Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Z czym wiąże się albinizm w Tanzanii?

Czym jest albinizm?

Albinizm dotyczy zespołu odziedziczonych cech związanych ze zbyt małą ilością pigmentu lub w ogóle jego brakiem w oczach, skórze oraz we włosach. Albinosi mają odziedziczone geny, które są przyczyną zbyt niskiej produkcji pigmentu zwanego melaniną. W Tanzanii populację albinosów szacuje się na 150 000 osób. Jeden albinos rodzi się na 1429 dzieci – jest to największy wskaźnik w Afryce. Zdaniem Al-Shymaa, albinosa będącego członkiem parlamentu w Tanzanii, w tym kraju zarejestrowanych jest oficjalnie 6977 albinosów. Jednakże ogromna ich liczba nie jest zarejestrowana.

Wszystkie formy albinizmu są związane z problemami ze wzrokiem i krótkowzrocznością. Problemy ze wzrokiem u albinosów są spowodowane nienormalnym rozwojem oka z powodu braku pigmentu. Ludzie z różnymi rodzajami albinizmu potrzebują środków ochronnych, aby uchronić się przed uszkodzeniem skóry spowodowanym promieniowaniem słonecznym jak kremy przeciwsłonecznne, kapelusze oraz odzież ochronna. W krajach jak Tanzania albinosi, którzy nie chronią skóry, często padają ofiarą nowotworu skóry.

Szkodliwy zabobon, śmiertelne niebezpieczeństwo

W całej Afryce Subsaharyjskiej dyskryminacja albinosów jest poważnym problemem społecznym. Zdarzają się zabójstwa i okaleczenia albinsów w Tanzanii z powodu zabobonnych wierzeń – szamani propagują wierzenie o magicznej mocy części ciała albinosa. Ludzie z albinizmem są zagrożeni izolacją, ponieważ ich kondycja, która jest często źle rozumiana, otwiera drogę do przesądów.

To spowodowało ogromne obciążenie rodzin i związków, na przykład dziecko albinoskie jest często postrzegane jako zły omen i traktowane jako niepożądane. Wiele niemowląt albinosów staje się ofiarami przemocy przez te przesądne przekonania.

Duża liczba albinosów migruje do regionu Dar es Salaam, gdzie czują się bezpieczniejsi w urbanistycznym otoczeniu. Właśnie tam realizowany jest nasz projekt. Zakłada on zapewnienie bezpiecznego schronienia z wyżywieniem i edukacją dzieci dotkniętych albinizmem, w tym zapewnienie preparatów ochronnych na skórę oraz odzieży ochronnej, a także ochrony wzroku z zapewnieniem okularów. W ramach projektu prowadzi się edukację lokalnej społeczności celem zwalczania zabobonnych wierzeń odnośnie albinosów, aby poprawić ich bezpieczeństwo i integrację ze społeczeństwem.

Pomoc dzieciom albinosom w Tanzanii

Wpłać swój dar, aby zapewnić dziecku albinosowi szansę na życie w Tanzanii – w tym celu wystarczy co miesiąc przekazać kwotę 350 zł.

Fundacja ADRA Polska
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc albinoskim dzieciom w Tanzanii”

5/5 - (1 vote)
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.