ADRA Polska

Jak ADRA zmienia postrzeganie osób cierpiących na albinizm w Tanzanii. Relacja z wizyty monitorującej.

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc dla Afryki
 5. /
 6. Jak ADRA zmienia postrzeganie...

Wraz z końcem grudnia ubiegłego roku zakończył się program Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem (SEEPA II), który realizowaliśmy wspólnie z ADRA Tanzania i lokalnymi partnerami. Skierowany był on do 315 młodych ludzi z Tanzanii cierpiących na albinizm. Grupy skrajnie defaforyzowanej we własnym kraju. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy podzielić się relacją z wizyty monitorującej naszej pracownicy, która niedawno wróciła z Tanzanii. Na początek przytoczymy jednak kilka danych liczbowych.

W ramach projektu:

 • 315 osób przeszło szkolenia z podstaw przedsiębiorczości , księgowości oraz COVID-19
 • 60 liderów grup zostało przeszkolonych w zakresie dynamiki grupy, samozarządzania, rozwiązywania konfliktów, dobrego zarządzania oraz świadomości na temat COVID 19
 • 61 osób otrzymało kapitał początkowy na rozpoczęcie własnej działalności
 • 40 osób uzyskało praktyki u pracodawców
 • 2 osoby otrzymały darmowe szkolenia nie ujęte w budżecie projektu
 • Zorganizowana została konferencja sieciująca pracodawców i przyszłych pracowników. Podczas konferencji, oprócz zaplanowanych działań miała miejsce jedna niespodzianka – jedna z naszych beneficjentek otrzymała od organizacji uczestniczącej w konferencji stypendium uniwersyteckie.

Relacja z wizyty na zakończenie projektu

W grudniu koordynatorka z ramienia ADRA Polska – Beata Mieszkowska – odbyła wizytę w leżącej w Afryce Wschodniej Tanzanii,   kraju, w którym niezwykle silne są przesądy dotyczące albinosów. Za nimi kryją się jednak nie tylko stygmatyzacja osób z albinizmem, ale też ich osobiste tragedie.

Wizyta naszej koleżanki w tym kraju polegała na sprawdzeniu czy nasi partnerzy wywiązali się z powierzonych im zadań, spotkaniach z przedstawicielami organizacji współpracujących (jak SIDO, ERED, Stowarzyszenia Albinosów w Tanzanii), przedstawicielem rządu lokalnego. Spotkała się również z beneficjantami, odwiedzała ich w miejscach, gdzie prowadzą swoje nowe lub poszerzone działalności, w ich domach, brała udział w spotkaniach utworzonych i zarejestrowanych w ramach projektu grupach, poznawała ich historie. Oto relacja z jej wizyty.

 Jestem zachwycona rezultatami projektu, wpływem jaki ma na życie osób z albinizmem – co ważne w większości kobiet, bo jak podkreślali wszyscy, z którymi się spotykałam – osoby z albinizmem, a szczególnie kobiety z albinizmem lub kobiety z albinoskimi dziećmi to najbardziej zmarginalizowana grupa społeczna.

Niesamowite jest to, że w tak krótkim czasie można było tak wiele zmienić. Zmiana przekonań, sposobu myślenia i postrzegania świata często wymaga pokoleń. Nasz projekt trwał zaledwie rok i 4 miesiące, ale z pełną odpowiedzialności mogę stwierdzić, że te zmiany się już rozpoczęły. Nasi beneficjenci – ludzie z albinizmem, którzy na początku nie mieli żadnych oczekiwań związanych z projektem, nie widzieli sensu brania udziału w szkoleniach, a przede wszystkim nie rozumieli, że mogą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i mieć na nie wpływ, opowiadali mi wiele niesamowitych historii, które świadczą o tym, że te zmiany się dokonały. (…) Są to zmiany najważniejsze, bo wielowymiarowe i z całą pewności mające wpływ nie tylko na beneficjantów projektu, ale wiele innych osób dzisiaj i przyszłości.

