Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wizyta koordynatora projektu w Gruzji

Wizyta koordynatora projektu w Gruzji przyniosła spodziewane rezultaty. Prace odbywają się we właściwym tempie i są wielkie szanse, że remonty zostaną ukończone zgodnie z harmonogramem.

O projekcie

Nasz projekt „Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji”  ma na celu stworzenie bezpiecznego i właściwego środowiska życia dla osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie.

Wizyta koordynatora fundacji ADRA

Wizyta koordynatora ze strony ADRA Polska i ADRA Gruzja wykazała na podstawie wizji lokalnej, że zakres prac zgłoszonych do remontu na etapie tworzenia wniosku o dotacje był prawidłowy. Koordynator po stronie polskiej i gruzińskiej wraz z kierownictwem lokalnych organizacji w czasie odwiedzin każdej placówki wykonał zdjęcia nieruchomości.

Wizyta koordynatora – lista miejsc w których zostanie przeprowadzony remont:

  1. Ośrodek pobytu dziennego dla dzieci Tsisartkela w Tbilisi
  2. Ośrodek pobytu dziennego w Rustavi
  3. Dom Dziecka w Norio
  4. Dom Dziecka w Gori
  5. Schroniska dla ofiar przemocy w Khashuri
  6. Dom Dziecka w Khashuri ul. Pushkini
  7. Dom Dziecka w Khashuri ul. Metreveli

Bezpośredni rezultat projektu

Poprawa warunków życia i przebywania w ośrodkach, oraz podniesienie kompetencji zajmującej się nimi, dotknie bezpośrednio 107 osób: 61 dzieci uczęszczających do ośrodków pobytu dziennego w Rustavi i Tbilisi, oraz 46 beneficjentów mieszkających w 5 ośrodkach (w tym 3 matki oraz łącznie 43 dzieci): w Norio, Khashuri i Gori.

Finansowanie

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.