ADRA Polska

Brain Opener – wizyta studyjna w Macedonii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Brain Opener – wizyta...

Wizyta studyjna w Macedonii to jeden z projektów fundacji ADRA Polska realizowanych w ramach programu UE – Młodzież w działaniu.

ADRA Polska jest partnerem wizyty studyjnej w Macedonii, która obejmuje wyjazd 9-18 września. Wizyta będzie się odbywać w licznych organizacjach w Skopje, Kumanovie, Prilepie, Bitoli, Ochrydzie i Strudze. Tematyka będzie dotyczyć walki z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.

Społeczeństwo obywatelskie Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii charakteryzuje się ograniczonym stopniem
zaangażowania obywateli. Pomimo wzrastającego uczestnictwa obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w bezstronnej działalności politycznej nadal jedynie niewielka ich liczba (poniżej 30 %) angażuje się w działania społeczeństwa obywatelskiego (datki charytatywne, członkostwo w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat, czyny społeczne itp.).

W ramach projektu zapewnione będzie pełne wyżywienie i zakwaterowanie w Macedonii oraz zwrot 70% kosztów podróży do Macedonii i z powrotem.

Wizyta studyjna w Macedonii – jak wyjechać?

Aby wyjechać, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub pozwolenie na pobyt, komunikować się w języku angielskim oraz mieć pomysł na wykorzystanie nawiązanych kontaktów w ramach współpracy z ADRA Polska. Trzeba też będzie przygotować prezentację dotyczącą wykluczenia społecznego w Polsce. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o przesłanie uzupełnionej aplikacji do 20 lipca 2013 na adres: adra@adra.pl.

Finansowanie projektu

Brain Opener – wizyta studyjna w Macedonii jest współfinansowana w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

 

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.