Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pandemia wepchnęła miliony ludzi w ubóstwo, a to jeszcze nie koniec. Pora zacząć działać!

Ubóstwo dzieci mieszkających w Pakistanie

Świat nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia globalnego celu, jakim jest zmniejszenie skrajnego ubóstwa do 3 procent do 2030 roku. Według prognoz Banku Światowego 6,7 procent światowej populacji będzie żyło poniżej skrajnej granicy ubóstwa w 2030 roku. Przewiduje się, że w 2020 roku COVID-19 zepchnął w skrajne ubóstwo nawet  130 mln dodatkowych osób. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem Fundacja ADRA Polska apeluje do decydentów politycznych o podjęcie natychmiastowych kroków pozwalających na odwrócenie tendencji.  Zwalczanie ubóstwa będzie możliwe tylko dzięki skutecznej reakcji na kolejne mutacje wirusa SARS-CoV-2, dostępności szczepionek w najbiedniejszych rejonach świata, zażegnaniu światowych konfliktów oraz zmian klimatycznych, nie tracąc jednocześnie z oczu wyzwań, z którymi większość ubogich ludzi boryka się przez większość czasu – twierdzi dr Piotr Nowacki – prezes Fundacji ADRA Polska. 

Czym jest ubóstwo?

“Ubóstwo to ograniczenie wyboru i szans życiowych, to naruszenie ludzkiej godności. Oznacza brak możliwości skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie. Oznacza też niedostatek żywności i ubrań potrzebnych rodzinie, brak możliwości uczęszczania do szkoły i korzystania ze służby zdrowia, brak dostępu do ziemi, którą można uprawiać lub pracy, żeby móc zarobić na życie, brak dostępu do kredytu. Ubóstwo oznacza również zagrożenie, bezsilność i wykluczenie jednostek, rodzin i społeczności. Oznacza podatność na przemoc i często wiąże się z życiem w niepewnych warunkach bez dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych” – jest to definicja przyjęta przez ONZ.  

Ponadto rozróżnia się jeszcze: 

  • ubóstwo skrajne zwane również całkowitym;  
  • ubóstwo względne; 
  • oraz zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

ONZ definiuje skrajne ubóstwo jako życie za kwotę poniżej 1,9 dolara dziennie – przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. To kwota mniejsza niż 8 złotych dziennie na całą rodzinę. Za taką kwotę nie da się pokryć dziennego zapotrzebowania kalorycznego nawet w najtańszych i najbardziej rolniczych miejscach na świecie. Nie wspominając już o innych ludzkich potrzebach. 

 Skrajne ubóstwo nie jest zjawiskiem występującym równomiernie w sensie geograficznym. Prognozy wskazują, że jednym z dwóch regionów, w którym nastąpi największy wzrost liczby osób żyjących w ubóstwie, jest najbiedniejszy region świata, czyli Afryka Subsaharyjska. Drugim jest Azja Południowa. 

Alarmujące dane z Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej

To, co wspólne dla wszystkich wielkich kryzysów – także obecnego – to fakt, że najmocniej uderzają w najbiedniejszych. Region Afryki Subsaharyjskiej jest szczególnie narażony jest na długotrwałe skutki pandemii, również z powodu skrajnie niedofinansowanej służby zdrowia. W krajach Afryki Subsaharyjskiej liczebność personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek i położnych w odniesieniu do 10 000 mieszkańców jest najniższa na świecie. Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców w ponad 20 z nich (m.in. Etiopia, Senegal, Nigeria, Tanzania, Angola, Ghana) wynosi mniej niż jedno łóżko na tysiąc mieszkańców. Dla porównania Chiny mają więcej niż 4 łóżka szpitalne na 1000 mieszkańców. 

Afryka może również stanąć w obliczu poważnego kryzysu w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Oczekuje się, że produkcja rolna zmniejszy się w zależności od scenariusza o 2,6–7%. W marcu 2020 r. według FAO na 44 kraje na świecie wymagające zewnętrznej pomocy żywnościowej 34 znajdowały się w Afryce, w tym wszystkie kraje Afryki Wschodniej z wyjątkiem Rwandy. 

