Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Brain Opener – wizyta studyjna w Macedonii

Wizyta studyjna w Macedonii to jeden z projektów fundacji ADRA Polska realizowanych w ramach programu UE – Młodzież w działaniu.

ADRA Polska jest partnerem wizyty studyjnej w Macedonii, która obejmuje wyjazd 9-18 września. Wizyta będzie się odbywać w licznych organizacjach w Skopje, Kumanovie, Prilepie, Bitoli, Ochrydzie i Strudze. Tematyka będzie dotyczyć walki z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.

Społeczeństwo obywatelskie Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii charakteryzuje się ograniczonym stopniem
zaangażowania obywateli. Pomimo wzrastającego uczestnictwa obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w bezstronnej działalności politycznej nadal jedynie niewielka ich liczba (poniżej 30 %) angażuje się w działania społeczeństwa obywatelskiego (datki charytatywne, członkostwo w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat, czyny społeczne itp.).

W ramach projektu zapewnione będzie pełne wyżywienie i zakwaterowanie w Macedonii oraz zwrot 70% kosztów podróży do Macedonii i z powrotem.

Wizyta studyjna w Macedonii – jak wyjechać?

Aby wyjechać, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub pozwolenie na pobyt, komunikować się w języku angielskim oraz mieć pomysł na wykorzystanie nawiązanych kontaktów w ramach współpracy z ADRA Polska. Trzeba też będzie przygotować prezentację dotyczącą wykluczenia społecznego w Polsce. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o przesłanie uzupełnionej aplikacji do 20 lipca 2013 na adres: adra@adra.pl.

Finansowanie projektu

Brain Opener – wizyta studyjna w Macedonii jest współfinansowana w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

 

 

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content