Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wyremontowano 7 ośrodków dla kobiet i dzieci w Gruzji

Projekt “Wsparcie i poprawa warunków życia grup defaworyzowanych – kobiet i dzieci w Gruzji” finansowany jest w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Od kwietnia 2018 r. w dwóch regionach Gruzji: Shida Kartli i Kvemo Kartli realizwoany jest program pomocy społecznej na rzecz kobiet w trudnej sytuacji i dzieci objętych opieką państwa. Projekt ten jest wynikiem ciągłego wysiłku polskiego rządu na rzecz wsparcia i poprawy warunków życia grup defaworyzowanych w Gruzji. Głównym celem tej inicjatywy jest poprawa warunków mieszkaniowych beneficjentów (kobiet i dzieci) zakwaterowanych w 7 domach opieki społecznej i centrach zarządzanych przez 2 lokalne organizacje pozarządowe “Bavshvi da Garemo” i “Society Biliki” oraz zapewnienie szkoleń z umiejętności specjalnych dla personelu i opiekunów 7 wyremontowanych ośrodków.

Organizacja “Society Biliki” powstało w 1997 r., kiedy Republika Gruzji znalazła się w fazie politycznego i ekonomicznego wstrząsu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Organizacja non-profit została utworzona w celu wspierania społecznie i ekonomicznie nieuprzywilejowanych i bezdomnych dzieci. Drugi lokalny partner ADRA Polska oraz ADRA Gruzja to “Bavshvi da Garemo” – organizacja non-profit wyspecjalizowana w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi. Został założony w 1995 roku w Tbilisi w odpowiedź na rosnącą liczbę bezdomnych dzieci, dzieci niepełnosprawnych i dzieci z ubogich środowisk. Główne zadania jakie stawia sobie ta organziacja obejmują pomoc społeczną, edukację, integrację społeczną i programy charytatywne.

Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa, poprawę stanu zdrowia ludności, podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, wsparcie procesów demokratyzacyjnych i reform państwowych, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promowanie praw człowieka i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Polska pomoc wpisuje się w polską politykę zagraniczną jak również w europejską i globalną politykę rozwoju, w tym wsparcie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przyczynia się także do poszerzenia wiedzy o globalnych współzależnościach między światem rozwiniętym a rozwijającym się wśród Polaków.

Polska pomoc od 2008 roku aktywnie wspiera projekty w Gruzji, jej główne obszary obejmują: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie miejsc pracy, wsparcie dla grup wykluczonych społecznie, rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, decentralizacja i rozwój lokalny, rozwój instytucji społecznych (w tym osób pracujących z osobami wewnętrznie przesiedlonymi – IDP). Oprócz współpracy na rzecz rozwoju, Polska aktywnie wspiera udzielanie pomocy, opieki i bezpieczeństwa osobom, które ucierpiały wskutek konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, naturalnych lub spowodowanych przez człowieka. Polska podejmuje również inicjatywy edukacyjne, aby promować wśród swoich obywateli świadomość i zrozumienie problemów globalnych.

Działania projektu: wsparcie infrastruktury w siedmiu placówkach.

1. Mały dom dziecka w Norio to niewielki rodzinny dom mieści się 30 km od Tbilisi i jest obecnie domem dla 10 dzieci (od 8 do 17 lat). Prace w Norio rozpoczęły się w czerwcu 2018 roku i zakończyły się sukcesem w ciągu 2 miesięcy. Ogółem wymieniono 508 m2 tapet oraz pomalowano 99 m2 ścian i sufitu. Zainstalowano 2 nowe grzejniki, naprawiono 4 pary drzwi i zakupiono 2 nowe pary drzwi oraz zreperowano 6 drewnianych łóżek i zakupiono 6 nowych materacy. 2 szafy w pokoju dziecięcym również zostały wymienione. Zamontowano nową umywalkę w kuchni. Naprawiono 3 niefunkcjonalne okna, a także 2 przeciekające kabiny prysznicowe. Zainstalowano 48 świateł i wypolerowano schody wraz z poręczami. W ogrodzie zainstalowano 2 ławki ogrodowe i 1 zestaw huśtawek.

2. Ośrodek dziennej opieki “Tsisartkela” w Thibilisi otwarty w 2001 roku jako centrum dla bezdomnych dzieci, później przekształcono je w ośrodek opieki dziennej, które zajmuje się 45 dzieci w wieku od 6 do18 lat.Centrum pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji i prowadzi różne dodatkow programy edukacyjne (sport, malarstwo, śpiew, zajęcia językowe, rękodzieło itp.). Zapewnia swoim beneficjentom 3-częściowy posiłek dwa razy dziennie. Kiedy przedstawiciele fundacji ADRA odwiedzili ten obiekt, było oczywiste, że centrum to nie odnawiano od bardzo dawna. Drewniana podłoga z desek była bardzo stara, a ściany odrapane i brudne, ale największym problemem tego obiektu był brak ogrzewania. Wymagane naprawy zostały prawidłowo zidentyfikowane przy pomocy ekspert od renowacji. Prace remontowe w centrum Tsisartkela trwały od czerwca do sierpnia 2018 roku. Dzięki czemu odnowiono155,3 m2 podłóg drewnianych, pomalowano 316 m2 powierzchni ściany, położono 27m2 tapet i naprawiono 7 par drzwi oraz 2 okna. Zainstalowano również system ogrzewania wraz z instalacją 12 nowych grzejników. Wymieniono 1 zlew i naprawiono instalację wodną w łazience.