Pandemia to dopiero początek

Bank Światowy przewiduje, że liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrośnie w tym roku o 39 milionów osób po przyroście aż o 124 miliony w 2020 roku. A ONZ wyraża obawy, że pod koniec dekady liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie może przekroczyć miliard, co oznacza wzrost o około 250 milionów w wyniku pandemii. 

Ponadto –  jak wynika z raportu National Intelligence Council – obecna pandemia to jedynie zapowiedź nadchodzących kryzysów: zmian klimatycznych, masowych migracji, rywalizacji mocarstwowych zapędów USA i Chin, rosnące rozdźwięku między oczekiwaniami ludzi a sprawczością polityków oraz masowej dezinformacji. 

Najbiedniejsze państwa świata toną pod ciężarem długów i nic im nie ulży, dopóki wierzyciele w krajach bogatych nie zostaną zmuszeni do rezygnacji z części swojego majątku – twierdzi przytomnie ekonomista John Smith. 

Apel prezesa Fundacji ADRA Polska

Wirus SARS-CoV-2 i jego kolejne mutacje odpowiedzialny jest za światową katastrofę gospodarczą, której fale uderzeniowe rozprzestrzenia się, narażając na ryzyko kolejne osoby. Bez odpowiedniej globalnej reakcji, skumulowane skutki pandemii i jej ekonomicznych następstw, konfliktów zbrojnych i zmian klimatycznych będą powodować dalsze zubożenie się ludzi oraz całych regionów także w przyszłości. Szczególnie teraz konieczna jest ponad polityczna i ogólnoludzka mobilizacja – apeluje dr Piotr Nowacki – prezes Fundacji ADRA Polska. 

Jak My możemy pomóc najbiedniejszym?

Od 2018 roku Polska jest zaliczana do 25 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie w naszym kraju, wciąż zaliczają się do 20 proc. najbogatszych ludzi świata. Zapewne wielu ludziom ciężko jest sobie to wyobrazić, ale tak właśnie wygląda sytuacja naszego kraju w skali globalnej. Dla porównania średnie wynagrodzenie nisko wykwalifikowanej osoby w Bangladeszu to ok. 260 zł miesięcznie. W rzeczywistości wielu z nich nie zarabia nawet 200 zł. W Tanzanii natomiast minimalnie wynagrodzenie wynosi 100 zł, podczas gdy koszty życia są niższe jedynie o 60 proc. Uważam więc, że naszym moralnym obowiązkiem jest wspierać tych ludzi, którzy nie mieli szczęścia urodzić się w takim kraju jak nasz – dodaje prezes Fundacji ADRA Polska. 

Fundacja ADRA Polska niesie pomoc humanitarną i rozwojową w najbiedniejsze zakątki świata. Swoją pomoc kieruje w dużej mierze w stronę dzieci, które nieustannie głodują, nie mają dostępu do podstawowych środków higieny, ubrań, a czasem nawet i schronienia. Co 6. dziecko na świecie znajduje się w takiej sytuacji, a liczba ta będzie wzrastać. 

Jednym z projektów Fundacji jest realizowany w Kenii, Tanzanii i Bangladeszu program adopcji na odległość. Dzięki symbolicznej “adopcji” jednego z podopiecznych Fundacji ADRA, zapewniane jest wyżywienie i schronienie potrzebne do przetrwania, ale przede wszystkim opłacona zostaje jego edukacja. Dzięki regularnym wpłatom podopieczny ma szansę ukończyć szkołę, zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć pracę, która pozwoli mu i jego rodzinie na wyjście z ubóstwa i godne życie. 

Więcej na ten temat: https://www.adra.pl/adopcja/ 

Źródła:  

  • https://www.undp.org/sustainable-development-goals 
  • https://www.un.org.pl/cel1 
  • http://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/press/9818151e.pdf 
  • https://www.researchgate.net/profile/Filip-Kaczmarek/publication/350734775_Pandemia_COVID-19_a_Cele_Zrownowazonego_Rozwoju/links/606f06ec299bf1c911b9e6a7/Pandemia-COVID-19-a-Cele-Zrownowazonego-Rozwoju.pdf 
  • https://krytykapolityczna.pl/swiat/w-kapitalizmie-nie-ma-wyjscia-z-dlugow-nadciaga-gigantyczny-kryzys/ 
  • https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity 
Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.