Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Kursy komputerowe szansą na lepszą przyszłość w Armenii

ADRA Polska organizuje kursy komputerowe dla 30 osób w wieku 15–25 lat w Gyumri, w północnozachodniej Armenii. To dla uczestników szansa na znalezienie dla siebie lepszej przyszłości w swoim kraju zamiast wyjazdu za granicę. 

Dlaczego finansujemy kursy komputerowe w Armenii?

Wskaźnik bezrobocia w Armenii wśród młodzieży wynosi około 59%. Dziś praktycznie każda rodzina w tym kraju ma kogoś, kto wyjechał za granicę za chlebem. Za sprawą naszych działań chcemy poprawić tę sytuację w rejonie, w którym realizowany jest nasz projekt, tzn. dla mieszkańców pięciu miejscowości wokół Gyumri, stolicy regionu Shirak

– mówi Piotr Nowacki, prezes ADRA Polska i koordynator projektu.

Odbiorcami działań realizowanych przez ADRA Polska we współpracy z ADRA Armenia i drugim partnerem, lokalną organizacją „Bezpieczna i rozwijająca się rodzina” jest 20 młodych bezrobotnych osób w wieku 18–25 lat oraz 10 uczennic i uczniów w wieku 15–18 lat, pochodzących z rodzin rolniczych o niskich dochodach. Od lutego br. prowadzone są dla nich zajęcia komputerowe obejmujące m.in. obsługę programów komputerowych. W ten sposób podniesiona zostanie ich konkurencyjność na rynku pracy. Projekt zakłada, że w wymiarze długofalowym jego beneficjenci z większym prawdopodobieństwem pozostaną w Armenii, gdzie znajdą zatrudnienie.

Centrum komputerowe dla mieszkańców

Osoby zakwalifikowane do programu to nie jedyni beneficjenci projektu.

Osób, które skorzystają ze szkoleń, będzie więcej, gdyż centrum komputerowe, które powstało w ramach projektu, będzie otwarte (przede wszystkim dla młodych ludzi z okolicznych miejscowości) przez co najmniej 5 lat. Ponadto 2-3 osoby przeszkolone w ramach projektu na stałe zaangażują się w działalność centrum i pod okiem swoich szkoleniowców będą przekazywać umiejętności następnym grupom młodzieży ze swoich miejscowości. Zakładamy, że w ten sposób przeszkolonych zostanie kolejnych 100 osób

– podkreśla Piotr Nowacki.

Pierwszy etap projektu – kursy komputerowe trwać będą do końca lipca br.

Projekt „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.