Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

2022 – To był bardzo intensywny rok dla naszej Fundacji!

Dziś już wiemy, że rok 2022 był dla nas jednym z najbardziej wymagających w całej historii istnienia fundacji. Oprócz naszych stałych projektów humanitarnych na całym świecie zastała nas niespodziewana walka o lepsze jutro zarówno uchodźców ukraińskich w naszym kraju, ale także obywateli Ukrainy za naszą wschodnią granicą. 

 

Przez te kilka miesięcy ekipa Fundacji rozrosła się prawie dziesięciokrotnie. 😊

Działamy więcej, wszechstronniej i z większą mocą! 😊

 

 • Wysłaliśmy 43 transporty humanitarne ponad 220 ton darów, w tym:

– prawie 54 tony żywności

– prawie 68 ton środków higienicznych

– prawie 24 tony leków

12 agregatów prądotwórczych

 • Prawie 72 tys.  osób uzyskało w Ukrainie  pomoc humanitarną od ADRA Polska
 • Przekazaliśmy potrzebującym ponad 6,5 mln zł wsparcia finansowego w ramach programu cash assistance. Pomoc trafiła do 1404 rodzin.
 • Otworzyliśmy 5 Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców.
 • Od marca prowadzimy 43 schroniska dla uchodźców.
 • Ponad 320 uchodźców z Ukrainy otrzymało regularną pomoc żywnościową w gminie Brwinów.
 • Udzielaliśmy też wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim.
 • 6700 użytkowników skorzystało z platformy help.ukraine.giveandgethelp.com
 • Nasi psycholodzy udzielili ponad 1600 konsultacji psychologicznych przez telefon.
 • Wspieraliśmy grupy defaworyzowane poza granicami Polski.
 • Wyremontowaliśmy dwa ośrodki opieki w Gruzji.
 • Zrealizowaliśmy projekt wsparcia przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem skierowany do 315 młodych ludzi w Tanzanii.
 • Pomogliśmy 2 tysiącom kombatantów oraz ich rodzinom w Azerbejdżanie.
 • Wspieraliśmy potrzebujące dzieci z Kenii, Tanzanii i Bangladeszu programu Adopcja na odległość.
 • Pomagaliśmy rodzinom z granicy polsko-białoruskiej przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców.

 

Nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie WASZE wsparcie!

Z całego serca za to dziękujemy! Jesteście wspaniali! 

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.