Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Dlaczego w 2023 roku warto oddać 1,5 % fundacji ADRA Polska?

Styczeń to dla większości fundacji i stowarzyszeń, posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), pierwszy miesiąc intensywnej kampanii informacyjnej dotyczącej jednego z najważniejszych gestów dobroczynności – akcji corocznego przekazania 1,5% podatku na rzecz potrzebujących. Dlaczego 1,5 %, a nie 1% – o tym poniżej! 

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego symboliczną część na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Możliwość wsparcia OPP właśnie w ten sposób, to bezpieczna i wygodna forma pomocy potrzebującym. Nie tylko sama realizacja płatności jest najmniej angażująca, ale daje również szerokie możliwość wyboru, na jaki konkretnie cel przeznaczone zostaną pieniądze z jego podatku.  

W niniejszym artykule opowiadamy, dlaczego warto przekazać półtora procenta Fundacji ADRA Polska i jak to zrobić. 

Niemal 16 mln podatników pomogło organizacjom w 2021 roku

Polscy podatnicy bardzo polubili ten sposób wspierania ważnych dla nich inicjatyw. Jak wynika z informacji dostarczonych przez Ministerstwo Finansów w ubiegłym roku Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego aż 1 114 mln zł z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r. Zrobiło to 15,9 mln podatników. O 0,6 mln więcej niż rok wcześniej.   

To właśnie dzięki wsparciu podatników w ubiegłych latach nasza fundacja pomagała m.in. żyjącym w skrajnej biedzie dzieciom z Kenii, Bangladeszu, Tanzanii i Tadżykistanu, uchodźcom na granicy z Polską i w Jemenie, Białorusinom uciekającym ze swojego kraju albo medykom w czasie pierwszej fali COVID-19. 

Nie jeden, a półtora procent podatku

W 2023 roku polskich płatników czeka zmiana. Za sprawą ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. wszyscy podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. 

Działania ADRA Polska w 2023 roku, czyli na co przeznaczymy twoją darowiznę?

W 2023 roku kontynuować będziemy działania rozpoczęte w roku ubiegłym, ale także skupimy się na stałych projektach, które realizujemy w ADRA Polska od lat. Jedną z ważniejszych inicjatyw w 2022 roku była oczywiście szeroko zakrojoną pomoc dla uchodźczyń z Ukrainy. Potrzebującym kobietom i dzieciom, które zmuszone były uciekać przed wojną, zapewniliśmy schronienie od pierwszych dni wojny. Aby projekt mógł być regularnie realizowany potrzebne są stałe środki, które będziemy mogli przeznaczyć na bieżące utrzymanie 43 schronisk, a także pięciu Centrów Integracji dla Cudzoziemców (CIC). Obecnie na terenie kraju nasze Centra mieszczą się już w Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie i Zielonej Górze, a w 2023 roku planujemy otwarcie kolejnych m.in. we Wrocławiu oraz w Częstochowie. 

  • Jeżeli chcesz, aby 1,5 % Twojego podatku zasiliło to działanie jako cel szczegółowy, wpisz w formularzu “Pomoc dla uchodźców”. 

Ponadto zamierzamy dalej wspierać rozwój ubogich dzieci z Kenii, Bangladeszu, Tanzanii czy Tadżykistanu. 

  • Jeżeli chcesz, aby 1,5 % Twojego podatku zasiliło, któreś z powyższych działań jako cel szczegółowy wpisz “Pomoc dla ” 

W 2023 roku nie zapominamy również o zdrowiu psychicznym naszych rodaków. Nasza platforma GiveAndGetHelp.com cieszy się coraz większą popularnością wśród osób z różnymi życiowymi kryzysami.  

  • Aby wesprzeć funkcjonowanie platformy jako cel szczegółowy wpisz “Pomoc psychologiczna online” 

Jak przekazać 1,5 % podatku?

Możesz wesprzeć naszą Fundację korzystając ze sprawdzonego programu komputerowego do rozliczeń podatków: np. Pit Format, gdzie jest już umieszczony nasz nr KRS.  

Jeśli elektroniczna forma rozliczenia z fiskusem jest dla Ciebie zbyt skomplikowana, cały czas istnieje możliwość rozliczenia w wersji papierowej w przypisanym do każdego z nas Urzędzie Skarbowym. Aby przekazać 1,5% podatku dla OPP podczas rocznego rozliczenia PIT trzeba podać nr KRS 0000 342 704 naszej organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. 

Poza wyborem konkretnej organizacji, podatnicy mogą także zadecydować o celu szczegółowym, na jaki zostanie przeznaczony ich 1,5 procent. Zamieszczenie tej informacja jest wskazówką dla organizacji pożytku publicznego, jak powinni wykorzystać darowiznę. W deklaracji znajdują się również pola, za pomocą których można wyrazić zgodę na przekazanie do fundacji lub stowarzyszenia swoich danych osobowych czy podać dodatkowe informacje w postaci np. danych kontaktowych. Wypełnienie ich jest nieobowiązkowe (zaznaczyliśmy je na niebiesko). 

Mamy nadzieję, że tym roku kolejni podatnicy przyłączą się do tak szlachetnej inicjatywy, a nasza Fundacja dzięki Waszym 1,5% będzie mogła czynić dobro w kolejnym roku 😊  

Dziękujemy! 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.