3. Ośrodek dziennego pobytu w Rustavi dla dzieci z zagrożonych rodzin, który opiekuje się obecnie 16 dziećmi w wieku od 7 do 17 lat. Ośrodek ten został otwarty w 2005 roku – pomaga dzieciom w wieku szkolnym w odrabianiu zadań domowych i prowadzi różne nieformalne programy edukacyjne, a także oferuje ciepłe posiłki dla dzieci i młodzieży.Podsumowanie przeprowadzonego remontu: wymieniono 129,5 m2 całkowicie zniszczonej i zrujnowanej podłogi, pomalowano 362,5 m2 ścian i powierzchni sufitów. Całkowicie wymieniono instalację elektryczną. Prywatna firma meblowa widząc transformację obiektu podarowała nowe drzwi do wszystkich pokoi.

4. Schronisko dla Matki i Dziecka w Khashuri działajace 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu może pomieścić 5 matek i ich dzieci. Remont został zaprojektowany specjalnie po to, by zapewnić bezpieczną przystań dla matek i dzieci będące ofiarami przemocy domowej. Jest on również przeznaczony dla matek, które są narażone na większe ryzyko porzucenia dziecka z powodu niesprzyjających warunków w domu.

System kanalizacyjny były największym wyzwaniem w tym obiekcie z powodu całkowitego zaniedbania i wycieków na otwartą przestrzeń. Podczas prac remontowych położono łącznie 532 m2 tapet wraz z pomalowaniem 235 m2 powierzchni ściany i sufitów. Wymieniono i naprawiono po 2 pary drzwi oraz wstawiono 3 szyby okienne. Drobnych napraw wymagało również 15 okien. Zainstalowano nowy betonowy zbiornik septyczny wraz z systemem kanalizacyjnym, a także nową pomę wodną. W kuchni zainstalowano 2 filtry do wody oraz 4 palnikową kuchenkę gazową. W łazience jedna zepsuta wanna została zastąpiona nową, zmieniono także jeden kocioł wodny, który jest używany w systemie grzewczym. Poza tym w zewnętrznym garażu położono 24 m2 płytek podłogowych, wymieniono drzwi i okno – pomieszczenie będzie słyżyć jako magazyn. W obiekcie zainstalowano 32 światła, oczyszono, pomalowano i wypolerowano drewniane schody. W ogrodzie postawiono 2 ławki i 1 huśtawkę z 2 siedziskami.

5. Mały dom rodzinny w Gori oraz 2 małe domy rodzinne w Khashuri są przeznaczone dla maksymalnie 10 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Każde centrum zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę zdrowotną, odzież, kursy zawodowe, edukacja formalna i nieformalna. Podczas remontu domu rodzinnego w Gori wymieniono 210 m2 tapet i położono 78,8 m2 podłogi laminowanej. Odnowiono 3 łazienki – wymagało to remontu rur i izolacji kabin prysznicowych. Wymieniono również komplet rur spustowych w pralni i szafkę zlewozmywakową w kuchni, a także 7 par drzwi. Odświeżono drewniane schody i zainstalowano 30 punktów świetlnych. Zakupiono huśtawkę (2 siedziska) i 2 ławki ogrodowe. Jeśli chodzi o dwa małe domy rodzinne w Khashuri to przy ulicy Metreveli położono 31 m2 tapet oraz pomalowano farbą 90m2 ścian. Zostało naprawionych 5 par drzwi do różnych pomieszczeń oraz drzwi wejściowe. Wymienione zostały również szafka z umywalką kuchenną, syfon i filtr do wody, a także 3 toalety i 1 nieszczelna kabina prysznicowa. Naprawiono także 6 uszkodzonych okien i kocioł na wodę dla systemu grzewczego. Zepsute rury kanalizacyjne zastąpione zostały nowymi co sprawiło, że system kanalizacyjny jest w pełni funkcjonalny. Zainstalowano 32 lampy i oświetlenie na zewnątrz. W ogrodzie postawiono 2 ławki ogrodowe i 1 huśtawka z 2 siedziskami. Natomiast największym wyzwaniem w obiekcie przy ulicy Pushkini był przeciekający dach o powierzchni 235 m2. W tym obieckie wymieniono jeszcze łącznie 220 m2 tapet i pomalowano 98 m2 powierzchni ściany zewnętrznej. Wymieniona została wanna i rury kanalizacyjne, a także zlew kuchenny i filtr wody. Naprawiono 6 uszkodzonych okien i 1 drzwi oraz położono 16,5 m2 laminowanej podłogi w jednym z pokoi. Pomalowano i wypolerowano drewniane schody oraz postawiono 2 ławki ogrodowe i 1 huśtawka z 2 siedzeniami.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera