Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Udzielona pomoc sierotom w Kenii

Fundacja ADRA Polska od października 2017 roku współpracuje z ADRA Kenia w projekcie, którego celem jest pomoc szczególnie biednym sierotom z najbardziej ubogiego obszaru Kenii w zapewnieniu edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie). Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca na powyższy cel na konto Fundacji ADRA Polska wpłynęło do tej pory łącznie 18 424 zł. Środki te w całości w postaci dwóch transz zostały przekazane do ADRA Kenia – łącznie 5 500 dolarów amerykańskich. Z tych środków 1351 dolarów wsparło dzieci jeszcze w roku 2017. Łącznie dzięki tym środkom trzynaścioro biednych dzieci otrzyma możliwość kontynuowania edukacji w roku 2018.

Powyższe środki wsparły między innymi Kevina Odhiambo Owino. Kevin jest biedną sierotą. Opowiada: „Od 2009 r., Kiedy ADRA wprowadziła program żywienia w szkole podstawowej w Osodo, mogłem jeść jeden posiłek dziennie, który był dostarczany przez ADRA. To dało mi odwagę i energię do ciężkiej pracy w szkole. W trakcie edukacji w szkole podstawowej ciągle zastanawiam się co się stanie ze mną po jej ukończeniu. Czy będą pieniądze aby mógł uczyć się dalej? Dzięki Bogu, ADRA wspierała mnie i ciągle wspiera w szkole średniej aż do tego roku (2018), kiedy będę zdawał swoje egzaminy. Po wstąpieniu do gimnazjum Gendii, miałem okazję poznać kolegów z różnych środowisk, bogatych i biednych. Moje wykształcenie zmotywowało mnie do myślenia inaczej i dążenia do lepszego życia.”

Historia Kewina pokazuje jak ważne jest aby wspierać takie biedne dzieci miesiąc po miesiącu, rok po roku. Regularne wsparcie dla takich dzieci to szansa na trwałą zmianę w ich życiu.

Przekaż darowiznę na konto Fundacji ADRA Polska:

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc dzieciom w Kenii”

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera