Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rozwój przedsiębiorczości wśród bezrobotnych na Ukrainie – podsumowanie

Rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie jest złożonym zagadnieniem i wymaga całościowego podejścia. Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska, dlatego najpierw należy zająć się tą kwestią, oferując im kursy zawodowe, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku.

Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego tak ważne jest by zapewnić im odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.

Projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie”, prowadzony od maja do grudnia 2017 r., zawierał w sobie wszystkie powyższe elementy.

Rozwój przedsiębiorczości wśród bezrobotnych na Ukrainie – podsumowanie

W ramach projektu zapewnione zostało również bieżące wsparcie specjalisty HR oraz specjalisty ds. otwierania własnego biznesu. Dzięki tak wszechstronnemu wsparciu 160 osób wewnętrznie przesiedlonych mieszkających w 7 miastach w regionie dniepropietrowskim (Dniepropietrowska, Kamieńskie, Synelnykowe, Nowomoskowsk, Pawłohrad, Illiarynove, Krzywy Róg), zdobyło i rozwinęło umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na zdobycie pracy w nowym miejscu zamieszkania,  polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.

Ewaluacja projektu

W ramach projektu wszyscy uczestnicy z sukcesem ukończyli kursy w nowych zawodach. Wstępne badanie beneficjentów po zakończeniu projektu wypadło bardzo obiecująco. Spośród 160 osób, które ukończyły kurs, aż 120 rozpoczęło  aktywność zawodową w tym kierunku (m.in. poprzez pracę w nowy zawodzie, udział w doszkalających stażach, czy też otwarciu własnego biznesu). Oznacza to, że 75% osób, które zdecydowały się na kurs zaczęło pracę lub/i dalej kształci się w nowym obszarze lub zdecydowało się na otwarcie własnej firmy. Brawo!

Projekt współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Więcej o nim można przeczytać we wpisie na naszej stronie

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.