ADRA Polska

Pomoc sierotom w Kenii? Dowiedz się jak to działa!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Pomoc dzieciom w Kenii
  7. /
  8. Pomoc sierotom w Kenii?...

Fundacja ADRA Polska od października 2017 roku współpracuje z ADRA Kenia w projekcie, którego celem jest pomoc sierotom z najbardziej ubogiego obszaru Kenii w zapewnieniu dostępu do edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie). Ludność Kenii liczy ponad 47 milionów, a mimo tego mało kto może sobie tam na to pozwolić…

Pomoc sierotom w Kenii – dotychczasowe wsparcie

Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca na powyższy cel na konto Fundacji ADRA Polska wpłynęło do tej pory łącznie 18 424 zł. Środki te w całości w postaci dwóch transz zostały przekazane do ADRA Kenia – łącznie 5 500 dolarów amerykańskich. Z tych środków 1351 dolarów wsparło dzieci jeszcze w roku 2017. Łącznie dzięki tym środkom trzynaścioro biednych dzieci otrzyma możliwość kontynuowania edukacji w roku 2018.

Powyższe środki wsparły między innymi Kevina Odhiambo Owino. Pochodzi z północnej prowincji Kenii. Jest sierotą Jak sam opowiada:

„Od 2009 r., Kiedy ADRA wprowadziła program żywienia w szkole podstawowej w Osodo, mogłem jeść jeden posiłek dziennie, który był dostarczany przez ADRA. To dało mi odwagę i energię do ciężkiej pracy w szkole. W trakcie edukacji w szkole podstawowej ciągle zastanawiam się co się stanie ze mną po jej ukończeniu. Czy będą pieniądze aby mógł uczyć się dalej? Dzięki Bogu, ADRA wspierała mnie i ciągle wspiera w szkole średniej aż do tego roku (2018), kiedy będę zdawał swoje egzaminy. Po wstąpieniu do gimnazjum Gendii, miałem okazję poznać kolegów z różnych środowisk, bogatych i biednych. Moje wykształcenie zmotywowało mnie do myślenia inaczej i dążenia do lepszego życia.”

Pomóż lub przekaż historię Kevina dalej

Historia Kevina pokazuje jak ważne jest aby wspierać takie biedne dzieci miesiąc po miesiącu, rok po roku. Regularne wsparcie dla takich dzieci to szansa na trwałą zmianę w ich życiu.

Przekaż darowiznę na konto Fundacji ADRA Polska:

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc dzieciom w Kenii”

Kevin jest jedną z osób które wsparli datkiem nasi darczyńcy w akcji Pomoc sierotom w Kenii

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.