ADRA Polska

Młodzież w Działaniu: jak zaplanować dobry biznes?

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Młodzież w Działaniu: jak...

Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Młodzież w Działaniu: jak zaplanować dobry biznes?

22–29 listopada w Wiśle gościła grupa 20 młodych osób z Polski i Gruzji, które pragnęły dowiedzieć się więcej o tym, jak zaplanować i prowadzić dobry biznes. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Enter Enterpreneurship, wymiany młodzieżowej realizowanej przez ADRA Polska.

Celem wymiany było rozwinięcie kompetencji przedsiębiorczych. Młodzież ćwiczyła negocjacje, dyskutowała na temat zarządzania projektem i przywództwa. Wymyślała też własne pomysły na biznes i pisała plany.

– mówi Michał Kłopocki, koordynator projektów międzynarodowych w ADRA Polska.

Podczas wizyty w Cieszynie uczestnicy wymiany rozmawiali również z przedsiębiorcami, pytając, jak im się prowadzi biznes w Cieszynie i jakie mają rady dla młodych przedsiębiorców. Uczestnicy przeprowadzili również akcję na moście łączącym Cieszyn polski i czeski. Śpiewali piosenkę ze słowami „Jesteśmy młodymi przedsiębiorcami”, rozdając jednocześnie ulotki na temat projektu, co wzbudzało zainteresowanie przechodniów. W trakcie zajęć prowadzonych w ramach Enter Enterpreneurship wykorzystywane były metody edukacji pozaformalnej – m.in. warsztaty interaktywne.

Finansowanie projektu

Projekt był współfinansowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

 

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.