6 Centrów Integracji dla Cudzoziemców (Bydgoszcz, Zielona Góra, Lublin, Katowice, Warszawa, Wrocław). Zapewniamy w nich m.in. pomoc w nauce języka polskiego, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania integracyjne, pomoc psychologiczną i prawną. 

Wsparcie tego rodzaju jest równie ważne jak zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania czy pracy. 

Najnowszy raport „Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie cz. 2” przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wskazuje jak wiele problemów i potrzeb pozostaje nadal nierozwiązanych. 

Trudna sytuacja dzieci i młodzieży

Niejasne plany pozostania w Polsce lub powrotu w przyszłości na Ukrainę, wpływają na wybór edukacji: czy pozostać tylko w szkole polskiej, czy realizować równocześnie lub tylko program ukraiński online. Rodzaj nauczania skutkuje większym lub mniejszym kontaktem z rówieśnikami z Polski i różną integracją.

Wg wniosków z raportu:

„…odtrącanie czy dokuczanie przez rówieśników i rówieśniczki z Polski nie jest zjawiskiem marginalnym. Budowanie relacji jest szczególnie trudne dla nastolatków i nastolatek.

Niezbędne jest zatem wsparcie psychologiczne. Trauma wojenna, trudna sytuacja finansowa, mieszkaniowa, nieznajomość języka, brak bliskich znajomych, przyjaciół, blokady rozwojowe szczególnie u najmłodszych dzieci – to tylko kilka problemów. 

W przypadku osób dorosłych kluczowe okazują się kursy językowe potwierdzone certyfikatem, które umożliwią podjęcie pracy, bądź pracy zgodnej z kwalifikacjami. Istotne jest także wsparcie w zrozumieniu polskiego rynku pracy i zagospodarowanie czasu wolnego.  

W szczególnej sytuacji, jak wskazuje raport, są osoby starsze, „które wydają się grupą w najmniejszym stopniu objętą wsparciem”. Brak wiary w opanowanie języka, trudności ze zrozumieniem nowych realiów, usług, świata online powodują u nich strach, skrępowanie i wycofanie z aktywności. 

Wnioski z raportu wskazują, że każda z tych grup mierzy się z ogromnymi problemami psychicznymi, lękiem, deficytem jasnych planów i perspektyw, ograniczeniami finansowymi. Powoduje to poczucie braku bezpieczeństwa, stabilizacji i często wykluczenia. Wyraźnie widać także, że nie da się pomóc dzieciom i młodzieży, jeśli ich rodzice także nie otrzymają skutecznego wsparcia. 

Działania Fundacji ADRA skierowane do ukraińskich uchodźców w Polsce

Działania Fundacji Adra i prowadzone przez nią CIC wpisują się w wyżej wspomniane potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce. W Katowicach zakończyły się właśnie certyfikowane kursy języka Polskiego, w Bydgoszczy prowadzony jest Klub Seniora. W naszych placówkach organizowana jest pomoc dla dzieci, kluby malucha, wycieczki i zajęcia integracyjne dla wszystkich grup wiekowych oraz doraźna pomoc na wielu płaszczyznach. 

Częścią fundacji jest także platforma online, będąca grupą wsparcia dla osób dorosłych, z różnymi trudnościami życiowymi, problemami psychicznymi, depresją. To bezpieczna, anonimowa strefa, gdzie można uzyskać poradę eksperta, wymienić się doświadczeniami, uzyskać i udzielić pomocy innym, w podobnej sytuacji życiowej. Portal GiveAndGetHelp.com dostępny jest w języku polskim i ukraińskim GiveAndGetHelp.com/ua 

Raport: „Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie”

Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym raportem Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie cz. 2” kliknij tutaj lub pobierz link.

Część pierwsza raportu „Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie Perspektywa nauczycielska” dostępna pod linkiem https://biblioteki.org/publikacje/diagnoza-potrzeb-dzieci-i-mlodziezy-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie/

Zachęcamy także do wsparcia działań Fundacji Adra na rzecz naszych ukraińskich sąsiadów przebywających w Polsce. Możesz podzielić się dowolną kwotą klikając tutaj.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.