Idą zmiany...

Koordynatorka przytacza kolejno przykłady zmian, które zaobserwowała u osób, które objęte były naszym projektem.

Beneficjentka, która otrzymała kapitał początkowy, dzięki któremu zaczęła hodować kurczaki i sprzedawać je hotelom, opowiadała mi o swoich planach na rozwój tej działalności. Powiedziała mi, że zrozumiała jak ważne jest uczyć się nowych rzeczy. Dzięki tej działalności, którą mogła rozpocząć dzięki udziałowi w programie jest w stanie oszczędzić trochę pieniędzy i odkłada je, aby samodzielnie sfinansować sobie kolejne szkolenia.

Beneficjent, który prowadzi zakład krawiecki szkoli samodzielnie 2 kolejne osoby, aby mogły z nim współpracować w jego zakładzie.

Beneficjentka przerwała budowę domu, bo woli przeznaczyć te środki na edukację swojego dziecka.

Tego typu historii słyszałam i widziałam wiele…

Projekt miał również ogromny wpływ na sposób, w jaki osoby z albinizmem postrzegane są przez pozostałych mieszkańców Tanzanii . Kiedy widzą oni zmiany, jakie zachodzą wśród naszych beneficjentów, jak zaczynają sobie radzić, jak biorą odpowiedzialność za swoje życie, jak biorą udział w szkoleniach, a potem murują domy, szyją ubrania, hodują zwierzęta, handlują, produkują różne rzeczy – dziwią się i zaczynają ich postrzegać jak ludzi, a nie osoby gorsze.

Przedstawicielka lokalnego rządu powiedziała mi, że to pierwszy tego rodzaju projekt. Rząd w Tanzanii współpracuje głównie z grupami. Ich utworzenie i rejestracja na początku projektu choć była bardzo trudna, okazała się bardzo ważną częścią projektu z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że takie grupy są teraz również pod opieką lokalnych urzędników.

„Dzięki grupom możemy do nich docierać i pomagać. To jest bardzo dobry projekt, ma bardzo dobre założenia, bardzo by nam zależało, aby jeszcze trwał – chociaż rok”

Wzorcowe partnerstwo

Pracownicy ADRA Tanzania kilkakrotnie powtarzali mi, że koordynator często im przypomina, że nie chodzi o to, żeby zrealizować i zakończyć projekt, ale o to, żeby zmieniać życie tych ludzi a także podejście otoczenia.

Beneficjenci są traktowani bardzo indywidulnie, przyjaźnie i z szacunkiem. Widać to w ich nastawieniu do przedstawicieli ADRA Tanzania– są otwarci, przyjaźni i uśmiechnięci. Czują się widziani i wartościowi. A trzeba pamiętać, że jest to kraj, w którym matki boją się o zdrowie i życie swoich dzieci z albinizmem tak bardzo, że często nie posyłają ich do szkoły, a dorosłe osoby z albinizmem muszą się przeprowadzać, bo przebywanie w wielu miejscach nie tylko na ulicy, ale także w domu jest zbyt niebezpiecznie.

Trwałość projektu zapewniona na długie lata

Nawiązane kontakty z instytucjami szkoleniowymi, z potencjalnymi pracodawcami, współpraca z rządem, zarejestrowane grupy pod opieką lokalnych urzędników, wyposażenie Stowarzyszenia Albinosów w Tanzanii w komputery do tworzenia baz danych dla pracodawców i poszukujących pracy osób z albinizmem, a przede wszystkich zmiana mentalności tych osób i sposobu postrzegania ich przez innych ludzi – to wszystko zapewni trwałość projektu i będzie procentować przez pokolenia

– podsumowuje koordynatorka.

Galeria zdjęć

Finansowanie projektu

Polska Pomoc logo

Polska pomoc​

 

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy: https://www.gov.pl/web/polskapomoc

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.