Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

NGO z 12 krajów mówi: stop dyskryminacji!

Stop dyskryminacji – pod takim hasłem odbyło się tygodniowe szkolenie w ramach projektu „In Focus”. Szkolenie sfinansowane zostało dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”, które wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności.  do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

Stop dyskryminacji – skąd pomysł na projekt?

Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego jest jednym z konkretnych celów UE i jej państw członkowskich w zakresie polityki społecznej.

„… celem polityki społecznej jest budowanie tożsamości osoby w ramach pewnej
wspólnoty, z którą jest ona związana… polityka społeczna jest tym, co jest
skupione w instytucjach tworzących integrację i przeciwdziałających alienacji”

(Kenneth Boulding)

Stop dyskryminacji – szczegóły projektu

Wymiana doświadczeń nt. walki z dyskryminacją, nauka projektowania kampanii informacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, integracja z uczestnikami z Europy Wschodniej – to niektóre z osiągnięć szkolenia „In Focus” zrealizowanego w Wiśle 23–30 września przez ADRA Polska.

W kursie uczestniczyło 24 liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski, Macedonii, Litwy, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Holandii, Turcji, Serbii i Malty. W trakcie warsztatów, pracy w grupach, odgrywanych scenek czy burzy mózgów nabywali oni wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą im lepiej rozumieć sytuację osób dyskryminowanych, takich jak np. osoby młode z mniejszymi szansami, i skutecznie pomagać, realizując projekty na ich rzecz.

Częścią kursu była także m.in. wymiana doświadczeń poszczególnych uczestników na temat tego, jak wygląda walka z dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym w ich krajach.

Finansowanie projektu

Projekt „In Focus” był współfinansowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu. O innych międzynarodowych działaniach naszej fundacji można przeczytać tutaj.

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.